Про вжиття заходів для запобігання виникненню харчових отруєнь та кишкових інфекцій в закладах освіти ‘ області у 2019 році

Під час проведення представниками Головного управління Держпродспоживслужби в області або його структурних підрозділів в містах та районах у 2018 році та на початку 2019 року зовнішнього контролю за організацією харчування здобувачів освіти в закладах освіти виявлено невиконання вимог Санітарних правил щодо безпеки продукції (далі — ДСП 4.4.5.078-2001) на харчоблоках, їдальнях.

Зокрема, адміністраціями освітніх закладів не забезпечено проведення мікробіологічного контролю безпеки продукції, який би дав змогу дати об’єктивну оцінку дотримання санітарно-гігієнічного та технологічного режиму на харчоблоках, їдальнях, а також якості та епідеміологічної безпеки виготовленої продукції (страв).

Нагадуємо, що згідно з пунктом 4.1. ДСП 4.4.5.078-2001 виробник — оператор ринку, зобов’язаний забезпечити постійний, не рідше одного разу на місяць, контроль виробництва за мікробіологічними показниками готової продукції, напівфабрикатів, води, який проводиться лабораторіями, акредитованими для здійснення такого виду досліджень.

Незважаючи на втрату чинності окремих дозвільних документів та документів, які б підтверджували які організація харчування здобувачів освіти повинна ґрунтуватись на принципах безпеки та вимог Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та ДСТУ чи ТУ, згідно з якими виготовлено продукт, зокрема за умов:

забезпечення реєстрації оператора ринку; наявності товарно-транспортної накладної;

складення разом з постачальники продуктів харчування графіків і маршрутів постачання та обсягів завозу з урахуванням термінів придатності й наявності умов для зберігання;

отримання результатів досліджень продукції (протоколів досліджень, експертних висновків тощо), виданих лабораторією, акредитованою для здійснення такого виду досліджень;

здійснення спільного з батьківськими комітетами або представниками державних установ, громадськими організаціями періодичного, самостійного, відбору зразків продукції для дослідження в акредитованих лабораторіях з метою перевірки відповідності заявленим вимогам виробниками харчової продукції;

зберігання продуктів харчування згідно з прийнятою класифікацією та товарним сусідством;

проведення періодичних перевірок стану автотранспорту щодо забезпечення належних умов транспортування для забезпечення контролю за: якістю сировини та харчових продуктів;

перевезенням харчових” продуктів ‘ транспортом, який має санітарний паспорт та спеціальне маркування (“хліб”, “молоко”, “риба” тощо);

дотриманням температурних та санітарних умов при транспортуванні продуктів харчування, зокрема наявністю Листа контрольних перевірок температури у кузові авторефрижератора та температури продукту (за необхідності), оформленого згідно з додатком 20 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 року;

проходженням медичного огляду водієм та експедитором; наявністю відповідного пакування та маркування усіх, без виключення, продуктів харчування, в тому числі і м’яса сирого;

наявністю на кожну транспортну партію посвідчення про якість або декларації виробника, в який вказано номер; дату видачі; найменування потужності виробника та його номер експлуатаційного дозволу чи номер реєстрації; найменування         постачальника;   його адреса та номер

експлуатаційного дозволу    чи номер    реєстрації; найменування

вантажоодержувача; найменування продукту; одиниці виміру; кількість; дата виробництва; дата випуску; умови зберігання в холодильнику (складі): температура та при необхідності вологість; термін зберігання; назва ДСТУ, ТУ, згідно з якими продукт виготовлений; ґатунок, категорія, органолептична оцінка, тощо;

сть та безпечність харчових продуктів, дотримання:

санітарно-гігієнічного стану утримання, прибирання овочесховищ, комор, складських, підсобних приміщень, цехів, обідніх залів харчоблоків, їдалень та правил особистої гігієни його персоналом;

вимог до обробки сировини та технології приготування, видачі готових страв, щоденного контролю за їхньою якістю;

раціонального розміщення технологічного та холодильного обладнання, що забезпечить зручний зв’язок між приміщеннями харчоблоку та послідовність і потоковість технологічного процесу, відсутність зустрічних і перехресних потоків сировини, напівфабрикатів, готової продукції, харчових відходів, використаного та чистого посуду, руху відвідувачів і персоналу, дотримання правил безпеки на робочих місцях; забезпечення:

персоналу санітарним і спеціальним одягом;

харчоблоків, їдалень проточною гарячою та холодною водою та витяжною вентиляцією з механічним спонуканням, посудом різного розміру та призначення, засобами вимірювання; *

щомісячного генерального прибирання приміщень харчоблоків, їдалень.

В зв’язку з тим, що оператори ринку несуть відповідальність за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють, за порушення вимог безпеки дитячого харчування притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності.

Кількість переглядів: 9