Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд?

Роботодавці мають піклуватися про здоров’я працівників. Більше того, вони зобов’язані забезпечити проведення медоглядів працівників певних категорій.

Медичний огляд обов’язковий для наступних категорій працівників:

 • зайнятих на важких роботах;
 • роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
 • на роботах, де є потреба у професійному доборі;
 • осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Медогляди можуть бути попередніми, періодичними та позачерговими. Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

 • визначення стану здоров’я працівника та реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я і можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

 • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розробки індивідуальних та групових заходів охорони здоров’я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
 • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Періодичні медогляди проводять за встановленою на підприємстві періодичністю, але не рідше одного разу на два роки, для того щоб своєчасно виявити ранні ознаки профзахворювань.

Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону 2694 позачерговий медичний огляд працівників роботодавець зобов’язаний забезпечити:

 • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
 • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

Позачерговому медогляду підлягають працівники, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення та стан здоров’я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у випадках, визначених у п. 4 Правил № 280:

 • за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров’я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження поширення захворювання);
 • у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства;
 • у разі погіршення епідемічної ситуації.
Кількість переглядів: 2