Інформація про стан ринку праці на 01.06.2020 у сфері зайнятості населення

В Олександрівському районі проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу, підтримку сталої ситуації на ринку праці, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості.

В середньому за січень-травень 2020 року (останні наявні оперативні дані) чисельність зайнятого населення району у віці 15-70 років становила  4171=3831(юридичні і фізичні,  у яких є наймані) +340 (ФОПи без найманих); рівень зайнятості населення у віці 15-70 років склав 27,6 % і є не найкращим   в області (по області – 56 %).

Протягом січня-травня 2020 року на обліку в державній службі зайнятості з перехідними минулого року перебувало 1346 безробітних осіб. На 01.06.2020 залишилось на обліку 1256 безробітних.

Протягом січня-травня 2020 року отримали роботу (у т. ч. до набуття статусу безробітного) 396 безробітних громадян; проходили професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації за професіями, які користуються попитом на ринку праці – 145 безробітних осіб; 249 безробітних осіб взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Загальнорайонна база даних на 01.06.2020 налічувала 523 вільних робочих місць (вакантних посад), з них за професійними групами:

– законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 1 вакантна посада;

– професіонали – 13 вакантних посад;

– фахівці –7 вакантних посад;

– технічні службовці – 1 вакантна посада;

– працівники сфери торгівлі та послуг – 14 вакантні посади;

– кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 1 вакантна посада;

– кваліфіковані робітники з інструментом – 4 вакантні посади;

– робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 8 вакантних посад;

– найпростіші професії – 8 вакантних посад.

На 01.06.2020 навантаження на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) – 2 особи.

 Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин Олександрівської райдержадміністрації

Кількість переглядів: 4