Народний депутат допоможе збудувати дитячий майданчик

Як уже повідомляла газета, в нашому районі з робочою поїзд­кою побував народний депутат України Олександр Єдін. Зустріч депутата з вибор­цями проходила в актових залах сільських шкіл. І, зрозуміло, Олександр Єдін не міг не по­цікавитися матеріально – тех­нічним забезпеченням нав­чальних закладів, життям шкіль­них колективів.

Народний депутат озна­йо­мився з навчально-виховним процесом у школах Крас­но­сілля, Михайлівки, Єлизавет­градки, Лісового. У Крас­носіллі депу­тату показали сільсь­кий дитячий садок, до речі, один з кращих в районі. Олександр Йосипович був приємно вражений і дит­садком, і школами, оцінив роботу педа­гогічних колективів у справі навчання і виховання під­рос­таючого покоління.

В Олександрівці народний депутат оглянув реконст­ру­йовану дитячо-юнацьку спор­тивну шко­лу.

Біля приміщення цього спор­­­тивного комплексу пла­нується будівництво дитячого май­дан­чика. Оглянувши цю територію, Олек­сандр Єдін пообіцяв до 1 червня – Дня захисту дітей облаш­тувати дитячий майданчик. На пере­конання депутата, турбота про підростаюче покоління по­винна стати пріоритетною в дер­­жаві.

Кількість переглядів: 71