Соціально-економічне становище області

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за  січень 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області на 1 січня 2017р., за оцінкою, становила 965,8 тис. осіб. За 2016р. чисельність населення зменшилася на 7394 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 7418 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 54 живонароджених.

У 2016р. зафіксовано міграційний приріст населення, який становив  24 особи.

У грудні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 47,8% домогосподарств області.

У січні–грудні 2016р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 246444 домогосподарствам, з них у міських поселеннях – 177667 домогосподарствам, у сільській   місцевості – 68777 домогосподарствам.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні –грудні 2016р., становила 160921,1 тис.грн, з неї у міських поселеннях –   122493,6 тис.грн, у сільській місцевості – 38427,5 тис.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2016р. становив 1110,9 грн (у листопаді – 1016 грн).

Крім того, 55755 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 19873 домогосподарствам, у сільській місцевості – 35882 домогосподарствам.

За січень–грудень 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 111453 тис.грн,  з неї у міських поселеннях – 40942,1 тис.грн, у сільській місцевості –   70510,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у грудні 2016р. на одне домогосподарство становив 2444,2 грн   (у листопаді – 2370,7 грн).

У січні–грудні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 141070,5 тис.грн     (у січні–листопаді – 81233,8 тис.грн).

У грудні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 103170,1 тис.грн (55,9% нарахованих за цей період сум).

Разом з тим на кінець грудня 2016р. залишається заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 95323,3 тис.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26653,9 тис.грн, вивезення побутових відходів – 1667,5 тис.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець грудня 2016р. відсутня.

Зайнятість та безробіття

 За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець  січня 2017р. перебувало 19,7 тис. безробітних громадян області, що на 14,6% більше ніж на кінець грудня 2016р. Допомогу по безробіттю отримували 76,5% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2017р. склав 3,35% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець січня 2017р. становила 1,8 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з груднем 2016р. не змінилося і на кінець січня 2017р. становило 11 осіб.

У січні 2017р. середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, становила 11,7 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1904 грн, що на 40,5% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Доходи населення

 За січень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 4919 грн., що на 49,7% вище ніж за січень 2016р.

Рівень заробітної плати в області становив 81,9% середнього рівня в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–1,6 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, операцій з нерухомим майном, будівництві, сферах наукових досліджень та розробок, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, сільському господарстві, сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, адміністративного та допоміжного обслуговування, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах економічної діяльності до середнього по області становило 55,4–99,4%.

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 30,9% (у січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. – зменшення на 15,2%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня 2017р. збільшилася  на 4,5% і на 1 лютого 2017р. становила 31,2 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 3,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня 2017р. збільшилася на 16,8% і на 1 лютого 2017р. становила 7,5 млн.грн. або 23,9% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня 2017р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 28,8% і на 1 лютого 2017р. становила 1,4 тис. осіб або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 5,3 тис.грн, що на 7,7% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за січень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 лютого 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, збільшилася на 1,2% і на 1 лютого 2017р. становила 23,8 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (75,9%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2017р. відсутня.

Правосуддя та злочинність

 За повідомленням прокуратури області, протягом січня 2017р. обліковано 1863 кримінальні правопорушення.

Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів тяжкі та особливо тяжкі склали 41,3%.

У загальній кількості злочинів 71,9% становили злочини проти власності, 13% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,9% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% – злочини проти правосуддя, 0,9% – злочини проти громадської безпеки, 0,6% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня 2017р. обліковано 9 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 7 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство.

Кількість випадків крадіжок становила 1089, шахрайств – 143,   грабежів – 31, розбоїв – 10, хабарництва – 9.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 4 особи, які скоїли злочини у складі однієї організованої групи (злочинної організації); закінчено одне кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, вчинене організованою групою і злочинною організацією.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2017р. становила 1374 особи,   з числа яких 539 – жінки, 129 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп,  по 3 – неповнолітні та діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,9%)  від крадіжок та шахрайств, серед яких 38,7% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 14 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 25 осіб, із числа яких 20% – умисно вбито; 8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 4% – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 117,   з них жінок – 10, неповнолітніх – 6. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 17,1% знаходились  у стані алкогольного сп’яніння, 5,1% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 56,4%, безробітних – 23,9%.

