Про ліцензування посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Законом України “Про зайнятість населення” визначено, що громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування. Знайти іноземного роботодавця можливо самостійно, за сприянням приватних агентств зайнятості чи державної служби зайнятості.

Згідно статті 38 вказаного Закону діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню. Пунктом 20 частини 1 статті 7 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” визначено, що ліцензуванню підлягає вид господарської діяльності – посередництво у працевлаштуванні за кордоном.

Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 17.06.2015 № 423, та Переліком органів ліцензування, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 05.08.2015 № 609, визначено, що органом ліцензування виду господарської діяльності – посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном є Міністерство соціальної політики України.

З переліком ліцензіатів є можливість ознайомитися на Інтернет-сторінці Міністерства соціальної політики України (адреса www.msp.gov.ua, рубрика “Громадянам” – “Сфера зайнятості” – “Трудова міграція” – “Ліцензування посередницької діяльності з працевлаштування за кордоном” – “Перелік суб’єктів, які мають ліцензію на посередницьку діяльність у працевлаштуванні за кордоном”).

Кількість переглядів: 22