Право на безоплатну вторинну правову допомогу

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя (далі – БВПД)

Право на отримання БВПД передбачено Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закону)

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 • захист;
 • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складення документів процесуального характеру.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:

 • особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 Закону;
 • діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, – на всі види правових послуг, передбаченічастиною другою статті 13 Закону;
 • внутрішньо переміщені особи – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 Закону;
 • громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • особи, до яких застосовано адміністративне затримання, – на правові послуги, передбаченіпунктами 2 і 3 частини другої статті 13  Закону;
 • особи, до яких застосовано адміністративний арешт, – на правові послуги, передбаченіпунктами 2 і 3 частини другої статті 13  Закону;
 • особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, – на правові послуги, передбаченіпунктами 1 і 3 частини другої статті 13 Закону;
 • особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – на правові послуги, передбаченіпунктами 1 і 3 частини другої статті 13 Закону;
 • особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КримінальногоHYPERLINK “http://zakonrada.gov.ua/laws/show/4651-17” HYPERLINK “http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465117″процесуальногоHYPERLINK “http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17” кодексу HYPERLINK “http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17″України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, – на всі види правових послуг, передбачені частиноюHYPERLINK “http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17” другою статті 13 Закону;
 • особи, на яких поширюється діяЗакону HYPERLINK “http://zakonrada.gov.ua/laws/show/3671-17″України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, – на всі види правових послуг, передбачені частиноюHYPERLINK “http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17” другою статті 13 Закону, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється діяЗакону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13  Закону;
 • особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється діяЗакону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13  Закону, – до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, – на правові послуги, передбаченіпунктами 2 і 3 частини другої статті 13  Закону, протягом розгляду справи в суді;
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, – на правові послуги, передбаченіпунктами 2 і 3 частини другої статті 13  Закону, протягом розгляду справи в суді;
 • особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, – на правові послуги, передбаченіпунктами 2 і 3 частини другої статті 13  Закону, стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією;
 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, – на всі види правових послуг, передбаченічастиноюHYPERLINK “http://zakonrada.gov.ua/laws/show/3460-17” другою статті 13  Закону.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Доступ до безоплатної вторинної правової допомоги можливо отримати у відділі «Олександрівське бюро правової допомоги» Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги який знаходиться за адресою: смт. Олександрівка, вул. Незалежності України,63 тел. (05242) 3-25-98

Кількість переглядів: 14