Надання відпусток військовослужбовцям під час дії особливого періоду

Військовослужбовці та члени їхніх сімей часто звертаються щодо роз’яснення їхні прав. На час дії особливого періоду існує чимало законодавчо визначених особливостей проходження військової служби, зокрема щодо надання відпусток військовослужбовцям у цей період.

В межах правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» з даного питання консультує відділ «Олександрівське бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ з надання БВПД

Участь в АТО передбачає постійне перебування в умовах дуже високого психологічного та нервового навантаження. Задля того, щоб бійці мали можливість ефективно використовувати свої обов’язки і щоб в армії панував сприятливий морально-психологічний клімат, Верховна Рада надала військовим АТО право на щорічні основні відпустки. Ними можна скористатися в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту оголошення прийняття рішення про демобілізацію. При цьому одночасно відсутніми можуть бути не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. В особливий період, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10-ти календарних днів (Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Надання військовослужбовцям у вищезазначені періоди інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється.

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та підлягають звільненню з військової служби у порядку та терміни, визначені рішенням Президента України або у зв’язку з оголошенням демобілізації, надається відпустка з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш ніж 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки в межах України.

У рік звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та підлягають звільненню з військової служби у порядку та терміни, визначені рішенням Президента України або у зв’язку з оголошенням демобілізації, зі служби у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та підлягає звільненню з військової служби у порядку та терміни, визначені рішенням Президента України або у зв’язку з оголошенням демобілізації, до закінчення календарного року, за який він вже використав щорічну основну відпустку, провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

На вищезазначених військовослужбовців, які підлягають звільненню, поширюються наступні гарантії:

 у разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадиться;

  • військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.
Кількість переглядів: 40