 Внутрішня торгівля

 Оборот роздрібної торгівлі (включає дані роздрібного товарообороту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень 2017р. становив 1023,4 млн.грн, що на 8,6% більше обсягу січня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень 2017р. склав 693,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,1% більше обсягу січня 2016р.

Реалізація послуг. У ІV кварталі 2016р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 1972,7 млн.грн.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності значну частку (76,7%) займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності. Частка послуг, реалізованих підприємствами сфери інформації та телекомунікацій, склала 11,7%, професійної, наукової та технічної діяльності – 3,1%, адміністративного та допоміжного обслуговування – 3%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 2%, установ освіти – 1,6%.

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі реалізованих послуг склала 14,6%.

Капітальні інвестиції

 У 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6150,6 млн.грн капітальних інвестицій.

Порівняно з 2015р. обсяг капітальних інвестицій по області збільшився на 47%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у 2016р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,7% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі збільшилася порівняно з 2015р. на 9,9 в.п.

Збільшилася також частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик (на 1,6 в.п.), натомість зменшилася – за рахунок коштів населення на будівництво житла (на 6,1 в.п.), державного бюджету (на 5,5 в.п.) та місцевих бюджетів (на 0,6 в.п.).

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (56,7%) і промисловості (21,1%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 161,6 млн.грн або 2,6% загального обсягу капітальних інвестицій області (у 2015р. – 8,9%).

У 2016р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення по області склав 6337,9 грн.

 Сільське господарство

 У січні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем 2016р. становив 97%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 87,4%, господарствах населення – 102%.

Тваринництво. Виробництво м’яса усіма категоріями господарств   у січні 2017р. склало 5,3 тис.т та порівняно з січнем 2016р. збільшилося   на 0,3 тис.т або на 6%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 89,5%   (у січні 2016р. – 85,3%), великої рогатої худоби – 10,2% (14,5%),   птиці свійської – 0,1% (0,02%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в сільсько-господарських підприємствах (крім малих) у січні 2017р. становив 1,8 тис.т,   що на 5,3% менше ніж у січні 2016р., у т.ч. свиней – 1,5 тис.т (на 6,2% менше), великої рогатої худоби – 0,3 тис.т (на рівні січня 2016р.). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 118,7% (у січні 2016р. – 146,6%).

У січні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем 2016р. зменшилося на 2% і склало 14,5 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 2,8% (10,3 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – залишилося на рівні січня 2016р. і склало 4,2 тис.т.

Порівняно з січнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., зменшився на 17 кг (на 4%) і становив 411 кг.

У січні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем 2016р. зменшилося на 30% і склало 18,4 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 43 рази (0,2 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,8% (18,2 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 5 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 102,5 тис. голів (на 2,8% менше ніж на 1 лютого 2016р.), у т.ч. корів – 55,6 тис. голів (на 2,1% менше), свиней – 237,1 тис. голів (на 8,4% менше), овець та кіз –   39,9 тис. голів (на 2,2% менше), птиці свійської – 4049,2 тис. голів (на 6,6% менше).

Порівняно з показниками на 1 лютого 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,8%, свиней – на 7,1%, овець та кіз – на 2,7%, птиці свійської – у 14,8 разів, кількість корів збільшилася на 1,1%.

На початок лютого 2017р. населенням утримувалося 73,5% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 лютого 2016р. – 73,4%), у т.ч. корів – 81,5% (82%), свиней – 43,5% (44,3%), овець і кіз – 84,2% (84,1%), птиці свійської – 99,4% (91,2%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. зросли на 20,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,3%, тваринництва – на 33%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 лютого 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися їхнім зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1376 тис.т зерна (на 27,4% більше проти 1 лютого 2016р.), у т.ч. 389,8 тис.т пшениці (на 0,3% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 751 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 241 тис.т пшениці, 399,3 тис.т кукурудзи на зерно, 71,6 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 625 тис.т зерна (на 17,4% більше).

Запаси соняшнику становили 518,8 тис.т (на 27,6% більше проти 1 лютого 2016р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 271,5 тис.т (на 43,5% більше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою 247,3 тис.т (на 13,7% більше).

