Проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві

Роботодавець повинен організувати на своєму підприємстві атестацію робочих місць, якщо його виробництво (техпроцеси, обладнання, сировина, продукція) є потенційним джерелом шкідливих та небезпечних факторів, які можуть несприятливо впливати на здоров’я працівників (п.1. Порядку, затвердженому постановою КМУ від 01 серпня 1992 року № 442).

Мета проведення атестації робочих місць – оформити правові підстави надання на підприємстві передбачених законом гарантій і компенсацій для працівників із шкідливими та небезпечними умовами праці.

Правовою підставою для проведення таких атестацій служать нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, а також списки виробництв, професій та посад із шкідливими умовами праці (п. 1.2 Рекомендацій, затверджених постановою Міністра праці України від 01 вересня 1992 року № 41 та головним державним санітарним лікарем України 01 вересня 1992 року).

Для того щоб з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство                 з небезпечним або шкідливим виробництвом вивчає норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також:

– Списки виробництв, професій та посад, що дають право на пенсії за віком на пільгових умовах, затверджені постановою КМУ від 16 січня 2003 року                  № 36.

– Список виробництв, робіт, професій та посад, робота на яких дає право на щорічну додаткову відпустку (постанова КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290).

  – Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (постанова КМУ від 21 лютого 2001 року № 163).

– Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується видавати молоко (постанова Держкомпраці СРСР та Президіума ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-13).

– Переліки робіт, на яких встановлюється підвищена оплата праці, що затверджені Кабінетом Міністрів України (наприклад, переліки таких робіт у будівництві, затверджений постановою КМУ № 576).

Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях його підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

  Як проводиться атестація робочих місць?

Основні нормативні документи, що регулюють процес проведення атестації робочих місць на підприємстві, – Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від  01 серпня 1992 року № 442, та Методичні рекомендації для проведенню атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністра праці України                     від 01 вересня 1992 року № 41 та головним державним санітарним лікарем України 01 вересня 1992 року. Проведення атестації оформляється наказом керівника, у якому вказується склад атестаційної комісії, порядок проведення досліджень робочих місць і т.д.

Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Частіше атестація може проводитися, якщо це прямо передбачено колективним договором підприємства. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися або було створено нові робочі місця.

Для санітарно-гігієнічних досліджень при атестації залучаються лабораторії, які атестовані Державним центром стандартизації, метрології                  та сертифікації і мають свідоцтво МОЗ України на право проведення досліджень з метою атестації.

Кількість переглядів: 13