До уваги фізичних осіб-підприємців Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які бажають внести змини до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо свого місця проживання

Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державна реєстрація фізичних осіб-підприємців проводиться за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» місце проживання фізичної особи – житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою-підприємцем.

Статтею 2 Закону України від 11.12.2003 № 1382 «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі – Закон № 1382) встановлено, що громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.

Законом № 1382 визначається місце проживання як адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік.

Відповідно до статті 6 Закону № 1382 громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів.

Реєстрація – це внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції.

Документами, до яких вносяться відомості про місце проживання та місце перебування особи, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні (стаття 3 Закону № 1382).

Крім того, за вимогою особи органом реєстрації може бути видана довідка про реєстрацію місце проживання, яка підтверджує реєстрацію місця її проживання.

Частиною третьою статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» встановлено, що зміна місця проживання фізичної особи-підприємця підлягає обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в порядку, встановленому цим Законом.

Порядок внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, стосовно місця її проживання, встановлений статтею 45 зазначеного Закону.

Для сприяння реалізації бізнесом своїх прав та законних інтересів, а також для убезпечення від рейдерських захоплень в умовах дестабілізації ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь Міністерством юстиції України прийнято наказ від 14.03.2014 № 525/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб-підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.03.2014 за № 358/25135.

Вищезазначеним наказом передбачено, що суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, для зміни свого місцезнаходження/місця проживання можуть звернутися до будь-якого державного реєстратора України поза межами Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Ураховуючи викладене вище, фізична особа-підприємець, яка змінила місце проживання з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на іншу адміністративно-територіальній одиницю України, може звернутися з документом, що відповідно до Закону № 1382 підтверджує факт такої зміни, до будь-якого державного реєстратора України поза межами Автономної Республіки Крим та міста Севастополь для внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно свого місця проживання надавши останньому наступні документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (Формою № 11);

документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну-підприємця (сума реєстраційного збору складає 10 грн. 20 коп.).

Строк державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення відповідної реєстраційної дії.

Кількість переглядів: 62