Промисловість

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. випуск промислової продукції збільшився на 21,4%, у т.ч. у переробній промисловості – на 32,6%, добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 9,7%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,5%,

Індекс промислової продукції у січні п.р. порівняно з груднем 2016р. становив 70,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився на 9,7%,      у т.ч. у добуванні каменю піску та глини – на 23,5%.

На підприємствах переробної промисловості у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 32,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем 2016р. збільшився у 1,5 раза, у т.ч.     у виробництві молочних продуктів – у 3 рази, олії та тваринних жирів –  у 1,6 раза, інших харчових продуктів – на 33,2%, готових кормів для тварин – на 13,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,5%, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,7%. Водночас у виробництві продуктів борошно-мельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшились на 28%.

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 25251 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, – на 622 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 309 т, круп – на 261 т, виробів ковбасних – на 32 т, горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб – на 22 т, печива солодкого і вафель – на 12 т. Водночас зменшилось виробництво борошна на 1951 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 97 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, –   на 92 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 48 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 36 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 14 т.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні 2017р. спостерігалося  збільшення випуску продукції на 36,2%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – у 1,7 раза. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві скорочення обсягів виробництва становило 10%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні 2017р. випуск продукції зріс у 2,3 раза, у т.ч. на підприємствах з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – у 4,4 раза, водночас у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах скорочення обсягів виробництва становило 61,2%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. збільшився у 2,3 раза, у т.ч. у виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – у 3 рази,  виробництві пластмасових виробів –   на 21,8%. Разом із цим зменшення випуску продукції спостерігалось на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю на 80,4%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс випуску промислової продукції становив 54,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 87%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 97,1%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 4%.

Будівництво

У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 19,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 132,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 67,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 21,2% та 11,6% відповідно.

У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 53,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 54,2% менше ніж у 2015р. Переважну частину (89%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11% – у будинках із двома й більше квартирами.

 Транспорт і зв’язок

 У січні 2017р. підприємствами транспорту перевезено вантажів у 1,6 раза більше ніж у січні 2016р., вантажооборот збільшився на 9,6%.

Залізницею у січні 2017р. перевезено 456,3 тис.т вантажів, що в 1,9 раза більше ніж у січні 2016р. Збільшилося перевезення будівельних матеріалів (у 3,9 раза), брухту чорних металів (у 2,6 раза), зерна і продуктів перемолу (на 41,3%). Разом із цим зменшилося перевезення нафти і нафтопродуктів (на 85,7%).

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні 2017р. перевезено 291,3 тис.т вантажів, що на 31,3% більше порівняно з січнем 2016р., вантажооборот зріс в 1,6 раза і становив 54,7 млн.ткм.

У січні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,9 млн. пасажирів, що на 7,2% більше ніж у січні 2016р., пасажирооборот збільшився на 4,6% і становив 160,4 млн.пас.км.

Залізницею у січні 2017р. перевезено 365 тис. пасажирів, що на 3,9% менше ніж у січні 2016р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні 2017р. перевезено 3,7 млн. пасажирів, що на 0,4% менше порівняно з січнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 2,4% і становив 61,1 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні 2017р. зменшились на 16,6% та становили 1,1 млн. пасажирів.

У 2016р. доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області склали 871,9 млн.грн, що на 2,9% більше ніж у 2015р.

Найбільший обсяг доходів у 2016р., отриманих від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (598,8 млн.грн), склав 68,7% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 10,2%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 9,3%, поштової та кур’єрської діяльності – 8%, трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,5%.

Телефонна мережа області станом на 1 січня 2017р. налічує 122,3 тис. основних телефонів, з них 90,4 тис. (73,9%) – у населення. У міських поселеннях встановлено 101,5 тис. телефонів, у сільській місцевості – 20,8 тис. За 2016р. телефонна мережа у міських поселеннях скоротилася на 8,8%, сільській місцевості – на 6%. Рівень телефонізації області станом  на 1 січня 2017р. становив 21 телефонний апарат на 100 сімей, у міських поселеннях – 28, сільській місцевості – 11.

