Щодо застосування Гігієнічної класифікації праці

Наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. №248, зареєстрованим у Мін”юсті України 06.05.2014 р. за №472/25249, затверджено Державні санітарні норми “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості  та напруженості трудового процесу.” Далі

Про порушення терміну атестації

Якщо термін атестації за умовами праці порушено, то працівникам  не зараховується період роботи не підтверджений за результатами атестації.

За пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. №442 (далі- Порядок №442), атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, але не рідше як один раз на 5 років. Далі

Про пільгове пенсійне забезпечення

Згідно статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення” право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день (не менше  ніж 80%) на роботах із шкідливими  і важкими умовами праці за Списками № 1 та 2 виробництв, робіт, професій і посад, затверджених постановою КМУ №36 від 16.01.2003 р.,  підтверджене результатами атестації робочих місць за умовами праці. Відсутність хоча б однієї з цих умов позбавляє права працівника на пенсію за віком на пільгових умовах. Далі

Право на пільги за шкідливі і важкі умови праці

Згідно з порядком  проведення атестації робочих місць  за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 01.08.92 №442  атестація робочих місць  за умовами праці проводиться  атестаційною коміією, склад і повноваження якої  визначаються наказом по підприємству, в строки, передбачені колективним договором, ле не рідше як один раз на 5 років. Далі

Право на додаткову відпустку та доплати до тарифних ставок

Відповідно до статті 7 Закону України „Про відпустки” щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими умовами праці працівникам надаються за Списком виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу   із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженим постановою Кабінетів Міністрів України від 17.11.97 р.   № 1290.  Далі

Право на додаткову відпустку за особливий характер праці

Згідно зі ст.8 Закону України “Про відпустки” конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток за роботу з особливим характером праці встановлюється колективним або трудовим договором  залежно від часу зайнятості працівника  в цих умовах. Далі

Нелегальне працевлаштування та його наслідки

Проблема таких негативних явищ, як нелегальне працевлаштування та виплата заробленого у так званих «конвертах» не перший рік стоїть на порядку денному. Далі

Забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах у несприятливих умовах праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці підприємствами, установами та організаціями району

З метою соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій, які працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці, чинним законодавством України (постановою Кабінету Міністрів України від  01.08.1992р. № 442 та вимогами закону України «Про охорону праці»)  визначено право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками 1 та 2, додаткову відпустку, скорочений робочий тиждень, доплати до тарифних ставок і посадових окладів, безкоштовне надання молока чи інших пільг та компенсацій, які встановлюються за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Далі

Про комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Для реалізації програми щодо комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи області кошторисом на 2015 рік передбачені кошти у розмірі 374 тис.гривень. Далі

Про надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

Управління соціального захисту населення Олександрівської районної державної адміністрації інформує, що Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї”. Постанова набирає чинності з 01 липня 2015 року. Далі