До уваги юридичних осіб Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які бажають внести змини до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо свого місцезнаходження

Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державна реєстрація юридичних осіб проводиться за місцезнаходженням юридичної особи.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»місцезнаходження юридичної особи – адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Факт зміни місцезнаходження юридичної особи є підставою для внесення державним реєстратором відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в порядку, встановленому Законом про реєстрацію.

У разі, якщо місцезнаходження юридичної особи зазначено в установчих документах, внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною місцезнаходження здійснюється в порядку, встановленому статтею 29 Закону про реєстрацію, якою визначено наступний пакет документів, що подається державному реєстратору, а саме:

заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (за «Формою № 3»);

примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом (сума реєстраційного збору – 51 грн.).

Строк державної реєстрації внесення змін до установчих документів юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів.

Якщо, місцезнаходження юридичної особи не зазначено в установчих документах юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР та не пов’язані із змінами до установчих документів, здійснюється відповідно до вимог статті 19 Закону про реєстрацію, а саме, подається реєстраційна картка (за «Формою № 4») та примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін для юридичних осіб, утворених на підставі модельного статуту.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов’язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису.

Для сприяння реалізації бізнесом своїх прав та законних інтересів, а також для убезпечення від рейдерських захоплень в умовах дестабілізації ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь Міністерством юстиції України прийнято наказ від 14.03.2014 № 525/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб-підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.03.2014 за № 358/25135.

Вищезазначеним наказом передбачено, що суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, для зміни свого місцезнаходження/місця проживання можуть звернутися до будь-якого державного реєстратора України поза межами Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Перелік документів, необхідний для проведення зазначеної реєстрації, передбачений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (статті 19, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»).

Реєстраційні справи суб’єктів господарювання за новим місцезнаходженням/місцем проживання передаватимуться поштою або шляхом видачі їх під розписку за зверненням уповноважених представників суб’єктів господарювання щодо обов’язковості її наступної передачі державному реєстратору за новим місцезнаходженням юридичних осіб та місцем проживання фізичних осіб-підприємців.

Кількість переглядів: 40