Інформує Головне управління ДФС у Кіровоградській області

Сплачуєте податки і збори – правильно заповнюйте документи на переказ!

Головне управління ДПС у Кіровоградській області повідомляє, що порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (далі – Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419, із змінами. Так, при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

– поле № 1:

 • друкується службовий код (знак) “*” (ознака платежу);

– поле № 2:

 • друкується розділовий знак “;” ;
 • друкується код виду сплати (формат ссс – тризначне число);

– поле № 3:

 • друкується розділовий знак “;” ;
 • друкується один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

– поле № 4:

 • друкується розділовий знак “;” ;
 • друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу “;” не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість     (далі – ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками територіальних органів ДПС України (далі – територіальні органи ДПС), поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:

– поле № 5:

 • друкується розділовий знак “;” ;
 • друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат – ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле № 5 не заповнюється;

– поле № 6:

 • друкується розділовий знак “;”;
 • друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле № 6 не заповнюється;

– поле № 7:

 • друкується розділовий знак “;”.

Резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (територіальними органами ДПС) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні розрахункового документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.Отже, при заповненні документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, щоб уникнути помилок, платникам необхідно враховувати вимоги Порядку.

З 01.05.2020 року затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва

Головне управління ДПС у Кіровоградській області інформує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 року      № 74 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв» з 01.05.2020 року затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва.

Марки акцизного податку попереднього зразка, що вже закуплені суб’єктами господарювання застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

Для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

лікеро-горілчана продукція         

 виноробна продукція

Для алкогольних напоїв імпортного виробництва

лікеро-горілчана продукція

виноробна продукція

 Трудовий договір – основа легальних трудових відносин

 Головне управління ДПС у Кіровоградській області звертає увагу роботодавців та найманих працівників на наступне.

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.

Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, та дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір відповідно до ст. 23 КЗпП може бути безстроковим, що укладається на невизначений термін. Може укладатись на визначений термін, встановлений за погодженням сторін, або укладатись на час виконання певної роботи. Тобто норми зазначеної статті визначають терміни трудового договору.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановленими на невизначений термін з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Згідно з частиною 2 ст. 23 КЗпП можливість встановлення законодавчими актами випадків, коли допускається укладення строкових трудових договорів, не обмежена. Так, відповідно до ст. 7 КЗпП передбачена можливість укладення строкового трудового договору з тимчасовими та сезонними працівниками; суддями, сільським, селищним, міським головою тощо.

Статтею 23 КЗпП визначено також випадок укладення трудового договору на термін, що пов’язаний з інтересами працівника. В заяві про прийняття на роботу бажано вказати обставини, що спонукають працівника найматись на роботу за строковим трудовим договором.

Нормами статті 391 КЗпП визначено, якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Крім того, якщо трудові договори були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою ст. 23 КЗпП, то такі договори вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

Фахівцями підрозділів аудиту податкової служби Кіровоградської області забезпечено до бюджету майже 9 млн гривень

 Як повідомили в управлінні податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування  Головного управління ДПС у Кіровоградській області, протягом січня-квітня  2020 року органами ДПС області проведено 99 перевірок, з яких 39 – планові та позапланові документальні перевірки та 60 – фактичні перевірки.

За результатами контрольно-перевірочної роботи за січень-квітень 2020 року порушникам норм Податкового кодексу України донараховано 77,4 млн  грн.  грошових зобов’язань, які підлягають погашенню, в тому числі за результатами документальних перевірок – 76,4 млн грн., фактичних – 1 млн гривень.

Загальний вклад підрозділів податкових перевірок Головного управління ДПС у Кіровоградській області до бюджетів усіх рівнів за чотири місяці 2020 року становить 8,9 млн грн., в тому числі за результатами документальних перевірок стягнуто 8,5 млн грн., за рахунок фактичних – 0,4 млн гривень.

За січень-квітень 2020 рік платникам Кіровоградщини повернули 548 млн грн податку на додану вартість

Як повідомили фахівці управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Кіровоградській області, протягом січня-квітня 2020 року платники області отримали 548 млн грн. бюджетного відшкодування ПДВ, що на 10,1 млн грн. або 2 відс. більше ніж у січні-квітні 2019 року (537,9 млн гривень).

За січень-квітень 2020 року 39 суб”єктів господарювання Кіровоградської області заявили до відшкодування ПДВ з бюджету на загальну суму 527,1 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року заявлена сума податку на додану вартість на рахунки платників зменшилась на 38,6 млн грн. або на 7,3 відсотків (2019 рік – 488,5 млн гривень).

