Найменування громадського об’єднання

Після прийняття рішення щодо створення громадського об’єднання (громадської організації чи громадської спілки), це одне з найважливіших питань, яке необхідно вирішити ще на установчих зборах. І тут не все так легко, як здається, адже є конкретні вимоги, невиконання яких обов’язково призведе до відмови в реєстрації.

Загальні вимоги до найменування юридичної особи викладені у статті 90 Цивільного кодексу України.  Зокрема, юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму.

Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.

Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

У разі зміни свого найменування юридична особа крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов’язана помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах.

Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Стаття 10 Закону України «Про громадські об’єднання» (надалі Закон) визначає спеціальні вимоги  до найменування громадського об’єднання.

Найменування громадського об’єднання складається з двох частин – загальної та власної назв.

Відразу необхідно визначити різницю в термінах “найменування” (повна назва, яка включає організаційно-правову форму – «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ» чи «ГРОМАДСЬКА СПІЛКА») та назва (яка є лише частиною найменування). Наприклад: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ», де –  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ – це організаційно-правова форма, а «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ» – власна назва. В лапки беремо лише власну назву! Ще одна дуже важлива вимога – всі літери в найменуванні – ВЕЛИКІ. Є також вичерпний перелік розділових знаків та цифр, детально викладений у Вимогах щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділ, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5 (надалі Вимоги щодо написання)

 Найменування громадського об’єднання викладається державною мовою. Дозволяється використання власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

Громадське об’єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління – з’їзду, конференції, загальних зборів тощо. 

Крім того законодавець передбачає певні обмеження щодо власної назви громадського об’єднання, а саме – вона не може містити: найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд); власну назву громадського об’єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили); інші позначення, використання яких обмежено законом. Також власна назва громадського об’єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об’єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.

Отже, до прикладу, ГО «СУД ЧЕСТІ» або ГО «КОМІТЕТ ВЗАЄМОДОПОМОГИ» не зареєструєте.

 Також Законом забороняється використання у власній назві громадського об’єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо).

Власна назва громадського об’єднання може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Важливо! Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом порядку.

Кількість переглядів: 226