Щодо найменування юридичних осіб

До Державної реєстраційної служби України надходять листи в яких зазначається про випадки державної реєстрації юридичних осіб приватного права з використанням у їх найменуванні найменувань органів державної влади або похідних від цих найменувань.

З огляду на викладене вище, Державна реєстраційна служба України зазначає.

Згідно із статтею 90 Цивільного кодексу України юридична (далі – ЦКУ) особа має своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680 (далі – Вимоги).

Пунктом 1.7 Вимог передбачено, що у найменуванні юридичних осіб приватного права забороняється використання повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (ч.4 ст. 87 ЦКУ).

Державна реєстрація юридичних осіб проводиться відповідно до вимог статей 24-27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію).

Згідно із статтею 4 Закону про реєстрацію порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців включає, зокрема перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації.

Підстави, за наявності яких державний реєстратор відмовляє в проведенні державної реєстрації, встановленні статтею 27 Закону про реєстрацію, зокрема, використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 4 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» міністерства та інші центральні органи виконавчої влади  є юридичними особами публічного права.

Згідно із статтею 5 зазначеного вище Закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються,  реорганізуються та ліквідуються Президентом України  за поданням Прем’єр-міністра України.

Відповідно до частини першої статті 53 Закону про реєстрацію державні реєстратори за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність, встановленому законом.

Кількість переглядів: 62