Якими будуть пенсії з 1 жовтня 2017 року

Відділом праці та соціально-трудових відносин УСЗН  проаналізувало проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (реєстраційний номер № 6614).

Спеціалісти виділили такі основні положення законопроекту про пенсійну реформу. Далі

Інформація

За підсумками колдоговірної роботи в І півріччі 2017 року, станом на  30 червня 2017 року, управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації зареєстровано 20 колективних договорів (Додаток № 1), внесено та зареєстровано 21 зміни та доповнень до них (Додаток № 2), надано   3 рекомендацій по усуненню виявлених недоліків. Далі

Колективно-договірна кампанія протягом 1 півріччя 2017 року

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», колективні договори укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Укладання колективного договору повинно здійснюватись  із дотриманням принципу рівності сторін і їх добровільності щодо прийняття зобов’язань, свободи у визначенні кола питань, які будуть становити зміст колективного договору, реальності зобов’язань, забезпечення свободи контролю виконання умов колективного договору і встановлення відповідальності за їх невиконання. Далі

Які пільги надаються неповнолітнім працівникам

Особливу увагу держава приділяє правам незахищених категорії населення. Зокрема, трудовим законодавством передбачено низку привілеїв та обмежень, які повинні застосовуватися у разі оформлення на роботу неповнолітніх осіб.

Кодекс законів про працю України (далі — Кодекс) та інші нормативні акти України встановлюють такі вимоги у сфері захисту трудових прав неповнолітніх: Далі

Інформація

Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України   від  04.03.2015 № 105  “Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом”. Далі

«Перевірки у сфері праці — за новим Порядком і без попередження»

Планових перевірок у сфері праці більше не буде та й сам термін «перевірка» йде у небуття. Замість нього в ужиток вводиться «інспекційне відвідування». Чи повідомляти роботодавця про відвідування — вирішує сам інспектор з огляду на обставини візиту. Відвідин інспектора не уникнути, якщо 30% працівників працюють за цивільно-правовими договорами. І це далеко не повний перелік новацій.

Постановою КМУ від 26.04.2017 № 295 затверджено принципово новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Далі

Ще раз про нову зарплату 2017: роз’яснення

Як відомо, з 1 січня 2017 року змінено поняття мінімальної зарплати. Під нею тепер мають на увазі  встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна зарплата лишається державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб,  які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. Далі

Про порядок оформлення відпустки з наступним звільненням

Трудовим законодавством, а саме — частиною першою статті 3 Закону про відпустки, працівнику надається можливість у разі його звільнення, окрім звільнення за порушення трудової дисципліни, отримати невикористану відпустку з наступним звільненням.

У такому випадку трудові відносини припиняються одразу по завершенню відпустки, а датою звільнення у такому разі є останній день відпустки. Далі

Легалізація трудових відносин – захист Ваших трудових прав

Згідно зі ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення  громадянами  права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно – технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Згідно з Законом  України «Про зайнятість населення»,  занятість  це не заборонена законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання  доход (заробітної плати)  у грошовій або іншій формі. Далі

Погоджуючись на роботу без документального оформлення трудових відносин, громадянин, в першу чергу, діє проти себе

«Тіньова» зайнятість, як це не прикро, є характерною прикметою нашого часу. Погоджуючись на роботу без документального оформлення трудових відносин, громадянин, в першу чергу, діє проти себе, бо це позбавляє його легального працевлаштування, а значить, оплати й охорони праці та здоров’я, соціального, пенсійного та медичного забезпечення, які здійснюються через Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. З другого боку, Пенсійний фонд та інші фонди соціального страхування зазнають істотний дефіцит коштів, оскільки внесків ні роботодавець за працівника, ні нелегальний працівник за себе не сплачують. Далі