Придбання цінних паперів за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

Управління Державної казначейської служби України в Олександрівському районі  Кіровоградської області повідомляє представників органів місцевої влади щодо переваг придбання цінних паперів за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» (Далі –Порядок).

Для придбання Облігацій внутрішньої державної позики (Далі – ОВДП) місцевим радам необхідно забезпечити наступне:

Етап І

1.Прийняття рішення місцевої ради про розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів (п. 3 пп.1) Порядку).

2.Відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів (п. 3 пп.4) Порядку).

Етап ІІ

1.Отримання інформації, розміщеної на сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua у рубриці «Борг», підрубрика «Первинні дилери»), щодо переліку банків – первинних дилерів, які є учасниками розміщення ОВДП Міністерством фінансів України.

  1. Проведення конкурсу щодо визначення переможця банку – первинного дилера, з яким місцевий орган буде укладати договори (п. 3 пп. 2) та 3) Порядку):
    • утворення комісії у складі не менш як п’ять осіб;
    • склад комісії з визначенням голови комісії затверджується керівником місцевого фінансового органу;
    • у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

– переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів на відповідний строк.

3.Укладання між місцевим фінансовим органом та банком-переможцем договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів. Відповідно до зазначеного договору первинний дилер буде задовольняти заявки місцевого фінансового органу на аукціонах щодо придбання зазаченої місцевим органом кількості ОВДП (п.3 пп. 2), 3) та 5) Порядку).

4.Укладання між місцевим фінансовим органом та банком-переможцем договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Відповідно до зазначеного договору місцевому органу буде відкрито рахунок для обліку придбаних ОВДП (п.3 пп. 2) та 5) Порядку).

5.Укладання договорів з врахуванням умов Порядку:

визначення у договорі на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером обов’язкових умов щодо перерахування не пізніше наступного банківського дня після отримання первинним дилером процентного доходу/дисконту та/або суми погашення державних цінних паперів, відповідальності в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для їх розміщення шляхом придбання ОВДП  (п. 3 Порядку).

6.Відкриття у первинного дилера – переможця рахунку у цінних паперах та рахунку для здійснення розрахунків за придбані ОВДП  (п. 11 Порядку).

7.Внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку після укладення місцевим фінансовим органом договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів, а також подання до первинного дилера заявки на придбання ОВДП (п. 10, п.12 пп. 2) Порядку).

Етап ІІІ

1.Отримання інформації, розміщеної на сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua у рубриці «Борг», підрубрика «Оголошення аукціонів»), щодо оголошення стосовно проведення аукціонів з розміщення ОВДП.

2.Вивчення пропозицій Міністерства фінансів України, умов розміщення ОВДП та здійснення оформлення заявок на придбання ОВДП. Місцевий фінансовий орган здійснює оформлення виключно неконкурентних заявок, що передбачають визначення кількості та строку обігу державних цінних паперів, без зазначення ставки дохідності. Відсоткова ставка буде визначена при безпосередньому розміщенню за результатами проведених аукціонів (п. 11 Порядку).

3.Здійснення перерахування коштів з рахунка місцевого бюджету, відкритого в органі Казначейства, на рахунок, відкритий місцевим фінансовим органом у первинного дилера, для оплати за придбані ОВДП у строки, визначені у заявці (п. 11 Порядку).

  • Для перерахування коштів надаються наступні документи:

– рішення місцевої ради про розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання ОВДП;

– довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету;

– договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером;

– заявка на придбання ОВДП та розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевого бюджету;

– платіжного доручення;

– лист-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума розміщення перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування (п. 12 Порядку).

4.Отримання виписки із рахунку, відкритого у банка – первинного  дилера, щодо залишку коштів після проведення операцій щодо придбання ОВДП. Залишок коштів, не пізніше наступного банківського дня після придбання ОВДП, відповідно до умов договору про брокерське обслуговування, повинен бути перерахований банком на рахунок місцевого бюджету, відкритий в органі Казначейства, з якого перераховувалися вільні кошти (п. 3 пп. 3) Порядку). 

Етап ІV

1.Місцеві фінансові органи інформують щомісяця до 3 числа органи Казначейства, які здійснюють обслуговування відповідних місцевих бюджетів, про:

– суми коштів, розміщених шляхом придбання ОВДП та повернених під час їх погашення або продажу на фондовому ринку;

залишок коштів місцевих бюджетів, розміщених шляхом придбання ОВДП;

суми доходу (проценти/дисконт), що надійшли до місцевих бюджетів як плата за користування тимчасово вільними коштами (п. 15 Порядку).

Етап V

1.При погашенні Міністерством фінансів України ОВДП та сплати відсоткового доходу за ними, банк – первинний дилер не пізніше наступного банківського дня, після отримання первинним дилером відсоткового доходу або суми погашення ОВДП, перераховує кошти на відповідні рахунки:

– повернення коштів місцевого бюджету, які були тимчасово розміщені шляхом придбання ОВДП після їх погашення (або продажу на фондовому ринку), здійснюється на відповідний рахунок місцевого бюджету, відкритий в органі Казначейства, з якого перераховувалися тимчасово вільні кошти для їх розміщення шляхом придбання ОВДП (п. 13 Порядку);

– доходи (проценти/дисконт) за ОВДП зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації на рахунок, який повинний обов’язково бути зазначений у договорі на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів (п. 14 Порядку).

Кількість переглядів: 0