Ефективність залучення клієнтів до СДО «Клієнт Казначейства – Казначейство»

Ефективність залучення клієнтів до СДО «Клієнт Казначейства – Казначейство»

Державне казначейство України (далі ДКСУ)– це центральний орган виконавчої влади, що здійснює касове виконання державного та місцевих бюджетів та входить до системи електронних платежів Національного банку України.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 15.11.2017р. №816-р «Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів» визначив пріоритетним казначейське обслуговування через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство» (далі СДО) для розпорядників (одержувачів)бюджетних коштів. 

Дійсно, ця система обслуговування має багато переваг для клієнтів. До основних з них можна віднести такі як:

 • обмін документами між клієнтами та Казначейством здійснюється електронними засобами (тобто відсутні витрати часу та на транспорт для клієнтів, а також зменшується паперовий документообіг);
 • послуги з генерації ключів електронного цифрового підпису Казначейство надає безкоштовно;
 • за користування СДО Казначейство не справляє абонплату;
 • підключення клієнтів до СДО є безкоштовним;
 • на всіх  етапах використання системи Казначейство надає клієнтам безкоштовну підтримку;
 • вся інформація, якою обмінюються клієнти та Казначейство, надійно захищена системою та недоступна для сторонніх осіб.

Фактично СДО побудована за принципом інтернет-банкінгу, тобто вона надає можливість нашим клієнтам володіти інформацією про стан рахунків у Казначействі в режимі реального часу та здійснювати операції, знаходячись у власному кабінеті.

Єдине, на що необхідно буде витратитись бюджетним установам – це придбати носії ключової інформації (НКІ).

Для підключення до СДО установі достатньо прийняти рішення про підключення та перевірити наявність мінімальних вимог:

 • підключення до мережі Інтернет;
 • придбання НКІ;
 • наявність на робочих місцях програмного забезпечення антивірусного захисту інформації, що входять до Переліку засобів загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено законодавством України.

Також на цьому етапі наказом керівника призначають осіб, відповідальних за роботу клієнтської частини СДО, та працівників, яким надають право накладання електронного цифрового підпису та ЕЦП в СДО.

Казначейство вже давно розробило для своїх клієнтів порядок дій для підключення до СДО. Такий алгоритм дій оформлено у вигляді Дорожньої карти підключення до СДО, яка  розміщена на сайті Держказначейства в рубриці «Електронні сервіси».

Далі розглянемо детальніше процес підключення клієнтів до СДО.

Крок 1.

Заповнити Анкету для підключення до системи дистанційного обслуговування та надіслати її до Казначейства.

Крок 2.

Придбати надійні носії криптографічного захисту інформації.

Крок 3.

Укласти договір на дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство».

Крок 4.

Підготувати та передати пакет документів до АЦСК ДКСУ для генерації електронних цифрових підписів.

Крок 5.

Отримати програмне забезпечення та ключі для шифрування.

Крок 6.

Встановити програмне забезпечення та перевірити доступ.

Крок 7.

Оформити та передати Заявку на доступ до СДО.

Крок 8.

Отримати повідомлення про термін початку роботи в СДО.

Форма Анкети, Перелік захищених носіїв ключової інформації, які можуть бути використанні для роботи в СДО, типова форма договору, форма заявки про надання доступу до СДО розміщена на веб-сайті Державної казначейської служби України в рубриці «Електронні сервіси». Умови надання та правила користування послугами акредитованого центру сертифікації ключів Держказначейства визначено в розділі 10, порядок генерації ключів описано в розділі 11 Регламенту роботи акредитованого центру сертифікації ключів  Державної казначейської служби України.

Як бачите, кожен крок потребує кропіткої роботи та уваги, але все відшкодовує робота з ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство».

 Клієнти які вирішили придбати НКІ, повинні орієнтуватись на перелік захищених НКІ, які можуть бути використані для роботи в програмно-технічному комплексі«Клієнт Казначейства – Казначейство». Такий перелік наведено на сайті Державної казначейської служби України в рубриці «Електронні сервіси».

Вибравши той чи інший НКІ, клієнти можуть звернутися до виробників таких засобів захисту.

Як правило, для придбання носіїв НКІ достатньо зайти на сайт виробника та уважно прочитати інформацію з цього питання.

На сайтах розміщують перелік документів, які необхідно заповнити та надіслати на електронну адресу. Частіше за все, це такі документи:

 • заява;
 • договір;
 • гарантійний лист про оплату;
 • доручення.

 На одну особу – один НКІ. Для формування та отримання електронних виписок по рахунках через СДО клієнтам достатньо мати один ЕЦП.

Для формування та передачі платіжних доручень з використанням ЕЦП по рахунках через СДО необхідно мати мінімум три НКІ (для підпису бухгалтера, керівника та електронної печатки).

Якщо у вас додатково є ще особи з правом підпису, то для кожного підпису потрібен окремий носій НКІ. Отже, тоді необхідно придбати потрібну кількість носіїв НКІ, тобто це вже буде більше трьох.

Придбання НКІ здійснюють один раз. При звільнені працівника, який має ЕЦП, ключ блокується та після надання документів на нового працівника проводять генерацію іншого ключа на цей самий НКІ.  

Кількість переглядів: 6