Інформаційна довідкам в сфері бджільництва

Шановні власники пасік. Дана інформація спрямована на врегулювання виробничих процесів у бджільництві, між пасічниками, сусідами, орендарями, органами виконавчої та місцевої влади.

Кожен хто займається бджільництвом на професійному рівні, любительському, повинні дотримуватися вимог Закону України «Про бджільництво» (Документ 1492-III, чинний, поточна редакція  від 29.09.2013, підстава – 442-VII), «Про ветеринарну медицину», « Про оренду землі», «Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл» , Земельним кодексом України, Лісового кодексу України, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 p. N 173, наказу № 32 від1 9.04.2005  «Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов’язковому  ветеринарно-санітарному контролю та нагляду», наказу  N 184/82 від 20.09.2000               «Про затвердження нормативно-правових  актів з питань розвитку бджільництва»

 Законом України «Про бджільництво»  передбачено:

     Стаття 11. Право на зайняття бджільництвом

     Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають необхідні навики або спеціальну підготовку, а також юридичні особи.

      Зайняття бджільництвом здійснюється без окремого дозволу органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

     Стаття 12. Формування пасіки

     Фізична або юридична особа з метою зайняття бджільництвом формує пасіку з бджолиних сімей, яка може мати підсобне приміщення, інвентар і обладнання та розміщується на відповідній земельній ділянці.

     Кількість бджолиних сімей, що може утримуватися юридичними та фізичними особами, не обмежується.

      На пасіках утримуються бджоли лише районованих у тій чи іншій місцевості порід згідно з планом їх породного районування в Україні, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики

  В НАШІЙ МІСЦЕВОСТІ РАЙОНОВАНОЮ ПОРОДОЮ БДЖІЛ ЯВЛЯЄТЬСЯ  УКРАЇНСЬКА СТЕПОВА (наказ  N 184/82 від 20.09.2000 «Про затвердження нормативно-правових  актів з питань розвитку бджільництва»)

Стаття 13. Видача ветеринарно-санітарних паспортів, племінних свідоцтв (сертифікатів) і реєстрація пасік

      З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт. Форма паспорта і порядок його видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПОВНІСТЮ УЗАКОНИТИ ПАСІКУ ПОТРІБНО ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПАСІКУ В СІЛЬСЬКІЙ РАДІ, В СЕЛИЩНІЙ РАДІ ЩОРІЧНО ПО ВЕСНІ БРАТИ ДОВІДКУ ПРО УТРИМАННЯ ВІДПОВІДНОЇ КІЛЬКОСТІ БДЖОЛОСІМЕЙ, ОТРИМАТИ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ НА ПАСІКУ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ  УПРАВЛІННІ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ, ТА ЩОРІЧНО ПО ВЕСНІ ПІСЛЯ РЕВІЗІЇ ПРОВОДИТИ КЛАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БДЖІЛ.

Дана процедура узаконює розташування пасіки та дозволяє здійснювати контроль епізоотичної ситуації щодо хвороб бджіл. Наявність контактів пасічників унеможливлює або ж мінімізує отруєння бджіл під час весняних обробок полів проти шкідників агроформуваннями.

ДОВОДИМО ДО ВІДОМА ВСІХ ВЛАСНИКІВ ПАСІК – В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ПАСІК В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА БЕЗ НАЯВНОСТІ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО ПАСПОРТУ З ПРОЙДЕНИМ КЛІНІЧНИМ ТА ЛАБОРАТОРНРИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ СКАРГИ ЩОДО ОТРУЄННЯ БДЖІЛ ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. ТАК ЯК ВАМИ НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА.

Проходження клінічних оглядів та лабораторних досліджень проводяться щорічно для стаціонарних пасік, а при кочівлі перед кожною відправкою

Про що йдеться в інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл     п.3.8. До перевезення на  медозбір  бджолосім’ї  підлягають  на місці клінічному              дослідженню, профілактично-лікувальним обробкам з одночасним  лабораторним  дослідженням  матеріалу   з   пасік,   а вулики –   дезінфекції  і  дезакаризації.  Ці  роботи  мають  бути завершені за 5 днів до відправлення. Та ЗУ «Про бджільництво»    

Стаття 34. Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва

 Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва здійснюється спеціалістами ветеринарної медицини або під їх контролем власниками пасік чи пасічниками.

