Соціально-економічне становище області

Соціально-економічне становище Кіровоградської області
за  січень-жовтень 2020 року

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2020р. становила 924608 осіб. Упродовж січня–вересня 2020р. чисельність населення зменшилася на 8501 особу. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (7125 осіб) та міграційного (1376 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–вереснем 2019р. обсяг природного скорочення збільшився на 311 осіб.

Природний рух населення у січні–вересні 2020р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими:
на 100 померлих – 39 живонароджених.

Доходи населення

За січень–жовтень 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 9391 грн, що на 14,2% вище ніж за січень–жовтень 2019р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–жовтні 2020р. були працівники транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, фінансової та страхової діяльності, лісового господарства та лісозаготівлі, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата у 1,3–1,5 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництві, сферах охорони здоров’я, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві, операцій з нерухомим майном. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 50,4%–95,6%.

У січні–жовтні 2020р. порівняно з січнем–жовтнем 2019р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 12,2% .

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–жовтня 2020р. збільшилася в 1,7 раза і на 1 листопада 2020р. становила 17,4 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив один відсоток фонду оплати праці, нарахованого за жовтень  2020р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–жовтня 2020р. збільшилась у 2,4 раза і на 1 листопада 2020р. становила 11,2 млн.грн або 64,2% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 листопада 2020р. становила  1154 осіб або 0,7% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 9,7 тис.грн, що становило 94,1% розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за жовтень 2020р.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, на 1 листопада 2020р. становила 5,9 млн.грн.

На підприємствах, які відносяться до категорії економічно неактивних, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2020р. становила 314,1 тис.грн.

Ціни

Індекс споживчих цін в області у жовтні 2020р. порівняно з вереснем п.р. становив 101,2%, з початку року – 102,2%.

На споживчому ринку у жовтні 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 30% та 29,4%) подорожчали цукор та яйця. На 8,2–0,7% зросли ціни на шоколад, масло, інші продукти харчування, сало, хліб, молоко, кондитерські вироби з борошна, олію соняшникову, маргарин, сметану, кондитерські вироби з цукру, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, сири. Водночас на 9,3% подешевшали фрукти. На 5,4–1,2% знизились ціни на рис, мед, олію оливкову, рибу та продукти з риби, овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,1%.

Одяг і взуття подорожчали на 2,5%, у т.ч. одяг – на 3,2%, взуття – на 1,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості оренди житла на 1,2%, утримання та ремонту житла – на 0,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 2,4% та фармацевтичної продукції – на 0,8%.

Ціни в цілому на транспорт залишились без змін. Водночас паливо та мастила подорожчали на 1,3%, а вартість проїзду у залізничному пасажирському транспорті знизилась на 6,3%.

Промисловість

У жовтні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2019р. індекс промислової продукції становив відповідно 110,3% та 95,8%, за підсумками січня–жовтня 2020р. – 102,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–жовтня 2020р. обсяг випуску продукції зменшився на 7,1%, зокрема у добуванні руд кольорових металів – на 9,4%, при цьому у добуванні каменю, піску та глини обсяг випуску продукції збільшився на 25,3%.

У переробній промисловості за січень–жовтень 2020р. індекс промислової продукції становив 105,8%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–жовтні 2020р. випуск продукції зріс на 6,5%, у т.ч. у виробництві напоїв – на 8,6%, олії та тваринних жирів – на 8,3%, готових кормів для тварин – на 6,5%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 0,4%. Водночас у виробництві молочних продуктів спостерігалося зменшення обсягів виробництва продукції на 19,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 15,8%, інших харчових продуктів – на 3,3%, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,4%.

У січні–жовтні 2020р. порівняно з січнем–жовтнем 2019р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової та сафлорової та їх фракцій, рафінованих (крім хімічно модифікованих) на 22,7 тис.т, олії соняшникової та сафлорової та їх фракцій нерафінованих (крім хімічно модифікованих) – на 17,6 тис.т, олії соєвої та її фракції, нерафінованих (крім хімічно модифікованих) – на 14,4 тис.т, виробів кондитерських з цукру, інших – на 910,4 т, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 361,2 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 228,6 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 90,7 т.

