Соціально-економічне становище області

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за 2018 рік

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 946,6 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення зменшилася на 9629 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (7538 осіб) та міграційного (2091 особа) скорочення.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2018р. становила 6,6 тис. осіб, померлих – 14,2 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років становила 432,2 тис. осіб (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності за 9 місяців 2018р.), з яких 382,4 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (49,8 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 54,7%, у працездатному віці – 64%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 11,5%, працездатного віку – 11,9%.

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. налічувала 15,6 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 75,6%.

Із загальної кількості безробітних майже половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2018р. становив 2,74% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 4,08%, в міських поселеннях – 1,99%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2018р., становила 8,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю – 2679 грн, що дорівнювало 72% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в грудні 2018р. порівняно з листопадом зменшилась на 1,7 тис., або на 51%, і на кінець місяця становила 1,8 тис. одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець грудня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (28,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового  господарств, риборозведення та рибальства (0,8%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області збільшилося з 4 осіб на кінець листопада до 9 осіб на кінець грудня 2018р.

Доходи населення

За остаточними даними у 2017р. номінальні доходи населення області порівняно з 2016р. зросли на 30,2% і становили 54514 млн.грн, що складає 2,1% загального обсягу доходів населення України.

Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 27,8%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору – на 11,2%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2017р. становив 42226,8 грн, що на 29% більше ніж у 2016р.

Витрати населення області становили 53232 млн.грн і зросли на 20,6%. 

За 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 7191 грн, що на 24,1% вище ніж за 2017р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у 2018р. були працівники транспорту, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,4–1,9 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, операцій з нерухомим майном, адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництві, сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 52,9%–90,4%.

У 2018р. порівняно з 2017р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 12,5% (у 2017р. порівняно з 2016р. – на 25,6%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж 2018р. зменшилася на 33,2% і на 1 січня 2019р. становила 7,1 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2018р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж 2018р. зменшилася на 58,4% і на кінець року становила 1,7 млн.грн або 23,9% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 січня 2019 року становила 0,2 тис. осіб або 0,1% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8,8 тис.грн, що на 7,1% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за грудень 2018р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 січня 2019р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, впродовж 2018р. зменшилася на 17,4% і на кінець місяця становила 5,4 млн.грн або 76,1% загальної суми боргу по області.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2015–2017рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2019р. відсутня.

Соціальний захист

У листопаді 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 124,5 тис. домогосподарств.

У січні–листопаді 2018р. призначено субсидії 239,3 тис. домогоспо-дарств, з них у міських поселеннях – 175,8 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 63,5 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2018р. становила 67,1 млн.грн, з них у міських поселеннях – 54,6 млн.грн, сільській місцевості – 12,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
у листопаді 2018р. становив 486,3 грн.

Крім того, у січні–листопаді 2018р. 45,5 тис. домогосподарств області призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 6,3 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 29,2 тис.

За січень–листопад 2018р. сума призначених субсидій цього виду становила 141,2 млн.грн, з них у міських поселеннях – 53,6 млн.грн, сільській місцевості – 87,6 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 2711,7 грн.

У січні–листопаді 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 145,1 млн.грн.

У листопаді 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 101,8 млн.грн (41% нарахованих за цей період сум),  за постачання електричної енергії – 67,8 млн.грн (96%).

На кінець листопада 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 178,1 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 151 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 49,1 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 29,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,4 млн.грн, за постачання електричної енергії – 71,7 млн.грн.

Правопорушення

(за даними прокуратури області)

За повідомленням прокуратури області, упродовж 2018р. обліковано 15415 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 46,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Упродовж 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 62, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 74 та 4 зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 9527, шахрайств – 746, грабежів – 326, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 275, незаконного обігу зброї – 224, незаконного заволодіння транспортним засобом – 200, хабарництва – 67, розбоїв – 61.