Щодо податкової знижки на навчання

 Головне управління ДПС у Кіровоградській області нагадує, що згідно з пп. 170 п. 1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом, та відповідно до пп. 3 п. 3 ст. 166 ПКУ визначено, що сума коштів, витрачена на отримання середньої професійної або вищої освіти платником податків та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати, підпадає під податкову знижку.

Повернути податкову знижку можна лише за рік, що минув. Отримати податкову знижку можуть батьки студентів-контрактників, або працюючі студенти. Слід зазначити, що витрати на навчання за кордоном в розрахунок податкової знижки не включаються.

Документи необхідні для отримання податкової знижки на навчання:

 • декларація про майновий стан і доходи;
 • копія паспорта особи, яка подає декларацію;
 • копія ідентифікаційного коду особи, яка подає декларацію;
 • копія паспорта студента;
 • довідка з навчального закладу про період навчання, кількість навчальних місяців, в звітному (календарному) році та суми сплачених коштів за вказаний період;
 • копії квитанцій та/або платіжних доручень щодо сплати за навчання в звітному періоді;
 • довідка про заробітну плату (форма №3) за звітний період, з обов’язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги, якщо є;
 • довідка про склад сім’ї з органу місцевого самоврядування;
 • копія документу із зазначенням реквізитів для перерахування коштів;
 • заява на перерахування коштів;
 • копія договору про навчання;
 • копія свідоцтва про народження студента.

Отримати відшкодування (податкову знижку) за видатками на освіту, отриману в 2019 календарному році, можна до 31 грудня 2020 року включно.

Нагадуємо, що цю декларацію можна подати скориставшись електронним сервісом ДПС «Електронний кабінет».

Єдиний внесок не нараховується на суму орендної плати, виплаченої фізичній особі згідно з договором оренди нерухомого (рухомого) майна

Головне управління ДПС у Кіровоградській області нагадує, що базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем (далі – ФОП), якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізособі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Норми встановлені п. 1 частини 1 ст. 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями.

Згідно з частиною 1 ст. 759 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. Поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Таким чином, відносини, які виникають при укладенні договору найму (оренди), не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Враховуючи зазначене вище, єдиний внесок не нараховується на суму орендної плати, виплаченої на користь фізособі згідно з договором найму (оренди) нерухомого (рухомого) майна.

За рахунок погашення податкового боргу до бюджету Кіровоградської області надійшло більше 40 млн гривень

Як повідомили у відділі по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Кіровоградській області, надходження за рахунок вжитих заходів із погашення податкового боргу до зведеного бюджету з початку року склали 41,4млн.грн., в тому числі до державного – 29 млн.грн. та до місцевого – 12,4 млн. гривень. Такі надходження забезпечено за рахунок плідній співпраці з платниками податків, а також за рахунок вжитих органами державної податкової служби заходів стягнення, таких, як стягнення готівкових та безготівкових коштів боржників – 9,2 млн. грн., а також реалізації майна 0,3 млн. гривень.

Загальна сума податкового боргу станом на 1 травня 2020 року до бюджетів усіх рівнів по Кіровоградській області склала 1739,6 млн грн., з них до державного бюджету – 1437,9 млн гривень. При цьому борг підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, становить 210,5 млн грн. або 12,1відс. від загальної суми заборгованості.

З метою оперативного та повного погашення заборгованості суб’єктів господарювання з податків і зборів, фахівцями обласного управління податкової служби вживаються усі передбачені чинним законодавством заходи. Зокрема, за січень-квітень 2020 року податковими органами області описано в податкову заставу майно боржників на суму 1,8 млн гривень.

Крім того, протягом січня-квітня 2020 року зусиллями фахівців Головного управління ДПС у Кіровоградській області скорочено борг зі сплати єдиного соціального внеску на 15,3 млн гривень. Загалом же станом на 01.05.2020 року борг з єдиного внеску вцілому по області склав 235,5 млн гривень.

Сплата єдиного внеску є захистом прав найманих працівників області на отримання страхових виплат в майбутньому. Тому, несумлінні платники, які не сплачують єдиний внесок своєчасно та в повному обсязі, і як наслідок допускаючи наявність податкового боргу – позбавляють найманих працівників такого права.

 За матеріалами Головного управління ДПС у Кіровоградській області та Кіровоградської митниці ДФС

Кількість переглядів: 254