Водночас зменшилось виробництво борошна пшеничного чи пшенично-житнього на 5,8 тис.т, зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених – на 1,3 тис.т, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 670,2 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 223,8 т, продуктів готових та консервованих з м’яса чи субпродукти, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) – на 164,6 т, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 93,1 т, виробів ковбасних з печінки (ліверних) та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім страв готових) – на 40,1 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 15,7 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції у січні–жовтні 2020р. зменшились на 22,7%, у т.ч. у виробництві одягу – на 45,5%, текстильному виробництві – на 38%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–жовтні 2020р. випуск продукції збільшився на 8%, зокрема у лісопильному та стругальному виробництві – на 25,7%, виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – на 11,4%. При цьому у виготовленні виробів з паперу та картону обсяги зменшились на 23,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–жовтні 2020р. випуск продукції зменшився на 7,7%, у т.ч. у виробництві іншої хімічної продукції – на 24,8%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 20,7%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів – на 13,4%. При цьому обсяги виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик зросли на 2,8%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–жовтні 2020р. порівняно з січнем–жовтнем 2019р. зменшився на 1%, зокрема у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,3%. Водночас у виробництві гумових і пластмасових виробів випуск продукції збільшився на 4,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, за січень–жовтень 2020р. обсяги промислової продукції збільшилися на 19,1%, у т.ч. у металургійному виробництві – на 19,1%, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 17,4%.

У машинобудуванні за підсумками січня–жовтня 2020р. випуск продукції зменшився на 6%, у т.ч. у виробництві інших транспортних засобів – на 40,2%, машин і устатковання загального призначення – на 6,5%. Водночас у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів випуск продукції збільшився у 2 рази, електричного устатковання – на 3,7%, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 2%.

На підприємствах з виробництва, передачі та розподілення електроенергії обсяги виробництва залишились на рівні січня–жовтня 2019 року, при цьому у виробництві електроенергії обсяги збільшилися на 3,6%, розподіленні електроенергії – зменшились на 2,7%.

Сільське господарство

У січні–жовтні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–жовтнем 2019р. склав 69,4%, у т.ч. у підприємствах – 63,8%, господарствах населення – 80,5%.

Рослинництво. У січні–жовтні п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 66,3%, у т.ч. у підприємствах – 62,4%, господарствах населення – 76%.

На 1 листопада п.р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено й обмолочено на площі 799,1 тис.га, що складає 92,9% площ, посіяних під урожай 2020 року. Із зібраної площі одержано 2548,6 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 31,9 ц зерна, у т.ч. підприємствами – 32,4 ц, господарствами населення – 30,6 ц.

Соняшнику зібрано на площі 589,4 тис.га, що складає 96,5% площ, посіяних під урожай 2020р., його виробництво становить 1012,9 тис.т, при середній врожайності 17,2 ц з 1 га.

Тваринництво. У січні–жовтні п.р. індекс продукції тваринництва порівняно із січнем–жовтнем 2019р. склав 97,5%, у т.ч. у підприємствах – 101,9%, господарствах населення – 96,1%.

У господарствах усіх категорій у січні–жовтні 2020р. загальний обсяг виробництва м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) склав 59,9 тис.т.

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у підприємствах у січні–жовтні 2020р. становив 17,7 тис.т, у т.ч. великої рогатої худоби – 2,7 тис.т, свиней – 15 тис.т. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 93,8%.

Загальне виробництво молока порівняно з січнем–жовтнем 2019р. склало 244 тис.т, у т.ч. у підприємствах – 50,7 тис.т, у господарствах населення – 193,3 тис.т.

Порівняно з січнем–жовтнем 2019р. у підприємствах середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2020р., зменшився на 117 кг і становив 4997 кг.

У січні–жовтні 2020р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів склало 542,7 млн.шт. Виробництвом яєць займалися підприємства 5 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби на 1 листопада 2020р. становила 85,8 тис. голів; у т.ч. корів – 46,8 тис. голів; свиней – 214,4 тис. голів; овець і кіз – 39,5 тис. голів та птиці свійської – 6464,2 тис. голів.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–жовтні 2020р. порівняно з січнем–жовтнем 2019р. збільшилися на 15,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,4%, продукції тваринництва – на 1,8%.

Наявність культур зернових та зернобобових і насіння соняшнику. 

