Більше тисячі учасників АТО/ООС торік отримували послуги служби зайнятості Кіровоградщини

У 2019 році послугами служби зайнятості області скористалися 1164 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції(операції об’єднаних сил) (далі – АТО (ООС)),  з них 67осіб з інвалідністю.Допомогу по безробіттю отримували 1096 учасників АТО (ООС).

Серед учасників АТО (ООС), зареєстрованих у службі зайнятості області, 56,7%– особи віком до 35 років, 24,6% –особи від 35 до 45 років, 18,7%– старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО (ООС) є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять 40,5%;з вищою –32,3%та з початковою і середньою – 27,2%.    

У 2019 році всього отримали роботу 344 учасника АТО (ООС), з них 1 осіб з інвалідністю.

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО (ООС) є наступною.За розділами класифікацій професій: 37,3%учасників АТО (ООС )працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації, складання устаткування та машин;16,1%– на місця кваліфікованих робітників з інструментом; 13,3%– на місця працівників сфери торгівлі та послуг;11,0%–на місця, що не потребують спеціальної підготовки; 7,0%– на місця фахівців та професіоналів; 4,3%– на місця кваліфікованих робітників сільського господарства;тощо.

За видами економічної діяльності: 37,6%–у сільському, лісовому та рибному господарстві; 14,5%– у переробній промисловості; 12,5% – в оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів; по5,5%– у тимчасовому розміщенні й організації харчування; та державному управлінні й обороні; 4,3%–у освіті;3,9%– у водопостачанні; каналізації; тощо.

У 2019 році до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 64 учасника АТО (ООС).

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням державної служби зайнятості проходили 86 учасників АТО (ООС).

Станом на 1 січня 2020 року, статус безробітного мали 427 осіб з числа учасників АТО (ООС), з них 387 осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 5489 грн., що на 631 грн. більше, ніж станом на 1 січня 2019 року.

Кількість переглядів: 1