Готуємось до проведення Всеукраїнського перепису населення

    Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року №581-р (у редакції від 28 липня 2010 року №1565-р) прийнято рішення про проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення.
    У проведенні другого Всеукраїнського перепису населення існує надзвичайно велика економічна і соціальна потреба.
    За встановленою практикою переписи населення у більшості країн світу проводяться один раз на рік на десять років.
    Перший перепис населення в незалежній Україні проведено в грудні 2001 року. Він засвідчив соціально-демографічну характеристику населення, його міграційну рухомість, віковий і етнічний склад, сімейний стан, вид заняття і джерело заробітку, рівень освіти, житлові умови тощо. Але ця інформація на сьогодні є застарілою, а життя вимагає оновлених даних. Перехід на ринкову економіку, розвиток приватного сектора, наявність безробіття зумовлюють зміни в розміщенні населення, його статево-віковому складі, професійній та галузевій структурах, у статусі зайнятих та інше.
    Існує єдиний шлях отримати таку інформацію – провести суцільне опитування населення, тобто перепис. Отже, мета другого Всеукраїнського перепису населення 2012 року – відобразити реальну картину соціально-демографічних перетворень українського суспільства.
    Результати Всеукраїнського перепису населення 2012 року стануть надійною базою для інформаційного забезпечення прогнозування і управління соціально-економічним розвитком країни, включаючи планування та реалізацію бюджетного процесу, регулювання міграційних процесів.
    В Олександрівському районі розпочато першочергові підготовчі роботи до проведення наступного перепису населення, до яких належать:
    – уточнення переліків та меж міського поселення, упорядкування назв вулиць та провулків;
    – перевірка стану адресного господарства та повноти обліку населення.
Належний порядок в адресному господарстві є одним із важливих факторів, що зумовлює якість проведення наступних етапів підготовчих робіт.
Житлове господарство, а відповідно і його адресація, зазнає постійних змін унаслідок реконструкції раніше забудованої території, знесення старих та будівництво нових будинків, проведення ремонтів та реконструкцій, перейменування вулиць. А для якісного проведення перепису важливо, щоб стан адресного господарства всього міського поселення відповідав діючим стандартам, тобто щоб були таблички з назвами на початку, в кінці і на перехрестях вулиць, на кожному будинку і квартирі були номерні знаки.
    На сьогоднішній день працівники відділу статистики в районі проводять ретельне обстеження адресного господарства району і виявляють факти відсутності адресної атрибутики.
    Враховуючи надзвичайно великий обсяг робіт, звертаюсь до сільських, селищних голів, керівників підприємств, установ, організацій Олександрівського району, жителів приватного сектора з проханням впорядкувати нумерацію належних вам будівель, будинків і квартир, ваша участь у приведенні адресного господарства сприятиме успішному проведенню Всеукраїнського перепису населення 2012 року.
 
Валерій АВКСЕНТЬЄВ,
Голова районної державної адміністрації
Кількість переглядів: 75