На 1 листопада 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 829,8 тис.т зерна, у т.ч. 334,3 тис.т пшениці, 390,7 тис.т кукурудзи, 61,6 тис.т ячменю. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 624,2 тис.т зерна, у т.ч. 274,2 тис.т пшениці, 248,6 тис.т кукурудзи, 59,5 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 205,6 тис.т зерна. Запаси насіння соняшнику становили 524,6 тис.т, з них у підприємствах, які здійснюють його виробництво, зберігалося 296,1 тис.т, у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 228,5 тис.т.

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2020р. (дані попередні та можуть бути переглянуті) підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3745,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 16,7% менше порівняно з січнем–вереснем 2019р.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–вересні 2020р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,4% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі збільшилася порівняно з січнем–вереснем 2019р. на 6,1 в.п.

Збільшилася також частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, на 3,1 в.п., натомість зменшилася  – за рахунок коштів місцевих бюджетів – на 6,5 в.п., державного бюджету – на 1,5 в.п., населення на будівництво житла –на 1 в.п.

Найбільші частки капітальних інвестицій у січні–вересні 2020р. освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 48,3% загального обсягу капітальних інвестицій області, промисловості – 31,3%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 60,5 млн.грн або 1,6% загального обсягу капітальних інвестицій області (у січні–вересні 2019р. – 3,4%). Порівняно з січнем–вереснем 2019р. обсяг капітальних інвестицій у житлові будівлі зменшився на 58,1%.

У січні–вересні 2020р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення по області склав 4015 грн.

Будівництво

У січні–жовтні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1040,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2020р. порівняно з січнем–жовтнем 2019р. становив 66,4%.

Нове будівництво склало 18,1% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 34,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 47,7%.

У січні–вересні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 21,6 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво). Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2020р. порівняно з січнем–вереснем 2019р. зменшилась на 44,8%.

Переважну частину (87,9% загального обсягу житла) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 12,1% – у будинках із двома й більше квартирами.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 15,6 тис.м2 загальної площі житла (72,1% загального обсягу), у сільській – 6 тис.м2 (27,9%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості порівняно із січнем–вереснем 2019р. зменшились на 47,3%, у сільській ‒ на 37,2%.

У січні–вересні 2020р. прийнято в експлуатацію 219 квартир. У міській місцевості прийнято в експлуатацію 167 квартир (76,3% загальної кількості), у сільській – 52 квартири (23,7%). Середній розмір квартири становив 98,4 м2 загальної площі, при цьому в міськіймісцевості – 93 м2, у сільській – 115,7 м2 загальної площі.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2020р. становив 17971,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,5% більше обсягу січня–жовтня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2020р. становив 12514 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,1% більше обсягу січня–жовтня 2019р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2020р. обсяг експорту товарів становив 656,3 млн.дол. США, імпорту – 180 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. експорт товарів збільшився на 32,6%, імпорт скоротився на 2,8%. Позитивне сальдо становило 476,3 млн.дол.

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (249,6 млн.дол.), зернові культури (158,3 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (87,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–вересні 2020р. становив 3,65.

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 144 країн світу. Загалом область експортувала товари до 125 країн світу.

У січні–вересні 2020р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 176,3 млн.дол. (26,9% загального обсягу експорту) та збільшився на 26,5% порівняно з січнем–вереснем 2019р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки
до Польщі, Франції, Іспанії, Італії, Нідерландів, серед інших країн – до Китаю, Індії, Білорусі, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Туреччини, Російської Федерації.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 12,1% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Китаю – 10,8% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Білорусі – 9,9% (залишки і відходи харчової промисловості), Нідерландів – 6,1% (зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження), Польщі – 3,9% (жири та олії тваринного або рослинного походження).

У січні–вересні 2020р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 258,6 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 176,1 млн.дол., готових харчових продуктів – на 96,4 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – 57,6 млн.дол.

Імпорт товарів у січні–вересні 2020р. здійснювався з 93 країн світу. Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 75,6 млн.дол. (42% загального обсягу) та проти січня–вересня 2019р. зменшився на 9,6%.

Імпортні поставки порівняно з січнем–вереснем 2019р. зросли із Російської Федерації, Туреччини, скоротилися – з США, Китаю.

