Про агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення

Відповідно до Указу Президента України від 02.12.1995 року №1118 «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення», з метою здійснення державного контролю за зміною показників родючості та забруднення ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, запроваджено суцільну агрохімічну паспортизацію всіх земель сільськогосподарського призначення на території України.

Відповідно до вищевказаного Указу, Мінагрополітики України видано наказ від 11.10.2011 року №536 «Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки», зареєстрованого Міністерством юстиції України 23.12.2011 року за №1517/20255 (далі – Порядок), відповідно до пункту 3.5 якого, наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов’язковою при передачі земельних ділянок у власність, користування, наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, консервації та рекультивації земель і в інших випадках, передбачених законодавством України.

Пунктом 3.2 Положення про державну установу «Інститут охорони ґрунтів України» (далі – Положення), затвердженого наказом Мінагрополітики України від 20.03.2013 року №198 «Про перейменування та затвердження нової редакції Положення про державну установу «Інститут охорони ґрунтів України» зазначено, що предметом діяльності даного інституту є проведення агрохімічної паспортизації для визначення показників родючості ґрунтів та рівня їх забруднення токсичними речовинами, а також спостереження за змінами цих показників внаслідок господарської діяльності та виготовлення і видача агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки з висновком про родючість та екологічний стан ґрунтів і рекомендацій щодо проведення заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів і запобігання негативного впливу, в тому числі антропогенного.

На підставі вказаних нормативно-правових актів, функції щодо проведення агрохімпаспортизації, видача, виготовлення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки віднесені виключно до повноважень державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» та її обласних філій.

Відповідно до Системи організації виконання процесу Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України №413 від 07.06.2017 року, Держгеокадастр та його територіальні органи під час передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в користування (оренда, емфітевзис) повинні:

передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності в користування (оренда, емфітевзис) за наявності агрохімічного паспорта земельної ділянки;

перевіряти не рідше ніж один раз на три роки стан земельних ділянок, які перебувають в користуванні (оренда, емфітевзис), на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

Також, згідно з Типовим договором оренди землі із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України №890 від 22.11.2017 року у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 «Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини» договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

Отже, звертаємо увагу власників, користувачів земельних ділянок, а також осіб, які бажають отримати земельні ділянки у власність чи користування на обов’язковість наявності агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки.

Кількість переглядів: 365