Право біженців та осіб, які потребують додаткового захисту на охорону здоров’я та медичну допомогу

Рівний доступ до охорони здоров’я та право на медичну допомогу гарантовані Конституцією України, та Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Охорона здоров’я – це система заходів, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими  особами,  закладами охорони здоров’я,  медичними  та фармацевтичними  працівниками і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних  і  психологічних функцій, оптимальної працездатності  та  соціальної  активності людини при максимальній біологічно  можливій індивідуальній тривалості її життя. Медична допомога – це діяльність  професійно  підготовлених медичних працівників,  спрямована  на  профілактику,  діагностику, лікування   та  реабілітацію  у  зв’язку  з  хворобами,  травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

 Біженць або особа, яка потребує додаткового захисту, маєте право безоплатно одержати медичну допомогу удержавних і комунальнихзакладах охорони здоров’я.

Види безоплатної медичної допомоги визначенів законодавством України. Зокрема, це:

швидка та невідкладна – на догоспітальному  етапі  станціями (відділеннями)  швидкої  медичної допомоги,  пунктами невідкладної медичної допомоги у стані, що загрожує життю людини;

амбулаторно-поліклінічна; стаціонарна – у разі гострого захворювання та в  невідкладних випадках, коли потрібне інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд  та  госпіталізація,   в   тому   числі   за   епідемічними показаннями,    дітям,   вагітним   та   породіллям, хворим за направленнями медико-соціальних експертних       комісій, лікарсько-консультативних комісій;

невідкладна стоматологічна   допомога  (у  повному  обсязі – дітям,  інвалідам,  пенсіонерам,  студентам, вагітним, жінкам, які мають дітей до 3 років);

долікарська медична допомога сільським жителям;

санаторно-курортна допомога інвалідам і  хворим  у спеціалізованих та дитячих санаторіях;

утримання дітей у будинках дитини;

медико-соціальна експертиза втрати працездатності.

Кількість переглядів: 144