Щодо відміни юридичною особою та фізичною особою-підприємцем власного рішення про припинення

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Зазначеним Законом передбачені підстави та процедура припинення юридичної особи та фізичної особи-підприємця, однак порядку відміни власного рішення про припинення не зазначено.

При цьому слід врахувати, що відповідно до статті 214 Цивільного кодексу України особа, яка вчинила односторонній правочин, має право відмовитися від нього, якщо інше не встановлено законом. Відмова від правочину вчиняється в тій самій формі, в якій було вчинено правочин.

Кількість переглядів: 49