Кіровограду – наш коровай і не тільки

   
Минулої суботи в Кіро­вограді відбувся обласний  ярмарок до 256-ої річниці міста.
    На площі  Богдана Хмель­ницького свої товари і послу­ги пропонували підприємства області. Наш Олександ­рівський  район привіз го­родянам рибу, крупу, мед, олію. Цією про­дукцією тор­гували ФГ Ніко­ленка з Під­лісного, ВАТ „Кіровоград­рибгосп” з Крас­но­сілки, ПП Тарасенка з Бовтишки. Пре­зентував  ра­йон на обласному ярмарку голова Олександ­рівської райдержадмі­ніст­рації Ва­лерій Авксентьєв, його зас­тупник по сіль­ському госпо­дарству Василь Скляренко. Разом з пра­цівниками куль­тури вони вручили голові Кірово­градсь­кої ОДА Сер­гію Ла­ріну пишний коровай, ви­печений з нашого олек­санд­рівського врожаю.

 

 

 

Кількість переглядів: 71