У загальній кількості злочинів 71,6% становили злочини проти власності, 8,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,6% – злочини проти громадської безпеки, 1,2 % – злочини проти правосуддя.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 53 особи, які скоїли злочини у складі 10 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у 2018р. становила 12459 осіб, з них жінок – 4503, осіб похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп – 1119, неповнолітніх – 93 та дітей до 14 років – 71. Найбільша кількість потерпілих (73,9%) від крадіжок та грабежів, серед яких 36,9% жінок. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 155 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 175 осіб, з них 28,6% умисно вбито, 21,7% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами та 15,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3194, з них 386 жінок та 166 неповнолітніх осіб. У загальній кількості виявлених

осіб, які вчинили злочини, 32,6% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 59,2% мали незняту або непогашену судимість), 9,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 7,2% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 72%, безробітних – 8,9%.

Ціни

Індекс споживчих цін в області у грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,4%.

На споживчому ринку у грудні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 13,7%) подорожчали овочі. На 4,1–0,6% зросли ціни на маргарин, хліб, масло, молоко, інші продукти харчування, кондитерські вироби з борошна, шоколад, сметану, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, яйця, продукти переробки зернових. На 3,3–0,2% знизились ціни на сало, мед, рис, свинину, фрукти, яловичину, сири, рибу та продукти з риби, оливкову олію, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося, головним чином, за рахунок підвищення цін на опалення на 1,4% та оренду житла – на 0,7%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 2,2% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 6,3%. Разом з тим на 0,4% подорожчав проїзд у автодорожньому пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 2,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% спричинено підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 1,2%.

Промисловість

У грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2017р. випуск промислової продукції збільшився відповідно на 1,2% та 22,9%, за підсумками 2018р. приріст становив 1,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із 2017р. індекс промислової продукції становив 109%, переробній промисловості – 97,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 115,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 2018р. випуск продукції збільшився на 9%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 18,4%. Водночас у добуванні каменю піску та глини обсяг виробництва продукції зменшився на 22,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 97,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2018р. обсяги виробництва продукції скоротилися на 4,1%, у т.ч. у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 31,4%, інших харчових продуктів – на 17,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,4%. Водночас випуск продукції зріс у виробництві напоїв на 42,7%, молочних продуктів – на 3,4%, готових кормів для тварин – на 1%, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,9%, олії та тваринних жирів – на 0,2%.

У 2018р. порівняно з 2017р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової та її фракцій, рафінованих (крім хімічно модифікованих) на 23,1 тис.т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 20,9 тис.т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свиней – на 1 тис.т, виробів кондитерських з цукру інших – на 463 т, ковбас напівкопчених – на 185 т, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого – на 178 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 138 т, горіхів, приготовлених чи консервованих (крім арахісу); насіння іншого та сумішей – на 132 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 126 т, ковбас варено-копчених, напівсухих, сиро-в’ялених, сирокопчених (уключаючи “салямі”) – на 74 т.

Водночас зменшилось виробництво олії соняшникової нерафінованої та її фракцій на 46,7 тис.т, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 7,4 тис.т, зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених – на 3,2 тис.т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби – на 1,9 тис.т, виробів ковбасних варених, сосисок, сардельок – на 811 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 297 т, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 215 т, пряників та виробів подібних – на 24 т, виробів здобних – на 8 т, яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 5 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів випуск промислової продукції порівняно з 2017р. збільшився на 16,7%, у т.ч. у виробництві одягу – на 10,5%. Поряд з цим у текстильному виробництві зменшення випуску продукції становило 13,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності за підсумками 2018р. індекс промислової продукції становив 90,2%. У виробництві паперу та паперових виробів зниження обсягів виробництва становило 48,3%, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, – 3,1%. При цьому у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації виробництво зросло в 1,7 раза.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2018р. індекс промислової продукції становив 87,4%, у т.ч. у виробництві іншої хімічної продукції – 47,2%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 76,9%. Разом із цим на підприємствах з виробництва мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів виробництво зросло на 26,5%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 5,8%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2018р. приріст промислової продукції становив 8%. Зростання обсягів промислової продукції спостерігалося у виробництві гумових виробів у 2,5 раза, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 30,2%, іншої продукції з фарфору та кераміки – на 25,7%, пластмасових виробів – на 21,7%. Скорочення випуску продукції спостерігалося у різанні, обробленні та оздобленні декоративного та будівельного каменю на 46,9%, виробництві абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів – на 15,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск промислової продукції за підсумками 2018р. збільшився на 12,9%, найбільше – у виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів – у 1,6 раза.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у 2018р. порівняно з 2017р. зменшився на 11,3%, у т.ч. у виробництві машин і устатковання загального призначення – на 45,5%, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 32,5%, інших машин і устатковання спеціального призначення – на 10,3%. Разом із цим на підприємствах із виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції випуск промислової продукції збільшився на 29,1%, електричного устатковання – на 18,5%, автотранспортних засобів причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – на 12,9%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 17,9%.

