Про подання декларації про відходи

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти господарської діяльності  у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом другим пункту 1 Порядку подання декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року №118, декларація  подається суб’єктами господарювання до 20 лютого року, що настає за звітним.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в декларації є важливою складовою, яка дозволяє в регіональному та загальнодержавному масштабі узагальнити і проаналізувати номенклатуру та обсяги відходів, що утворюються, їх склад і властивості, напрямки передачі відходів, та є однією з ланок у процесі  прийняття  управлінських  рішень  у  сфері  поводження  з відходами,   суб’єкти   господарювання  можуть   подати   декларацію після     20  лютого лише через електронну систему здійснення дозвільних процедур  у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої затверджено наказом Мінприроди  України від 18 травня 2016 року №186.

Враховуючи  вищезазначене, з 20 лютого поточного року і до кінця року декларації про відходи в паперовому вигляді прийматись до розгляду департаментом не будуть.

Кількість переглядів: 13