Ситуація із захворюваності на кір в Олександрівському районі в 2018 році станом на 14 грудня 2018 року

За поточний рів в Олександрівському районі зареєстровано 29 хворих з діагнозом «Кір», дітей – 19, було госпіталізовано – 27, дітей – 18, знаходиться на стаціонарному лікуванні – 0, дітей – 0. На даний час всі захворілі здорові.

Медпрацівниками проводяться протиепідемічні заходи, а саме:

  • Ізоляція та організація лікування хворих,
  • Виявлення контактних осіб та щоденне моніторування стану їх здоров’я,
  • Імунізація профілактична та по епідпоказам.

Залишок вакцини проти кору – 16 доз.

Вплив шуму на організм людини

Шкідливий та небезпечний вплив шуму на організм людини встановлено тепер з повною достовірністю. Ступінь такого впливу, переважно, залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості впливу, а також індивідуальних особливостей людини. Численні дослідження підтвердили той факт, що шум належить до загальнофізіологічних подразників, які за певних обставин можуть впливати на більшість органів та систем організму людини. Так, за даними медиків дія шуму може спричинити нервові, серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів та функціонування органів слуху тощо. Далі

Негативний вплив на людину забрудненого повітря

Шкідливий вплив забрудненого атмосферного повітря на здоров’я населення було доведено вже після відомих токсичних туманів у містах Європи та Америки. Протягом одного тижня в грудні 1952 р. під час токсичного туману в Лондоні померло 4000 осіб, а ще кілька тисяч людей загинуло в наступні З міс. 1971 р. під час фотохімічного смогу в Токіо до лікарні потрапило близько 8000 отруєних людей. Безпосередньою причиною смерті була серцево-судинна недостатність. Підвищену захворюваність і смертність населення у зв’язку з токсичними туманами помічено в багатьох містах, зокрема Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Сіднеї, Донорі, Йокогамі, Нью-Йорку тощо. Випадки токсичних туманів стали першим сигналом, що свідчив про шкідливий вплив атмосферних забруднень на організм людини. Далі

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка працює з джерелом випромінювання, а також на населення, яке мешкає поблизу джерел випромінювання.
За визначенням, електромагнітні коливання – це одночасні періодичні зміни взаємопов’язаних електричного та магнітного полів.
У природі джерелами електромагнітних полів є атмосферна електрика, космічне проміння, випромінювання Сонця. До штучних джерел належать: генератори, трансформатори, антени, монітори комп’ютерів тощо. Промисловими джерелами є: високовольтні лінії електропередач, випромінювальні прилади, робочі конденсатори тощо. Далі

Небезпека для людини контакту з азбестом

Азбест накопичується в легенях і викликає порушення їх діяльності. Хронічними захворюваннями органів дихання страждають люди, які тривалий час мали контакт з цим речовиною, добуваючи його або обробляючи. Захворювання можуть проявитися через 5-10 років.
Проходячи через бронхи, пил осідає на стінках і подразнює слизову. Ці зміни викликають бронхіт. Більш важкими ураженнями є рубцеві утворення на тканинах легень. Далі

Небезпека радону та заходи захисту від нього

Після Чорнобильської катастрофи населення України в середньому одержує дозу опромінення до 0,3 міллізіверт (мЗв)1 на рік. Фонове з космосу дорівнює 1,1 мЗв, а від радону, який міститься у ґрунті та будівельних матеріалах, що використовується, зокрема, й для зведення житла,— уп’ятеро більше. 

Значні колективні дози радіоактивного опромінення отримують не лише ті, хто живе на радіаційно забруднених територіях унаслідок аварії на ЧАЕС, а й мешканці значних територій з підвищеним природним радіоактивним фоном, що створюється радіоактивним газом радоном. Середня доза опромінення населення від природних джерел становить близько 6,15 мЗв на рік, 75% цієї дози створюється природним радіоактивним газом радоном. Понад 1 млн мешканців України за рахунок природних джерел опромінення отримують дози, що на порядок перевищують норматив, установлений для радіаційних аварійних ситуацій (1 мЗв/рік). Далі

Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини

Джерело іонізуючих випромінювань діє на організм при зовнішньому або внутрішньому опромінюванні (попаданні всередину організму з їжею, палінням і т. ін.).  Під дією іонізуючих випромінювань в організмі людини відбувається іонізація молекул і атомів тканини, порушується хімічна структура сполук, утворюються сполуки, не властиві живій клітині, що в свою чергу призводить до її відмирання. Зміни фізичних і біологічних процесів в організмі залежно від дози опромінювання, тобто функції окремих органів і всього організму людини можуть відновлюватись повністю або вести до функціональних порушень організму і виникненню променевої хвороби. Далі