У січні–листопаді 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 26750,1 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 21645 млн.грн.

У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припала на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

 Сільське господарство

За попередніми даними, у 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2017р. склав 120,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 126,9%, господарствах населення – 111,6%.

Рослинництво. У 2018р. індекс продукції рослинництва порівняно з 2017р. склав 124,9%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 128,9%, господарствах населення – 117,4%.

Тваринництво. У 2018р. індекс продукції тваринництва порівняно з 2017р. становив 100,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 101,7%, господарствах населення – 100,1%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) господарствами усіх категорій у 2018р. склало 70,3 тис.т та порівняно з 2017р. зменшилося на 0,6 тис.т або на 0,8%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 82,6% (у 2017р. – 83,6%), великої рогатої худоби – 16,9% (15,8%), овець та кіз – 0,3% (0,4%), птиці свійської – 0,1% (0,1%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у 2018р. становив 21,4 тис.т, що на 0,4% більше ніж у 2017р., у т.ч. великої рогатої худоби – 3,5 тис.т (на 2,6% більше), свиней – 17,7 тис.т (на 0,1% більше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 103,7% (у 2017р. – 101,2%).

У 2018р. загальне виробництво молока порівняно з 2017р. збільшилося на 0,6% і склало 307,3 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 6,2% (61,3 тис.т), у господарствах населення – зменшилося на 0,8% (246 тис.т).

Порівняно з 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2018р., збільшився на 174 кг (на 3,7%) і становив 6042 кг.

У 2018р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з 2017р. зросло на 4,3% і склало 458,9 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 1,5 раза (4,8 млн.шт), господарствах населення – на 3,9% (454,1 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 5 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби станом на 1 січня 2019р. становила 89,8 тис. голів (на 6,7% менше ніж на 1 січня 2018р.), у т.ч. корів – 50,3 тис. голів (на 5,3% менше), свиней – 220,3 тис. голів (на 2,4% менше), овець і кіз – 36,5 тис. голів (на 5,7% менше) та птиці свійської – 4872,5 тис. голів (на 0,8% більше).

Порівняно з показниками на 1 січня 2018р. в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилася кількість корів на 2,9%, свиней – на 3,4%, птиці свійської – на 28,7%, водночас кількість великої рогатої худоби зменшилася на 1%, овець і кіз – на 14,8%.

На початок січня 2019р. населенням утримувалося 71,2% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 січня 2018р. – 72,7%), у т.ч. корів – 79,1% (80,6%), свиней – 39,4% (42,7%), овець і кіз – 88,5% (87,1%), птиці свійської – 99,3% (99,4%).

 Будівництво

У 2018р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1593,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2018р. порівняно з 2017р. становив 83,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 66,8% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 22,8% та 10,4% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–листопаді 2018р. обсяг експорту товарів становив 469,8 млн.дол. США, імпорту – 224,3 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2017р. експорт товарів збільшився на 23,2%, імпорт – на 3,4%. Позитивне сальдо становило 245,5 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. – 164,3 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (148,4 млн.дол.), зернові культури (118,4 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (46 млн.дол.), руди, шлак і зола (20,4 млн.дол.), цукор і кондитерські вироби з цукру (11,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–листопаді 2018р. становив 2,09 (у січні–листопаді 2017р. – 1,76).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 123 країн світу.

