Зміни до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Щодо висновку за результатами проведення експертизи умов праці

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 741 внесено зміни до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Зазначеною постановою контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, покладається на Держпраці. Далі

Атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці надає можливість встановити пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

Одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановити пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють процес проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві, є Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова КМУ від 01.08.92 № 442) та Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова Мінпраці України від 01.09.92 № 41). Далі

Допомога на поховання: як призначається та виплачується?

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації повідомляє, що допомога на поховання працюючого призначається та надається лише за основним місцем роботи!

 Згідно із ст. 18 Закону України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105) передбачено, що страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах. Далі

Про проведену роботу районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Питання дотримання трудового законодавства в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками, своєчасної виплати заробітної плати та виплата заробітної плати в “конвертах” не втрачають своєї актуальності.

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання щодо порядку використання найманої праці відповідно до вимог чинного трудового законодавства та серед населення щодо соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно при райдержадміністрації впродовж тривалого часу діє рейдова районна робоча група  з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Далі

На ринку праці Кіровоградщини найбільша конкуренціясеред кваліфікованих робітників сільського господарства

Станом на 16 жовтня 2019 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила 2442 одиниць.

Усередньомуна однувакансіюпретендувало 4 особи:середкваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувала1 особа, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування– 2 особи, серед фахівців – 4 особи, працівників торгівлі та сфери послуг– 7осіб, серед технічних службовців – 8 осіб,серед кваліфікованих робітниківсільського господарства – 13осіб. Далі

Безробітні Кіровоградщини можуть стати безкоштовно затребуваними фахівцями

Слюсар механоскладальних робіт – цемайстер на всі руки, фахівець, який безпосередньо створює готові вироби. Представники цієї професії здійснюють збирання механізмів з деталей, отриманих з інших цехів підприємства (підприємств), а також їх ремонт та обслуговування. Слюсар  механоскладальних робіт повинен знати властивості металів та сплавів, а також володіти усіма видами слюсарних робіт, пов’язаних з обробкою деталей. Далі

Роботодавці Кіровоградщини потребують близько 20 бухгалтерів. Серед них 10 – головні

На Кіровоградщині відкрито 10 вакансій для головних бухгалтерів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у професійних бухгалтерах. Далі

Благородна професія медсестри: безробітним Кіровоградщини пропонують пройти навчання

Безробітні Кіровоградщини можуть за 3 місяці здобути фах молодшої медсестри

 Медична сестра робить значний вклад у процес лікування хворих, її роль важко переоцінити, адже вона виконує цілу низку зобов’язань: забезпечує чистоту та охайність хворих, проводить догляд за шкірою хворих, обробляє пролежні. Далі

В Одесі безробітні Кіровоградщини можуть здобути професію адміністратора

Сучасний ритм життя диктує свої правила. Практично жодна організація чи підприємство не обходиться без адміністратора. Саме тому, на сьогодні, професія адміністратора є однією з найпопулярніших на ринку праці. Далі

На Кіровоградщині зареєстровано понад 10 тисяч безробітних

Станом  на  01 жовтня  2019  року  в   центрах   зайнятості  області було зареєстровано  майже 10,5 тис. безробітних громадян, з  яких 60,3% складали  жінки, 30,2% – молодь  віком до 35 років, 39,5% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-вересні 2019 року статус безробітного мали 30,8 тис. осіб, з нихотримали статус безробітногобезпосередньо ввересні 1,6 тис. осіб.