Приведення умов праці у відповідність з державними нормативними вимогами охорони праці

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин УСЗН Олександрівської РДА роз’яснює, що атестацію робочих місць за умовами праці проводять не тільки для виявлення шкідливих умов. Атестація робочих місць також включає гігієнічну оцінку умов праці, оцінку травмобезпеки і забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту.

За результатами проведеної атестації роботодавці зможуть контролювати правильність забезпечення працівників сертифікованими засобами індивідуального і колективного захисту, правильно оцінювати професійні ризики і надавати працівникам достовірну інформацію про умови праці та існуючий ризик пошкодження здоров’я, додержувати законодавчо встановлені гарантії та компенсації працівникам, що працюють в небезпечних умовах.

Атестують робочі місця за умовами праці не рідше одного разу на п’ять років. Переатестації до закінчення цього строку підлягають робочі місця після заміни виробничого устаткування, зміни технологічного процесу, засобів колективного захисту тощо.

Атестація дозволяє своєчасно виявити шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу, визначити пріоритетні напрями модернізації обладнання та технологічних процесів, розробити і впровадити цілеспрямовані санітарно-гігієнічні та медико-профілактичні заходи, з урахуванням умов праці на конкретному підприємстві.

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин закликає роботодавців незалежно від форм власності та господарювання і фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, вжити необхідні заходи для вчасного проведення атестацій робочих місць. А на тих підприємствах, де термін атестації закінчився — провести чергову атестацію, забезпечити належне зберігання її матеріалів.

Кількість переглядів: 0