Щодо кількості утримуваних бджолиних сімей на території населеного пункту та на його  окраїнах то враховуються інші вимоги а саме:

– Інструкціїя щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл    

1.3. Територію стаціонарної  пасіки  огороджують,  обсаджують плодовими  деревами  і        кущами.  Відведення  земельних ділянок для розміщення  такої  пасіки   необхідно        погоджувати   з   органами державного  управління  з питань ветеринарної медицини і      місцевими органами влади. При визначенні  розміру площі під пасіку розраховують,  що      наодну гадану бджолину сім’ю  потрібно  30-35  кв.  м,  залежно  від способу розміщення      бджіл. При розміщенні  пасіки  на  присадибній  ділянці   (подвір’ї) огорожа  повинна бути       заввишки не менше 2,5 м для підвищення рівня льоту бджіл.

Тобто виходячи з цього потрібно розрахувати площу своєї садиби на відповідну кількість бджолиних сімей. Та це не все. Тут діють вимоги Земельного кодексу України. Стаття 103. Зміст добросусідства. Та встановлені обмеження рішенням сесій місцевого самоврядування щодо обмеженої кількості утримання тих чи інших видів тварин в тому числі і бджолиних сімей. Враховуючи вимоги Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів для бджільницьких об’єктів становлять 300 метрів. Тобто якщо у вас 50 бджолиних сімей а рішенням сесії затверджено утримання 15 сімей то необхідно виконати прийняті вимоги, вивезти частину або ж всю пасіку на вказану відстань.

Враховуючи добросусідство вам необхідно поговорити з сусідами та навіть узяти письмове підтвердження про не заперечення на утримання певної кількості бджолиних сімей на своєму подвір’ї пояснивши свої мотиви та виконання вимог законодавства в галузі бджільництва, для подальшого врегулювання конфліктних ситуацій. Адже бджіл не закриєш на відведеній території, а пасічників в населених пунктах вистачає. 

При розташуванні на земельних ділянках котрі Вам не належать дотримуватися  вимог ЗУ «Про бджільництво»   

Стаття 14. Порядок надання земельних ділянок для зайняття бджільництвом

Земельні ділянки надаються пасічникам для зайняття бджільництвом у порядку, встановленому Земельним кодексом України ( 561-12 ) та Законом України “Про оренду землі” ( 161-14 ).

  Стаття 15. Розміщення пасік

  Фізичні та юридичні особи розміщують пасіки на земельних ділянках, які належать їм на правах власності або користування, відповідно до ветеринарно-санітарних правил.

Розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою.

 Розміщення пасік на землях лісового фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог Лісового кодексу України ( 3852-12 ).

 Це що стосується пасічників – реєстрація у місцевих органах влади, управлінні , проходження щорічних досліджень, та вимог щодо утримання.

Що стосується місцевих органів самоврядування то це :

Реєстрація пасік по місцю розташування  ЗУ «Про бджільництво»    

Стаття 13. Видача ветеринарно-санітарних паспортів, племінних свідоцтв (сертифікатів) і реєстрація пасік.

Стаття 37. Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні роботи

 інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та їх прогноз, а також про стан навколишнього природного середовища здійснює гідрометеорологічна служба в порядку, визначеному законодавством.

 Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Враховуючи ст. 37 даного закону орендар займається обробітком земель, та повідомляє через засоби масової інформації, розміщуючи інформаційні листівки, та на сам перед він звертається до органів місцевого самоврядування, як до компетентного органу що здійснює облік об’єктів що розташовані на підвідомчій території. Тому органи місцевого самоврядування попереджають Вас про проведення обробок тим чи іншим орендарем. І саме взаємодія місцевих органів влади з орендаторами та пасічниками вирішують питання про профілактику та попередження отруєнь бджіл.

Також доводимо до відома що невиконання вимог ЗУ «Про бджільництво» тягне за собою відповідальність як до пасічників так і до інших сторін – голів місцевих органів самоврядування та аграріїв.

Всі спірні питання вирішуються за домовленістю сторін або розглядаються в судовому порядку.

Олександрівське районне управління Держпродспоживслужби

3-20-65

Кількість переглядів: 760