Соціальний захист інвалідів

Основним правовим документом в Україні щодо соціального захисту інвалідів є Закон “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 12 березня 1991 р. №875-12. Зазначений Закон визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями та інтересами.

     Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до наявних особливостей.
     Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з урахуванням здатностей інваліда до професійної і побутової діяльності. Види та обсяги необхідного соціального захисту інваліда надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації. Для проведення реабілітаційних заходів медичними закладами розробляється індивідуальна програма реабілітації, якає обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами та організаціями. Захист прав, свобод і законних інтересів інвалідів забезпечується в судовому або іншому

порядку, який визначається законом.

     Державна політика соціального захисту інвалідів здійснюється відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, та іншої законодавчої бази, норми якої визначають додаткові державні соціальні гарантії окремим категоріям інвалідів.

Кількість переглядів: 45