Час вимагає нових підходів і технологій

8 грудня голова районної державної адмі­ніст­рації Валерій Авксентьєв про­вів ділову зустріч з представ­никами проекту Євро­пейсь­кого Союзу та програми роз­витку ООН „ Місцевий роз­виток, орієнтований на гро­маду”– координаторами про­екту у Кіровоградській області Тетяною Головченко, в Олек­сандрівському районі – Ла­рисою Нечепоренко та спе­ціалістом  проекту з енерго­ефективності – Олександром Баськом. У зустрічі взяв участь також голова районної ради Василь Скляренко.

Олександрівський район активно працює у цьому між­народному проекті. У першій фазі проекту громадські орга­нізації району реалізували 10 мікропроектних пропозицій, найбільше в області. Загальна вартість реалізованих мікро­проектів у районі склала один мільйон 419 тисяч 436 гривень залучених коштів. В основному реалізовувалися мікро­про­ект­ні пропозиції з енергозбе­реження. У ряді загально­освітніх шкіл району, дитячих садках, ФАПах замінені вікна і  двері, зроблено ремонти сис­теми опалення.

Після реалізації першої фази проекту стартувала дру­га, участь в якій беруть і чотири громадські організації нашого району. Зважаючи на реалії сьогодення, пов’язані з сві­товою економічною кризою, енергетичними проблемами, організатори проекту дещо змінили умови співпраці з громадами, висунувши нові вимоги до мікропроектних пропозицій. Всього у другій фазі проекту в Україні буде реалізовуватись  900 проектів, триста з них обов’язково по­винні мати енергоефективну спрямованість. Саме про це  і йшла мова на діловій зустрічі  у голови райдержадміністрації.

Громади, які вже беруть участь у проекті і які зможуть подати ділові пропозиції саме з енергоефективності, мають шанс отримати кошти, до 70 відсотків, від організаторів проекту на втілення у життя визначених громадою завдань.

– У нас у районі для цього є реальні можливості, – підкрес­лив голова РДА Валерій Авк­сентьєв. – Наш район аграрний і найбільш заліснений, тому можна реально говорити про альтернативні види палива, зокрема дрова. Це паливо набагато дешевше за газ і ву­гілля. У наступному році цент­ральна районна лікарня буде переведена на опалення відхо­дами деревини. Ці роботи виконає Олександрівська діль­ниця ВАТ „Інтерресурси”, яка виробляє паливні тріски, – сказав голова РДА Валерій Авксентьєв. – Добре було б якби на таке опалення перевести і окремі шкільні навчальні заклади, які опалюються не­дешевим нині паливом – ву­гіллям. І саме тут дуже до­речною була б співпраця з проектом ЄС/ПРООН, – додав голова РДА.

 Найшвидше це питання можна було б вирішити у Підлісненській школі, де вже зроблено значний обсяг робіт з енергозберігання – поміняно вікна і двері на нові енерго­зберігаючі. А саме на комп­лексному підході до енерго­ефективності наголошували на зустрічі представники проекту. Крім Підлісненської школи, у найближчій перспективі буде вирішено питання енерго­ефек­тивності забезпечення теплом адміністративної будівлі у селі Розумівці, де в одному при­міщенні знаходяться сільська рада, бібліотека, музей села, Будинок культури, спортивний зал.

– Переведення лікарні на альтернативне паливо та облад­нання опалення в адмінбудівлі села Розумівки – ці питання практично вирішені, – на­го­лосив голова РДА Валерій Авксентьєв. – Крім того, ми зможемо зарезервувати у ра­йон­ному бюджеті кошти і на інші об’єкти з використанням енергоефективних технологій, поки будуть вирішуватися питання співпраці громад  у проекті, зокрема і виго­тов­лення на ці об’єкти проектно-технічної документації. Тут ми чекаємо і надіємось на як­найшвидше просування наших енергоефективних пропозицій у цьому  міжнародному про­екті, – сказав, звертаючись до представників проекту, Вале­рій Авксентьєв.

Пропозиції і побажання голови РДА були почуті і позитивно сприйняті Олек­сандром Баськом і Тетяною Головченко.

Вони пообіцяли всебічну підтримку і допомогу у реалі­зації таких мікропоектів у районі. Головне тепер визна­читися і готувати їх якнай­швидше.

Кількість переглядів: 98