Роз’яснення щодо отримання дозволу на розміщення відходів

Роз’яснення щодо отримання дозволу на розміщення відходів узв’язкуз набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 року     № 748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Згідно з Порядком розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 (далі – Порядок), розгляд заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів, видачу дозволів на розміщення небезпечних: відходів здійснює Мін природи відповідно до Порядку.

Прийом заяв, підготовлених проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) здійснюється виключно через дозвільні центри.

Пунктом 8 Порядку визначено категорії власників відходів, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів. До них, зокрема, належать власники відходів, які не підлягаютьвключенню до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» (далі – Реєстр).

При цьому критерієм включення об’єкта утворення відходів до Реєстру є показник загального утворення відходів (П.ув), який перевищує 1000 умовних одиниць на рік та розраховується за формулою:

                                                                                -,

Пзув = 5000хМі + 500*М2 + 50*М3 +1*М4

 

де Мі, М2, Мз, М4 – умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості (масі) утворених відходів за класами небезпеки (1,2, 3,4 класи відповідно).

 

Критерієм включення об’єкта оброблення та утилізації відходів до Реєстру є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який перевищує 100 тонн на рік.

Одночасно встановлено, що власники відходів, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, подають щороку через дозвільні центри, центри надання адміністративнихпослуг декларацію провідходи форма якої наведена в додатку 3 до Порядку.

Крім того, у зв’язку з встановленням трирічного терміну дії ліміту на утворення та розміщення відходів, змінено його форму. Також звертаємо увагу, що пунктом 12 Порядку скорочено перелік документів, які додаються до заяви про видачу дозволу на розміщення відходів.

У зв’язку з цим, міністерство пропонує привести пакет документів, поданий для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення небезпечних відходів, у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і переглядулімітів на утворення та розміщення відходів» із змінами, внесеними постановою Кабінету Miністрів України від 07.08.2013 № 748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Крім того, власникам і відходів потрібно визначитися з необхідністю отримання дозволів та лімітів на утворення та розміщення відходів та, залежно від цього, з урахуванням зазначених змін у законодавстві, подати:

    до дозвільних центрів та центрів надання адміністративних послуг декларації про відходи;

             до дозвільних центрів документи згідно з пунктом 12 Порядку для отримання дозволу та лімітів на утворення та розміщення відходів.

Кількість переглядів: 432