Загалом область експортувала товари до 114 країн світу.

У січні–листопаді 2018р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 106,6 млн.дол. (22,7% загального обсягу експорту) та збільшився на 19,6% порівняно з січнем–листопадом 2017р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Італії, Польщі, Німеччини, Іспанії, серед інших країн – до Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Молдови, Республіки, Білорусі, Індії. Водночас зменшилися поставки до Єгипту, США, Чехії, Російської Федерації, Китаю.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 12,3% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 8% (механічні машини), Китаю – 6,2% (жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні машини), Білорусі – 5,6% (залишки і відходи харчової промисловості, механічні машини), Іспанії – 3,8% (зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження).

У січні–листопаді 2018р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 148,4 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 129,3 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 65,7 млн.дол., готових харчових продуктів – на 63,4 млн.дол.

Імпорт товарів у січні–листопаді 2018р. здійснювався з 76 країн. Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 87,4 млн.дол. (39% загального обсягу) та проти січня–листопада 2017р. зменшився на 13,5%.

Імпортні поставки порівняно з січнем–листопадом 2017р. зросли з Узбекистану, Чехії, Бразилії, Російської Федерації, Білорусі, Китаю, скоротилися – з Бельгії, Великої Британії, США, Польщі, Німеччини.

Найбільші надходження товарів здійснювались з Китаю – 18,5% загального обсягу імпорту (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Німеччини – 12,1% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), США – 10% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Білорусі – 8,2% (засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби), Російської Федерації – 6,2% (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них).

У січні–листопаді 2018р. до області надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 80 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 51,4 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 29,3 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 15,9 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 9,3 млн.дол.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив 16844,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 1,3% більше обсягу 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив 11626 млн.грн, що у порівнянних цінах на 3,1% більше обсягу 2017р.

 Транспорт

У 2018р. підприємствами транспорту перевезено 22814,5 тис.т вантажів, що на 11,5% більше ніж у 2017р., вантажооборот зменшився на 1,3% і становив 26127,8 млн.ткм.

Залізницею у 2018р. перевезено 7136,9 тис.т вантажів, що на 8,8% менше ніж у 2017р. Перевезення нафти і нафтопродуктів зменшилося на 37,4%, зерна і продуктів перемолу – на 11,8%, будівельних матеріалів – на 9,1%, брухту чорних металів – на 3%. Разом з цим, збільшилося перевезення кам’яного вугілля на 14,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 7,9%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зменшився на 1,8% і становив 25140,4 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у 2018р. перевезено 15675,5 тис.т вантажів, що на 24,1% більше порівняно з 2017р., вантажооборот зріс на 15,4% і становив 986,4 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у 2018р. перевезено 2,1 тис.т вантажів, що на 1,9% менше порівняно з 2017р., вантажооборот зменшився на 9,3%
і становив 1 млн.ткм.

У 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 70,5 млн. пасажирів, що на 17,7% більше ніж у 2017р., пасажирооборот зріс на 6,6% і становив 2573,4 млн.пас.км.

Залізницею у 2018р. перевезено 2,3 млн. пасажирів, що на 1,2% менше ніж у 2017р., пасажирооборот зріс на 9,5% і становив 1781,1 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у 2018р. перевезено 49,6 млн. пасажирів, що на 18,4% більше порівняно з 2017р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 0,7% і становив 675,8 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів, виконаних фізичними особами–підприємцями у 2018р., зменшились на 20,3% та становили 9,1 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у 2018р. перевезено 33,5 тис. пасажирів, що на 45,6% менше порівняно з 2017р., пасажирооборот зменшився на 25,3% і становив 18 млн.пас.км.

Тролейбусами у 2018р. перевезено 18,6 млн. пасажирів, що на 19,1% більше ніж у 2017р.

  Головне управління статистики у Кіровоградській області

Кількість переглядів: 847