Семінар-навчання з бухгалтерами

19 жовтня працівниками фінансового управління районної державної адміністрації проведено семінар-навчання з бухгалтерами органів місцевого самоврядування.

      Учасники зустрічі були ознайомлені із засадами програмно-цільового методу бюджетування та практичними аспектами його застосування. Особлива увага була спрямована на зміни у бюджетному законодавстві, правові засади застосування ПЦМ на місцевому рівні, складання прогнозу місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди, вимоги до складання бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проведення моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, а також на особливості здійснення порівняльного аналізу їх ефективності.

        Слід зазначити, що програмно-цільовий метод є дієвим інструментом, який забезпечує планування та виконання бюджету на середньострокову перспективу, орієнтований на досягнення мети відповідно до встановлених пріоритетів. Застосування цього методу дозволяє відстежити ефективність і результативність витрачання бюджетних коштів шляхом використання інформації щодо результативних показників та іншої інформації, яка міститься у бюджетних запитах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Програмно-цільовий метод ґрунтується на раціональному управлінні, спрямованому на вирішення соціально-економічних проблем. Метод передбачає визначення мети, якої необхідно досягти в результаті використання бюджетних коштів і забезпечує інформацією про якість надання послуг та отриманий соціальний ефект.

     Також під час зустрічі було розглянуто перспективи завершення поточного бюджетного року та  особливості формування доходної та видаткової частин місцевих бюджетів району на 2019 рік.

     Працівниками фінансового управління надано учасникам семінару практичну допомогу по питанню здійснення відповідної підготовчої та організаційної роботи щодо складання проектів місцевих бюджетів району на 2019 рік програмно-цільовим методом бюджетування та детально розглянуто складання проекту рішення про місцевий бюджет з відповідними додатками та матеріалами.

Кількість переглядів: 24