Порядок грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів

Військовозобов’язаним,   у   тому   числі резервістам,  призваним  на  збори,  за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування  у  дорозі  від  військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові у розмірі, встановленому законодавством України. Виплата добових  проводиться  військовими  частинами,  в яких військовозобов’язані, у тому числі резервісти, проходять збори.

Також виплата середнього заробітку військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, проводиться підприємствами, установами та організаціями,  в яких працюють  призвані  на  збори громадяни,  з  наступним  відшкодуванням  цих  витрат  за  рахунок коштів державного бюджету.

В тому випадку, якщо військовозобов’язаним, у тому числі резервістам,  які на день призову  не  працюють,  на  весь  період зборів з урахуванням часу проїзду до місця їх проведення і назад  військовими  частинами,  в яких  вони  проходять  збори,  виплачується грошове забезпечення в розмірі  мінімальної   заробітної   плати .

Після успішного виконання програми підготовки, військовозобов’язані,   у   тому   числі резервісти, які не вчиняли правопорушень,  пов’язаних  із  проходженням  служби  у військовому   резерві,  виплачується одноразове  грошове  заохочення  у розмірах, встановлених законодавством України.

У разі   невиконання   резервістом  програми  підготовки  або вчинення правопорушень,  пов’язаних  із  проходженням  служби   у військовому резерві,  зазначена винагорода військовою частиною,  з командиром  якої  резервістом  укладено  контракт  на  проходження служби  у  військовому  резерві,  не  виплачується  або  розмір її зменшується.  

Кількість переглядів: 229