Про компенсацію середнього заробітку за затримку розрахунку при звільненні. Хто має право, та як правильно розрахувати.

Трудове законодавство України дуже суворе до власників підприємств-порушників трудових прав працівників.

Згідно ст. 116 КЗпП України, – при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства (зарплата, відпускні, тощо), провадиться    в день звільнення.

Згідно ст. 117 КЗпП України, – в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум   в установлені строки, підприємство повинне виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Строк звернення до суду за середнім заробітком – три місяці з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, фактично розрахувався з ним.

До якого суду слід звернутися. Відповідно до статті 28 Цивільного Процесуального Кодексу України позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

За подачу такої позовної заяви судовий збір сплачується за загальними правилами. А шкода, адже раніше позивачі з такими позовними вимогами звільнялись від сплати судового збору, бо сума компенсації за своєю правовою природою прирівнювалась до заробітної плати.

Однак, 30 січня 2019 року Велика Палата Верховного Суду   (справа № 910/4518/16) вказала, що за змістом норм статей 94, 116, 117 Кодексу законів про працю України та статей 1, 2 Закону України «Про оплату праці» середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою є спеціальним видом відповідальності роботодавця, спрямованим на захист прав звільнених працівників щодо отримання ними  в передбачений законом строк винагороди за виконану роботу (усіх виплат, на отримання яких працівники мають право згідно з умовами трудового договору     і відповідно до державних гарантій), який нараховується у розмірі середнього заробітку та не входить до структури заробітної плати. Таким чином, працівнику доведеться сплатити судовий збір за вимогу про стягнення середнього заробітку в розмірі 1% від нарахованої суми.

Окрему увагу варто приділити власне самому розрахунку. Методика нарахування середнього заробітку детально описана в постанові КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р № 100.

Відповідно до ст. 27 ЗУ Про оплату праці за правилами, передбаченими розд.2 абз.3 постанови КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р № 100, а також згідно п.32 Постанови пленуму ВСУ за №9 від 06.11.1992 р. – Обчислення середньої заробітної плати для виплати середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати проводиться виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата, тобто, що передують дню звільнення.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати   за останні два мiсяцi роботи, провадяться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.

Наведу конкретний приклад:

Виплата заробітної плати працівнику мала бути проведена в грудні  2019 року, тому для розрахунку беруться виплати за жовтень і листопад   2019 року.

Рік Місяць Сума нарахованої зарплати К-сть робочих днів
2019 жовтень 8 278,78 24
  Листопад 8 176,00 21
    16 454,78 43

Середньоденна зарплата: 16 454,78 / 43 = 382,67 грн.

Кількість робочих днів за час затримки виплати – 60 днів.

Середній заробіток за час затримки виплати заробітної плати при звільненні за весь період: 382,67 грн. х 60 робочих днів = 22 960,20 грн.

І на завершення забіжу наперед і надам відповідь на скептичне запитання, яке більш за все виникає, а саме, спитаєте ви: «та де ж візьмуться ті 60 днів прострочки, невже власник підприємства свідомо зажене себе в борги і виплатить заробітну плату через такий проміжок часу….?». Звичайно що ні!  І довідку про нараховану але не виплачену зарплату не дасть!

Однак, є спосіб дізнатися про недоплачену суму коштів при звільненні без звернення до власника підприємства, ця інформація міститься в довідці ОК-5, яку можна отримати в будь-якому відділенні пенсійного фонду.

Далі, спираючись на достовірні дані з довідки, ви отримуєте судовий наказ, на підставі якого через державного виконавця отримуєте свої кровно зароблені.

Отже, після стягнення заробітної плати ви маєте три місяці аби підготувати розрахунок середнього заробітку за час невиплати і звернутись в суд.

Кількість переглядів: 2