Оздоровлення дітей нинішнього літа

    Мине лише кілька днів і розпочнеться літня оздо­ровча кампанія 2011 року. Одним з джерел фінансу­вання витрат на оздо­ров­лення дітей є кошти Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра­тою працездатності.
    У цьому році на ці цілі Знам’янській міжрайонній дирекції виділено 261 тис. грн. Як і раніше ці кошти виділяються на часткове фінансування оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих таборах, які розташовані на території нашої області та поза її межами, тобто в інших областях.
    Постановою правління Фонду передбачено, що за один день перебування ди­тини працюючих застрахо­ваних осіб, виконавча дирек­ція відшкодовує страхуваль­нику 38 грн., які витра­чаються на харчування (по­крит­тя вартості набору про­дуктів харчування), лікування та культурне обслуговування дітей. Це становить 33-35% вартості путівки.
    Інша частина вартості путівки покривається за рахунок підприємств (якщо це передбачено колективним договором чи іншим до­кументом), профспілок, бать­ківської доплати та інших джерел.
    Тривалість зміни в дитя­чому оздоровчому закладі встановлюється керівницт­вом табору, але вона не повинна бути менше 14 днів. В оздоровчі табори на­правля­ються діти шкільного віку, тобто діти від 7 до 18 років.
    Де ж можуть оздоро­витися діти застрахованих осіб? Як і в минулі роки до послуг дітей оздоровчі за­кла­ди розташовані в нашій області, це “Жовтень” (смт Олександрівка), “Дружба” (Олександрійський район), “Чайка” (м. Гайворон), “Бри­­ган­тина” (смт Новоар­хан­гельськ) та “Лісова піс­ня” (Маловисківський район).
    Крім цього, можна оздо­ровити дітей в обласному міжгосподарському оздо­ровчому таборі “Колос” (с.Рибаківка, Миколаївської обл.) та в оздоровчих та­бо­рах інших областей та Авто­номної республіки Крим.
    Звертаємо увагу на те, що як і торік, часткове фінан­сування на оздоровлення дітей буде здійснюватись через страху­вальників. Для отримання коштів стра­ху­вальники повинні не пізніше ніж за 10 днів до заїзду дітей в оздоровчий табір, подати до виконавчої дирекції за­явку на часткове фінан­сування оздоровлення.
    Якщо кошти, призначені для оздоровлення дітей не використані, то їх потрібно повернути на поточний ра­хунок виконавчої дирекції протягом 3-ох робочих днів. Звіт про використання коштів Фонду на оздоровлення дітей страхувальники по­дають до виконавчої дирекції за формою Ф4-ФССзТВП.
    Рішення про виділення путівки на оздоровлення дитини застрахованої особи до оздоровчого закладу приймає комісія (уповно­важений) із соціального страхування підприємства, установи чи організації на підставі заяви застрахованої особи (батька, матері, уси­нов­лювача, опікуна-піклу­вальпика), в якій зазначено вік дитини.
    Є й інші особливості. Про них можна довідатись за телефонами 2-02-14, 2-11-16 або особисто звернувшись у виконавчу дирекцію.
    Також повідомляємо, шо для надання оперативних роз’яснень з питань оздо­ровлення дітей застра­хо­ваних осіб, влітку 2011 року працюватиме телефон довіри 0522-24-65-25. Часи роботи телефону довіри – поне­ділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ят­ниця з 9.00 до 16.45.
    При­ємного вам відпочинку, шановні діти, а батькам спокою!
 
Анатолій Чулюков,
директор виконавчої дирекції.
Кількість переглядів: 80