До уваги роботодавців. Методичні рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Спеціалісти відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Олександрівської райдержадміністрації роз’яснюють:

проведення атестації робочих місць за умовами праці здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року за № 442 – «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»  та «Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджених Постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року за  № 41.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації (додаткові щорічні відпустки, доплати до посадового окладу, скорочена тривалість робочого тижня, спецхарчування)за роботу в несприятливих умовах праці.

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин  райдержадміністрації наголошує: правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці  є чинні законодавчі й нормативні акти, а саме:

Стаття 7 Закону України «Про охорону праці»;

Стаття 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

Статті 7, 8 Закону України «Про відпустки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року  №679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року №163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року №576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці».

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом МОЗ України №248 від 08 квітня 2014року.

 Лист Міністерства праці та соціальної політики України від   22 грудня 2000 року № 10-5301 «Про перелік робочих місць, на яких можуть встановлюватись доплати за умовами праці».

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21 травня 2001 року № 1210-517 «Про порядок безоплатної видачі працівникам молока або інших рівноцінних продуктів».

Роботодавцям важливо знати, що атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності й господарювання де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає:

– виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;

– дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

– комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;

– обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці;

– підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочену тривалість робочого тижня, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;

– перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

– розв’язання спорів, які можуть виникнути між роботодавцями і працівниками стосовно умов праці, пільг і компенсацій;

– розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і безпеки, характеру праці і оздоровлення працюючих;

– вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і технології, удосконалення порядку встановлення та призначення пільг і компенсацій.

Проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-правових документів дає можливість роботодавцям розробити комплекс заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці, соціальний захист працівників, зайнятих на роботах в шкідливих та важких умовах праці.

Кількість переглядів: 36