Про пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Право громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на отримання пільг на медичне обслуговування визначено законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від   17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Пільги щодо безплатного придбання ліків за рецептами лікарів і безплатного позачергового зубопротезування надаються відповідно до  статей 20, 21, 22, 24 та 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до категорій 1, 2 та 3, а також дітям, які згідно зі статтею 27 зазначеного Закону належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

            Вищезазначені пільги відпускаються безоплатно:

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2;

неповнолітнім дітям померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

За умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, пільги надаються:

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до    категорії 3;

дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи.

Відпуск медикаментів за безкоштовними рецептами лікарів лікувально-профілактичних закладів здійснюється за місцем реєстрації громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У 2018 році управлінням соціального захисту населення укладено договори про безкоштовне забезпечення ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з ПрАТ «Ліки Кіровоградщини» та про безкоштовне зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з Олександрівської центральною районною лікарнею.

Аптека № 13 ПрАТ «Ліки Кіровоградщини» розташована за адресою: смт Олександрівка, вул.  Пушкіна, 7.

Кількість переглядів: 17