Набрав чинності новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків

З 01 липня 2019 року набув чинності новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року  № 337 (далі – Порядок № 337).

Документом удосконалено процедуру проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків і професійних захворювань, що сталися з працівниками на підприємствах незалежно від форми власності.

Дія Порядку № 337 тепер поширюється і на осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб-підприємців тощо.

Відповідно, з 01.07.2019 втратить чинність Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі – Порядок № 1232).

Розглянемо основні відмінності у процедурі розслідування та обліку нещасних випадків згідно з Порядком № 337 від Порядку № 1232.

Як і в Порядку № 1232, нещасний випадок – обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища …,  які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення тощо.

Порядок повідомлення роботодавця про нещасний випадок на виробництві не змінився. Залишилася незмінною норма щодо збереження до прибуття комісії з розслідування обстановки на робочому місці, машин, механізмів, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку.

Згідно з новим Порядком № 337 у разі отримання інформації про нещасний випадок роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення відповідним органам.

Для випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню (нещасні випадки із смертельним наслідком, групові нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, тощо), у повідомленні про нещасний випадок, що надається територіальному органові Держпраці, роботодавцем зазначаються кандидатури представників підприємства та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) (із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, посади, контактних телефонів) для включення їх до складу спеціальної комісії.

На відміну від старого Порядку № 1232 строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві становить три роки з дня їх настання.

У разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати його настання.

Новою нормою є необхідність надання територіальним органом Держпраці письмового доручення роботодавцю протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення про нещасний випадок щодо проведення розслідування нещасного випадку комісією підприємства.

На підприємстві утворюється комісія з розслідування нещасних випадків, що не підлягають спеціальному розслідуванню (далі – комісія).

Комісія утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок.

Склад комісії залишився незмінним. Також, як і раніше, до складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

Спеціальна комісія утворюється протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел.

Також у разі потреби до складу комісії можуть включатися посадові особи Держпраці та/або її територіального органу за галузевим напрямом.

Звертаємо увагу, що розслідування нещасного випадку комісією підприємства проводиться протягом п’яти робочих днів з дня утворення комісії, спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 15 робочих днів.

Обов’язки комісії (спеціальної комісії) передати на розгляд та затвердження керівнику підприємства або органу, що утворив комісію (спеціальну комісію), матеріали розслідування та примірники актів не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1.

На відміну від Порядку № 1232, коли складалися акти за формами Н-5 та Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнавався таким, що пов’язаний із виробництвом), у новому Порядку № 337 складається один акт за формою  Н-1.

Змінено норму щодо термінів та обов’язків роботодавця, зокрема, роботодавець зобов’язаний:

  • розглянути протягом двох робочих днів після складення актів за формою Н-1 матеріали розслідування нещасного випадку, підготовлені комісією, затвердити примірники актів за формою Н-1;
  • протягом п’яти робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 організувати друкування, тиражування та формування необхідної кількості копій матеріалів розслідування (спеціального розслідування) разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію;
  • видати протягом двох робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 наказ про вжиття запропонованих комісією (спеціальною комісією) заходів із запобігання виникненню подібних нещасних випадків у визначені в акті за формою Н-1 строки та надати (надіслати) його органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформувати їх про стан вжиття заходів.

Щодо призначення повторного розслідування (спеціального розслідування): потерпілий, член його сім’ї чи уповноважена ними особа або органи, установи та організації, представники яких брали участь у розслідуванні нещасного випадку, мають право звернутися протягом трьох років з дати отримання акта за формою Н-1 до роботодавця, Держпраці або її територіального органу у зв’язку з незгодою з обставинами та причинами настання нещасного випадку та/або з висновком комісії, які викладені в акті за формою Н-1.

З метою своєчасного повідомлення про нещасний випадок на виробництві, за додатковою інформацією, консультаціями тощо звертатися за адресою і телефонами до Знам’янського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській  області:м. Знам’янка, вул. Братів Лисенків, 6/8Б.

Несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування України про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю, фізичними особами, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, є порушенням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, і відповідно до вимог ст. 165⁴КУпАП тягне за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Номери контактних телефонів, за якими роботодавець інформує у будь-який час (в т.ч. у вихідні та святкові дні) Знам’янське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області про настання нещасних випадків – страховий експерт з охорони праці  тел./факс: (05233) 2-11-16, 0661967616   Яценко Тарас Олексійович

Електронна адреса: znam.kg@fssu.gov.ua

Кількість переглядів: 5