Найбільші надходження товарів здійснювались з Китаю – 13,2% загального обсягу імпорту (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Німеччини – 13,1% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 10,3% (текстильні матеріали та текстильні вироби), США – 9,7% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Російської Федерації – 7,4% (палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки).

У січні–вересні 2020р. до області надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 55 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 41,6 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 16,4 млн.дол., мінеральних продуктів – на 15,1 млн.дол.

У січні–вересні 2020р. експорт послуг становив 17095,0 тис.дол. США, імпорт – 8467,6 тис.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. експорт зменшився на 27,0% (на 6333,1 тис.дол.), імпорт – на 29,7% (на 3580,7 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 8627,5 тис.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,02. Підприємства та організації області у січні–вересні 2020р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 68 країн світу. У січні–вересні 2020р. область експортувала послуги до 56 країн світу, отримувала послуги з 48 країн.

Обсяг експорту послуг з країнами ЄС у січні–вересні 2020р. становив 5340,4 тис.дол. (31,2% загального обсягу експорту), імпорту – 4616,2 тис.дол. (54,5% загального обсягу імпорту). Порівняно з січнем–вереснем 2019р. експорт послуг збільшився на 1,8%, імпорт зменшився на 25,1%.

Найбільшими країнами-партнерами, які отримали послуги, були США, Німеччина, Франція, Польща, Ізраїль, Латвія.

Основними країнами, які здійснювали імпорт послуг до Кіровоградської області, були США, Німеччина, Польща, Латвія, Сингапур, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Австрія, Туреччина.

У січні–вересні 2020р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які становили 57,8% загального обсягу експорту, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 19,6%, ділові послуги – 12,7%.

Порівняно з січнем–вереснем 2019р. у загальному обсязі експорту збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг – з 12,8% до 19,6%, натомість зменшилась частка транспортних послуг з 60% до 57,8%, ділових послуг – з 16% до 12,7%.

Основу структури імпорту послуг у січні–вересні 2020р. складали ділові послуги (51,9% загального обсягу імпорту), транспортні послуги (15,9%), послуги, пов’язані з подорожами (15%), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (13,9%).

У загальному обсязі імпорту порівняно з січнем–вереснем 2019р. збільшилась частка ділових послуг з 48,8% до 51,9%, послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, – з 11,1% до 13,9%, проте зменшилась частка транспортних послуг з 18,8% до 15,9%, послуг, пов’язаних з подорожами – з 18,2% до 15%.

Транспорт

У січні–жовтні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту збільшився на 2,8% і становив 23182,6 млн.ткм.

Залізницею у січні–жовтні 2020р. перевезено 5207,1 тис.т вантажів, що на 1,7% менше ніж у січні–жовтні 2019р. Це спричинено зменшенням перевезення кам’яного вугілля на 50%, зерна і продуктів перемолу – на 26,9%, нафти і нафтопродуктів – на 3,3%. Натомість у 2,2 раза збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив, брухту чорних металів – на 21,8%, будівельних матеріалів – на 13%. Вантажообіг підприємств залізничного транспорту збільшився на 4% і становив 22637,6 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2020р. перевезено 3711,1 тис.т вантажів, що становить 32,6% обсягу січня–жовтня 2019р., вантажообіг становив 545 млн.ткм або 69,8% обсягу січня–жовтня 2019р.

У січні–жовтні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 1012,3 млн.пас.км або 46,4% обсягу січня–жовтня 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 34,4 млн. пасажирів, або 54,7% обсягу січня–жовтня 2019р.

Залізницею у січні–жовтні 2020р. перевезено 1041,1 тис. пасажирів, що на 44,1% менше порівняно з січнем–жовтнем 2019р., пасажирообіг зменшився на 56,7% і становив 671,5 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2020р. перевезено 21,2 млн. пасажирів або 53,1% обсягу січня–жовтня 2019р. Пасажирообіг підприємств автомобільного транспорту становив 276,1 млн.пас.км або 54,8% обсягу січня–жовтня 2019р.

Обсяги перевезень пасажирів, виконаних фізичними особами–підприємцями у січні–жовтні 2020р., зменшились на 32,4% та становили 4,6 млн. пасажирів.

Тролейбусами у січні–жовтні 2020р. перевезено 12,2 млн. пасажирів, що на 42,2% менше ніж у січні–жовтні 2019р.

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за  2019 рік

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Кількість переглядів: 1,103