Про особливості заповнення звіту № 1-ПА щодо рівнів вищої освіти

Звітність № 1-ПА складається з трьох розділів (щодо трьох різновидів приватних агентств зайнятості). Перший та третій розділи стосуються звітності агентств, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та за кордоном. В підрозділах других, серед іншого, заповнюється інформація про працевлаштованих громадян зя рівнем їхньої освіти. Кількість працевлаштованих поділяється на осіб з повною загальною середньою освітою, на осіб з професійною (професійно-технічною) освітою та вищою освітою.

Кількість громадян з вищою освітою об’єднує її рівні – початковий, перший, другий, третій та науковий рівні.
Ці рівні визначені статтею 5 Закону України “Про вищу освіту” – підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми чи науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
перший (бакалаврський) рівень;
другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень;
науковий рівень.
Цією ж статею також визначено, що здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:
молодший бакалавр;
бакалавр;
магістр;
доктор філософії/доктор мистецтва;
доктор наук.
Також слід враховувати, що згідно прикінцевих і перехідних положень зазначеного Закону диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

Кількість переглядів: 1