Про стан виплати заробітної плати в районі за 6 місяців 2014 року

 За 6 місяців 2014 рік по району середня заробітна плата в ОЛександрівському районі склала 2753 грн., проти відповідного періоду 2013 року (2535 грн.) її розмір збільшився на 8,6%.По темпам росту середньомісячної заробітної плати до відповідного періоду минулого року район посідає 8 місце в рейтингу.

За даними головного управління статистики в Кіровоградській області в Олександрівському районі заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах, на економічно неактивних підприємствах та підприємствах-банкрутах відсутня.

На засіданнях районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, яких з початку поточного року проведено 7, заслухано 25 звітів керівників підприємств, в тому числі 2 звіти керівників підприємств, де мала місце заборгованість.

Працівниками управління соціального захисту населення райдержадміністрації протягом 7 місяців 2014 року вивчено стан дотримання чинного законодавства з питань праці на 69 підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності. За результатами проведених обстежень до територіальної державної інспекції з питань праці передано 44 довідок, до органів прокуратури –1 довідку.

На ім’я начальника управління соціального захисту населення 12 серпня 2014 року надійшов лист підписаний Лепіть В.М. – заступником начальника управління Пенсійного фонду України у районі, в якому наведено перелік страхувальників, у яких працюючим нараховувалася заробітна плата менше встановленого законодавством мінімуму у червні 2014 року. Так, загальна кількість працюючих (без врахування підприємців) по району становить 4265 осіб. Кількість осіб, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування у межах мінімальної заробітної плати (1218 грн.) у червні 2014 року по району склала 142 особи, або 3,3% від загальної чисельності штатних працівників.

Ми повинні володіти конкретною, чіткою інформацією щодо цих 142 осіб, чому склалася така ситуація, чому ці люди отримують заробітну плату менше від мінімальної, адже в районі забезпечено впровадження мінімальної заробітної плати в законодавчо встановлені терміни. Сьогодні ми запросили керівників підприємств, установ, організацій, приватних підприємців у яких є працівники, які отримують заробітну плату менше від мінімальної. Ми повинні націлювати керівників на підвищення рівня заробітної плати найманих працівників і доводити кожному з них, що для застосування скороченого робочого дня (тижня) повинні бути вагомі причини, економічна обґрунтованість і обов’язково зазначено термін перебування працівників на скороченому робочому дні (тижні).

За останніми даними управління Пенсійного фонду України в районі кількість підприємств, де нараховувалась заробітна плата у межах мінімального розміру по району, у червні 2014 року – 37.

Кількість таких підприємств збільшилася протягом ІІ кварталу 2014 року на 1 одиницю: з 36 до 37. Найбільші з них: ПАТ «2-й ім.. Петровського цукровий завод», ТОВ «Техноагротранс», ДЗОтВ «Жовтень», ТОВ «Капітал-Ріелт С.Д.», Хлібокомбінат РСТ, ТОВ «Хімконтакт», КП «Історико-архітектурний заповідник родини Раєвських», ПП «Лібос», ПП «К»ю енд АР», ПП «Тясмин-Агро», ФОП Рула Ольга Пантелеймонівна, ФОП Дигдало Тетяна Олексіївна, ФОП Кобилінська Таміла Олександрівна, ФОП Костенко Сергій Петрович, ФОП Ярема Юрій Олександрович.

Інформація управління Пенсійного фонду в районі та інформація податкової служби не містить даних щодо часу відпрацьованого працівниками, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної, отже з неї неможливо зробити висновок про наявність фактів порушення законодавства при нарахуванні заробітної плати найманим працівникам. Статистичними спостереженнями, які здійснює головне управління статистики у Кіровоградській області через районні відділи статистики не передбачена інформація щодо кількості працівників, які мали нарахування менше законодавчо встановленого мінімуму.

Разом з цим за результатами обстеження підприємств із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб за даними звітності за формою № 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці», у червні 2014 року в районі не було жодного підприємства, установи та організації, у працівників яких тарифна ставка (оклад, посадовий оклад) була нижчою від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи.

Дані по цих показниках заповнюються за останній місяць кожного кварталу згідно з відомостями про нарахування заробітної плати штатним працівникам.

Зважаючи на вищеозначене, найбільш дієвим засобом контролю за дотриманням державних мінімальних гарантій у сфері оплати праці є безпосередній вихід на підприємство з метою перевірки розміру фактично нарахованої заробітної плати, визначення відпрацьованого часу працівниками.

Спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення та Територіальною державною інспекцією з питань праці у Кіровоградській області здійснюється контроль за дотриманням чинного законодавства з оплати праці шляхом проведення обстежень та перевірок підприємств. За 7 місяців 2014 року спеціалістами управління здійснено – 69 обстежень, державним інспектором праці Територіальною державною інспекцією з питань праці у Кіровоградській області – 53 перевірки.

