Краще спортивне село

    Олександрівщина тради­ційно, вже в тринадцяте, ми­нулої суботи обирала найкраще спортивне село. Подібні зма­гання започатковані у нашому районі з 2000 року. Най­кра­щими спортивними селами у попередні роки ставали Розу­мівка, Соснівка, Михайлівка, Бірки, Несваткове та Стара Осота. Між іншим, деякі села переможцями змагань ставали декілька разів. А у минулому році спортивна першість нале­жала Старій Осоті.

    Цьогоріч участь у спор­тивних поєдинках взяли п’ят­надцять сільських та селищних рад. Під час урочистої частини всіх учасників привітав голова Олександрівської районної ради Василь Скляренко і вис­ловив сподівання, що нині, як і раніше, першість дістанеться найсміливішим і найс­прит­нішим спортс­ме­нам.

    А змагалися вони з шашок, армспорту, во­лей­болу, міні-футболу та перетягування ка­нату. І на стадіоні, не дивлячись на сильну спеку, вирували спор­тивні пристрасті.

    Кожну команду, зви­чайно, підтрим­у­вали сільські чи се­лищ­ні голови та одно­сельці. А молодий та активний Ми­хай­лівський сіль­ський голова Олександр Сав­ченко й сам був серед спортс­менів. Він зма­гався з арм­спорту та ра­зом з членами своєї ко­манди пере­тягу­вав канат. Участь у спор­тивних по­єдинках брала і Сос­нівсь­кий сільський голова Ла­риса Лебідь. Вона зма­галася за шаш­ковою дош­кою. Там же свою спор­тивну сприт­ність де­монст­рував і Не­сват­ківський сільський голова Сергій Ту­кало.

    А кращими шашкіс­тами названі спортсмени села Ми­хайлівки, дру­гими стали спортс­мени з Ста­рої Осоти, третіми – спортс­мени з Сос­нівки.

    Футбольну першість вибо­роли староосотці. Друге місце зайняли футболісти з Єлиза­ветградки, третє – футболісти з Бовтишки.

    На волей­боль­ному май­­дан­чику рівних спортсменам з Розумівки не бу­­ло. Дру­гими стали во­лей­бо­лісти з Сос­нів­ки, третіми – во­лейболісти з Ве­се­лого.

    З арм­спорту най­сильніши­ми показали себе жи­­телі Не­сват­кового, старо­осотці ви­бороли друге місце, а розумівці – третє.

    Команда з Старої Осоти найвправніше перетягувала канат. Відстали трішки від них розумівці, які стали другими, та соснівці, які зайняли третє місце.

    За підсумками всіх набра­них балів найкращим спор­тивним селом названа Стара Осота. Команді вручено кубок переможця, а члени команди нагороджені грамотами. Ро­зумівка виборола друге місце, на третьому – Соснівка.


Кількість переглядів: 101