Роз’яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках

У зв’язку із зверненнями підприємств, установ та організацій та  у відповідності з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України    від 01.08.92 р. N 442 ( 442-92-п ) “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” відділ з питань праці  та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації роз’яснює, що відповідно до пункту 4 зазначеного  Порядку атестація проводиться в  строки, передбачені  колективним договором,  але не рідше одного разу на 5 років.

Це означає, що для надання працівникам передбачених чиним законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці впродовж  певного 5 – річного періоду відповідне право повинно бути підтверджене за результатами атестації робочих  місць за умовами праці, проведеної у цей термін.

В окремих випадках за скрутного фінансово-економічного стану, що склався на підприємстві з незалежних від нього причин, для проведення атестації робочих місць, де не сталися докорінні зміни умов і характеру праці у зв’язку з впровадженням нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, реконструкцією існуючих об’єктів, приміщень тощо, можливе використання      результатів санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, отриманих під час попередньої атестації,  за умови  реалізації технічних і організаційних  заходів  щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників за результатами попередньої атестації робочих місць і дотримання всіх інших вимог вищезазначеного Порядку.

При цьому має бути затверджений наказом по підприємству за узгодженням з місцевою державною експертизою умов праці, головним державним  санітарним лікарем, відповідно, Автономної Республіки Крим,  областей, міст Києва і Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, об’єктів, що мають особливий режим роботи, та з виборним органом профспілкової організації і уповноваженим трудового колективу   підприємства з питань охорони праці план-графік проведення атестації цих  робочих  місць у повному обсязі при поліпшенні фінансово-економічного  стану  підприємства, але не пізніше як через рік, за рахунок фонду охорони праці або інших коштів підприємства.

Всі інші робочі місця, де сталися  докорінні  зміни умов і характеру праці, підлягають безумовній атестації у повному обсязі в термін, установлений зазначеним Порядком.

Кількість переглядів: 49