Крім того, з метою контролю за впровадженням мінімальних державних гарантій в оплаті праці у січні-липні 2014 році спеціалістами відділу проведено 106 обстежень діючих підприємств району шляхом:

– перевірки колективних договорів при здійсненні їх реєстрації;

– аналізу довідок з підприємств про запровадження ними нових розмірів мінімальної заробітної плати при їх зміні протягом року.

За результатами проведеної роботи було визначено, що основними причинами нарахування працівникам заробітної плати у розмірі меншому за мінімальний є втрати фонду робочого часу:

– використання режиму неповного робочого дня, тижня (5,4% від кількості проаналізованих суб’єктів господарювання);

– тимчасова втрата працездатності, відпустки без збереження заробітної плати (0,6%);

–  перебування підприємства на простої (0%).

В цілому, по району відбулися позитивні зрушення в частині використання робочої сили на виробництві, зокрема завдяки зниженню обсягів неповної зайнятості. Чисельність працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу (тижня), склала 19 осіб (на 14 осіб менше, ніж у 2013 році); чисельність працівників, яким надавались вимушені адміністративні відпустки, склала 27 осіб (на 20 осіб менше 2013 року).

З метою контролю за дотриманням чинного законодавства під час вивільнення працівників, надання відпусток без збереження заробітної плати та зміни режиму роботи проведено 69 перевірок підприємств, установ та організацій з питань використання робочої сили. За результатами перевірок керівникам суб’єктів господарювання надавалися відповідні рекомендації щодо дотримання чинного законодавства та забезпечувалось усунення виявлених порушень.

Під час проведення перевірок підприємств з питань використання робочої сили порушень чинного законодавства не виявлено, зокрема:

– ст.84 КЗпПУ, ст.26 ЗУ “Про відпустки” щодо надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати більше 15 календарних днів;

– ст. 32 КЗпПУ – про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці (переведення на неповний робочий день, тиждень).

Разом з цим особливої уваги потребують факти використання неповного робочого часу суб»єктами малого бізнесу, фізичними особами – підприємцями.

Занепокоєєня викликає ситуація, коли для створення видимості перед контролюючими органами своєї роботи у правовому полі суб»єкти господарювання оформлюють найманих праціників не на повний робочий день, кількість оформлених працівників не відповідає режиму роботи суб»єкта тощо.

Протягом січня-липня 2014 року управлінням соціального захисту населення в ході обстежень суб’єктів господарювання зверталася увага на:

– використання робочої сили повний робочий день при встановленому режимі неповного робочого дня (тижня) у суб’єктів господарювання, зокрема у мережах оптової та роздрібної торгівлі тощо;

– працевлаштування або переведення працівників на неповну ставку при фактичній зайнятості (8-12 годин);

– використання офіційно при цілодобовій роботі суб’єкта господарювання (понад 10-12 годин) працю 1 найманого працівника (замість фактичного використання 2 або більше осіб за змінним режимом роботи).

Приватні підприємці запрошуються та заслуховуються на засіданнях робочої групи з легалізації зайнятості, за результатами їм рекомендується працівників перевести на 8 годинний робочий день з відповідною оплатою праці, чи звернутися до районного центру зайнятості щодо переукладання трудового договору.

Виявлення та усунення можливих порушень при недостовірному обліку робочого часу працівників та, як наслідок, не донарахування належних сум заробітної плати залежить від ефективної роботи робочої групи з легалізації зайнятості, необхідно проводити вивчення режиму роботи суб’єкта господарювання та режиму роботи фактично працюючих осіб; отримання від роботодавців та працівників (за їх згодою) необхідних письмових пояснень щодо режиму роботи, рівня оплати та умов праці.

З метою виявлення порушень чинного законодавства у частині виплати заробітної плати нижче (або на рівні) встановленого законодавством мінімального рівня в районі протягом 7 місяців 2013 року спеціалістами відділу всього обстежено 225 суб’єктів господарювання, або 88,3% до загальної кількості обстежуваних підприємств (368).

Питома вага обстежених підприємств з питань дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці до загальної кількості підприємств, які були відібрані для проведення державного статистичного спостереження з праці на 2014 рік, за 7 місяців 2014 року у районі становить 67%.

Поширеним порушенням є – відсутність на підприємствах диференціації розмірів заробітної плати в залежності від складності робіт та кваліфікації працівників (порушення ст. 96   Кодексу законів про працю України).

Окремі керівники приватних підприємств встановлюють собі оклади на рівні мінімальної заробітної плати (тобто, як за некваліфіковану працю) для зменшення податків.

 

 

 

 

Кількість переглядів: 80