Правила взаємодії безробітних із центром зайнятості у період карантину

На період дії карантину обслуговування громадян (зокрема, прийом осіб, які шукають роботу та зареєстрованих безробітних), надання інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, здійснюється дистанційно будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо).

Особи, які шукають роботу і не бажають обмежуватися лише реєстрацією центрі зайнятості, також можуть отримати консультації щодо актуальних вакансій, допомогу у складанні резюме та інше. Фахівці центрів зайнятості в автоматичному режимі продовжують підбирати для безробітних підходящі вакансії, пропонують підібрану роботу та попередньо узгоджують з роботодавцями умови співбесід та подальшого працевлаштування.

                         Подання документів до центру зайнятості.

1.1. Документи, подані громадянами до центрів зайнятості у будь-який дистанційний спосіб (у скриньку для вхідної кореспонденції або електронною поштою), розглядаються працівниками центру зайнятості у робочий час.

Звертаємо вашу увагу і дуже просимо!

Подавайте документи, у тому числі електронною поштою, у робочі години робочих днів!

Бережіть себе і поважайте працівників центру зайнятості!

1.2. Необхідно зазначати у своїх документах АКТУАЛЬНІ КОНТАКТИ для забезпечення оперативного зв’язку фахівця центру зайнятості з особою.

1.3. На період дії карантину зареєстрованим безробітним необхідно підтримувати зв’язок зі своїм кар’єрними радником, який надаватиме необхідну та актуальну інформацію або інструкції щодо подальших дій.

1.4. Особа, яка подає копії заяв та документів у будь-який дистанційний спосіб, несе відповідальність за повноту та достовірність поданих до центру зайнятості даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг.

1.5. Відповідно до вимог Порядку № 792, після завершення карантину безробітний зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати центру зайнятості оригінали документів, визначених пунктами 17-19 Порядку № 792. Такий період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку № 792. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

Звертаємо вашу увагу!

Центр зайнятості виконує повноваження щодо здійснення верифікації поданих громадянами документів та розслідування страхового випадку.

                         Зареєстровані безробітні мають право на:

                         безоплатне одержання від центрів зайнятості:

послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру (за наявності таких); консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою

обрання або зміни виду діяльності (професії) – дистанційно;

інформації про свої права та обов’язки як безробітного;

відомостей  про  себе,  які  містяться  в  Єдиній  інформаційно-аналітичній

системі;

2.2. матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до законів України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;

2.3. збереження права на виплату допомоги по безробіттю без відвідування центру зайнятості на період карантину;

2.4. оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

                         Зареєстровані безробітні зобов’язані:

3.1. самостійно або за сприяння центрів зайнятості здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;

3.2. відвідувати центр зайнятості (у період карантину повідомляти телефоном фахівця центру зайнятості), в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів;

3.3.   дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах (в період карантину онлайн), пов’язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення; 3.4.   інформувати центр зайнятості протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені у частині першій статті 45 Закону

України “Про зайнятість населення”.

Кількість переглядів: 3