Дії громадян у випадках вимагання від них неправомірної вигоди

Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог закону підлягає перевірці у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у зазначений строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів до припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Таким чином, законодавець дав можливість анонімно повідомляти про порушення вимог антикорупційного закону іншою особою та встановив чіткі терміни розгляду такого повідомлення.

Крім того, юридичні особи забезпечують розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання корупції у діяльності такої юридичної особи та заохочення її працівників діяти відповідно до чинного законодавства та встановлених підприємством правил та процедур щодо виявлення та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

Законом підвищено санкції за кримінальні корупційні правопорушення –  встановлено більш жорсткі види покарання.

 

Законодавець вніс зміни до нормативно-правових актів, зокрема щодо гарантії захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення,  а саме в частині перекладення обов’язку доказування у справах про застосування до інформаторів репресивних заходів, а також наявності анонімних ліній для повідомлень про факти корупції, а також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України щодо покладення обов’язку доказування правомірності прийнятих рішень чи вчинених дій у справах про звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів впливу до працівника у зв’язку з його повідомленням про корупційні правопорушення на відповідача; також внесено зміни до законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян» в частині закріплення можливості повідомляти про корупційні правопорушення анонімно, а також порядку розгляду таких повідомлень.

Вводиться в дію новий термін – особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач).

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), – особа, яка добросовісно (за відсутності корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших особистих мотивів) повідомляє про порушення вимог закону іншою особою.

Таким чином, законодавець визначає осіб, які можуть бути викривачами. Основною ознакою викривача є те, що він добросовісно повідомив про порушення закону іншою особою. Під такою рисою, як добросовісність, законодавець розуміє відсутність корисливих мотивів, недружніх стосунків, мотивів помсти та інших особистих мотивів. Якщо ж такі мотиви присутні, викривач повідомив про порушення закону лише тому, що така особа його не послухала, він не є особою, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, і тому він не перебуває під захистом держави та повинен нести відповідальність.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.

Крім цього, особа не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог антикорупційного закону іншою особою.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог закону підлягає перевірці у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у зазначений строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів до припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Таким чином, законодавець дав можливість анонімно повідомляти про порушення вимог антикорупційного закону іншою особою та встановив чіткі терміни розгляду такого повідомлення.

Крім того, юридичні особи забезпечують розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання корупції у діяльності такої юридичної особи та заохочення її працівників діяти відповідно до чинного законодавства та встановлених підприємством правил та процедур щодо виявлення та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

Законом підвищено санкції за кримінальні корупційні правопорушення –  встановлено більш жорсткі види покарання.

Кількість переглядів: 88