Членство в політичних партіях та його обмеження

     Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має  право голосу на виборах.

     Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

     Членами політичних партій не можуть бути:

     1) судді;

     2) працівники прокуратури;

     3) працівники органів внутрішніх справ;

     4) співробітники Служби безпеки України;

     5) військовослужбовці;

     6)  працівники  органів  доходів  і  зборів; 

     7)  персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

     На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.

     Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.

     Громадянин України має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в політичній партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів  політичної партії. Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина  України  на будь-яких виборних посадах в політичній партії.

     Членство в політичній партії є фіксованим. Обов’язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу  політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.

     Форма фіксації членства в  політичній  партії  визначається статутом політичної партії.

     Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на  державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Кількість переглядів: 116