Щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів згідно з планом-графіком проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 2020-2021 оціночний рік

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, проводиться незалежно від їх цільового призначення не рідше один раз на 5 – 7 років.
Вказані роботи відносяться до заходів першочергового значення, що впливають на доходну частину місцевих бюджетів.
Проведення нормативної грошової оцінки має не тільки регуляторний характер щодо поліпшення земельних відносин, а також значний соціально-економічний аспект, оскільки за рахунок зростання надходжень від плати за землю органи місцевого самоврядування отримують додаткову можливість підвищувати соціально-економічний стан населених пунктів, сприяти виконанню регіональних програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць, розробити механізми економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Відповідно до вимог статей 13, 18 Закону України «Про оцінку земель» на 2020 -2021 оціночний рік потребує актуалізації (повторна) нормативна грошова оцінка земель на території Олександрівського району населених пунктів:
Олександрівської селищної ради – смт.Олександрівка, с.Северинівка та с.Китайгород;
Красносілківської сільської ради – с.Красносілка та с.Бандурове;
Красносільської сільської ради – с.Красносілля та с.Гутницька;
Михайлівської сільської ради – с.Михайлівка та с.Григорівка;
Ставидлянської сільської ради – с.Ставидла, с.Хайнівка та с.Світова Зірка.
Відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. Отже, відповідно до діючих нормативно-правових актів технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів має бути розроблена, отримати позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації, затверджена рішеннями відповідних рад та дані рішення офіційно оприлюднені до 15 липня 2020 року для введення її в дію з 01.01.2021 року.
Процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регламентовано Методикою нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23.03.1995 №213 (із змінами) та Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженим наказом міністерства аграрної політики та продовольства України 25.11.2016 №489 (із змінами).
Відповідно до статті 7 Закону України «Про оцінку земель» розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою.
Відповідно до частини 2 статті 209 Земельного кодексу України кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
Зазначаємо, що розпорядженням Кіровоградської обласної державної адміністрації від 06.08.2019 №952-р затверджено Порядок надання субвенції з обласного бюджету районним, міським (міст обласного значення) бюджетам та міським, селищним і сільським бюджетам об’єднаних територіальних громад на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин в області у новій редакції (далі – Порядок). Субвенція спрямовується в тому числі і на проведення нормативної грошової оцінки земель на умовах співфінансування за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Тому, у разі відсутності коштів на проведення зазначених робіт рекомендуємо сільським (селищним) радам подати звернення щодо виділення коштів відповідно до Порядку.
Ознайомитись з даним Порядком можна на офіційному сайті Кіровоградської обласної державної адміністрації в розділі «Розпорядження голови обласної державної адміністрації» або за посиланням: http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Rozpor/Ua/2019/2019.html.

Кількість переглядів: 17