Питання атестації робочих місць за умовами праці на прикладі

Приклад: Чи потрібно проводити позачергову атестацію робочих місць за умовами праці у разі, якщо на базі діючого підприємства планують створити нове? Технологічний процес, посади працівників, потенційні джерела шкідливих і небезпечних факторів не зміняться.

 Відповідаємо:  Ні, у цьому випадку проводити атестацію робочих місць за умовами праці не потрібно. Позачергову атестацію  проводять, якщо докорінно змінилися умови і характер праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці (абз. 3 п. 4 Порядку № 442).

Докорінна зміна умов і характеру праці передбачає: реконструкцію виробничого об’єкта; заміну або модернізацію виробничого обладнання; заміну сировини і матеріалів; зміну технологічного процесу та засобів колективного захисту, зокрема при поліпшенні умов праці, коли впроваджують нову техніку, технології, застосовують нові види сировини й матеріалів; створення нових робочих місць; внесення змін і доповнень до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня.

Якщо ж після створення нового підприємства на базі діючого умови праці працівників докорінно не змінилися, використовуване обладнання, сировина та матеріали, що є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів та можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, також не змінилися, атестацію проводити не потрібно. У цьому разі приймають рішення поширити результати вже проведеної атестації (на період її дії) на відповідних працівників. Це має бути оформлено документально.

Якщо у працівників після реорганізації підприємства змінилися умови праці або створені нові робочі місця, атестацію необхідно провести обов’язково.

Кількість переглядів: 3