Станом на 1 січня 2017р. кількість абонентів мережі Інтернет становила 222,2 тис. та порівняно з початком 2016р. зросла у 2,9 раза. Водночас кількість абонентів кабельного телебачення скоротилася на 3,3%, рухомого (мобільного) зв’язку – на 3,2% і становила відповідно 39,7 тис. та 1176,6  тис. абонентів.

 Зовнішньоекономічна діяльність

 У 2016р. обсяг експорту товарів склав 425,1 млн.дол. США, імпорту – 182 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт збільшився на 4,6%, імпорт –    в 1,7 раза. Позитивне сальдо становило 243,1 млн.дол. (у 2015р. – 301,1 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (170,9 млн.дол.), зернові культури (87,5 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості  (22 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2016р. склав 2,34 (у 2015р. – 3,86).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 116 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 109 країн світу.

У 2016р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 115,5 млн.дол. (27,2% загального обсягу експорту) та збільшився на 28,7% порівняно з 2015р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Нідерландів, Франції, Італії, серед інших країн – до Бангладешу, Ірану, Ісламської Республіки, США, Лівії, Індонезії. Водночас зменшилися поставки до Білорусі, Туреччини, Саудівської Аравії, Польщі.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 13,7% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 10,6% (механічні машини), Нідерландів – 6,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Китаю – 6% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Єгипту – 5,9% (продукти рослинного походження).

У 2016р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 170,9 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 105,4 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 59,6 млн.дол., готових харчових продуктів – на 41,6 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 67 країн-партнерів. У 2016р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 74,1 млн.дол. (40,7% загального обсягу)   та збільшився в 1,8 раза проти 2015р.

Імпортні поставки порівняно з 2015р. зросли з Китаю, Польщі, Білорусі, Великої Британії, Бельґії, США, Німеччини, Туреччини, скоротилися –   з Малайзії, Індонезії, Румунії, Болгарії, Російської Федерації.

Найбільші надходження здійснювались з США – 17,2% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Китаю – 17,1% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, взуття), Німеччини – 11,6% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 8,4% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні вироби), Білорусі – 5,5% (засоби наземного транспорту, крім залізничного).

У 2016р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 69,2 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 41,7 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 14,2 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси  та виробів з них – на 11,9 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 10,7 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 9,2 млн.дол.

У 2016р. загальний обсяг експорту послуг склав 26,9 млн.дол. США, імпорту – 17,4 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт послуг зменшився на 3,5%, імпорт – на 23%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 9,5 млн.дол. (у 2015р. – 5,2 млн.дол.).

Підприємства та організації області у 2016р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 85 країн світу.

У 2016р. обсяг експортних операцій з країнами ЄС порівняно з 2015р. збільшився на 10% і становив 4,6 млн.дол. (17,2% загального обсягу експорту послуг). Імпорт послуг з цих країн зменшився на 38,9% і склав 8,7 млн.дол. (50,1% загального обсягу імпорту області).

Найбільшими споживачами послуг були США (69,6% загального обсягу експорту послуг). Основними країнами-імпортерами послуг були Велика Британія (33,8% загального обсягу імпорту послуг), США (25,8%).

 Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. становив 101,6%.

На споживчому ринку у січні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,3%. Найбільше (на 19,3%) подорожчали овочі. На 3,9–0,6% зросли ціни на фрукти, масло, хліб, маргарин, молоко, кисломолочну продукцію, сири, кондитерські вироби з цукру, рис, мед, м’ясо та м’ясопродукти, сметану, цукор, рибу та продукти з риби, олію соняшникову, кондитерські вироби з борошна. Водночас на 2,2–0,4% знизились ціни на олію оливкову, яйця, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,2%, алкогольні напої – на 0,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,8%, зокрема, одяг – на 2,4%, взуття –   на 1,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,3% відбулося в основному   за рахунок подорожчання автомобілів на 5,5%, палива та мастил – на 2,6%, проїзду в автодорожньому транспорті – на 2,5%. Разом з цим на 3,7% знизились ціни на пасажирські перевезення залізничним транспортом.

Послуги освіти подорожчали на 0,7%, головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 6,7%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 0,9% в основному через подорожчання газет на 8,3%, послуг кабельного телебачення – на 4,6%, туристсько-екскурсійних послуг – на 2,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,4%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 7,4%. Крім того, на 2,3% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Кількість переглядів: 679