Соціально-економічне становище області

Соціально-економічне становище Кіровоградської області
за
січень–лютий 2019 року

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 944,4 тис. осіб. Упродовж січня 2019р. чисельність населення зменшилася на 1145 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (1169 осіб) скорочення. Порівняно із січнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 257 осіб.

Природний рух населення у січні 2019р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 34 живонароджених.

Ринок праці

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2019р. становила 17,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 78,4%.

Із загальної кількості безробітних майже половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2019р. становив 3,00% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 4,62%, в міських поселеннях – 2,09%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в лютому 2019р., становила 13,8 тис. осіб, середній розмір допомоги по безробіттю – 2938 грн, що дорівнювало 70,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в лютому 2019р. порівняно з січнем п.р. збільшилася на 0,8 тис., або на 37,4%, і на кінець місяця становила 3,1 тис. одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області зменшилося  з 8 осіб на кінець січня до 6 осіб на кінець лютого 2019р.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець лютого 2019р. спостерігалася серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (31,3% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед технічних службовців (2%).

 Доходи населення

За січень–лютий 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 7360 грн, що на 16,9% вище ніж за січень–лютий 2018р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–лютому 2019р. були працівники транспорту, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,4–1,6 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, творчості, мистецтва та розваг, операцій з нерухомим майном,  адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництві, сфері наукових досліджень та розробок, охороні здоров’я, сільському господарстві, сфері інформацій та телекомунікацій, освіті, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 54,6–92,4%.

У січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 7,4% (у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. – на 11,4%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня–лютого 2019р. збільшилася на 31,5% і на 1 березня 2019р. становила 9,3 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2019р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–лютого 2019р. збільшилася у 2,1 раза і на 1 березня 2019р. становила 3,6 млн.грн або 38,7% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 березня 2019р. становила 0,4 тис. осіб або 0,2% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 9,9 тис.грн, що на 33,9% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за лютий 2019р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 березня 2019р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, за січень–лютий 2019р. збільшилася на 5,9% і на 1 березня 2019р. становила 5,7 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2016–2018рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2019р. відсутня.

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 102,6 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 888,1 грн.

У січні 2019р. призначено субсидії 12,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 9,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 3,2 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні 2019р. становила 11327,7 тис.грн (у міських поселеннях – 8745,4 тис.грн, у сільській місцевості – 2582,3 тис.грн).

Крім того, у січні 2019р. 192 домогосподарствам було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 111 домогосподарствам, у сільській місцевості – 81 домогосподарству.

За січень 2019р. сума призначених субсидій становила 643,3 тис.грн, з них у міських поселеннях – 385,6 тис.грн, у сільській місцевості – 257,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 3350,5 грн.

У січні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1364,1 тис.грн,

У січні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 256,5 млн.грн, що становило 73,1% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 80,8 млн.грн і 110,6% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).        

На кінець січня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 333,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 243,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 49,6 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 26,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,7 млн.грн, за постачання електричної енергії – 141,6 млн.грн.

Ціни

Індекс споживчих цін в області у лютому 2019р. порівняно з січнем 2019р. становив 100,7% з початку року – 101,9%.

На споживчому ринку в лютому 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 5,6%) подорожчали овочі. На 4,1–0,5% зросли ціни на продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, шоколад, сири, фрукти, масло, хліб, кондитерські вироби з борошна та цукру, цукор, олію соняшникову, маргарин. Водночас на 4,7–0,6% знизились ціни на яйця, сало, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, рис, сметану.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2%, алкогольні напої – на 1,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 4%, зокрема, одяг – на 4,2%, взуття – на 3,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на опалення на 3,4%, утримання та ремонт житла – на 2,2%, оренду житла – на 0,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,7% спричинено подорожчанням технічного обслуговування автомобіля на 14,5%, проїзду у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 3,8% та 3,1% відповідно. Разом з тим на 1,5% подешевшали паливо та мастила.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 3,2%.

 Промисловість

У лютому 2019р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2018р. індекс промислового виробництва становив відповідно 111% та 95,3%, за підсумками січня–лютого 2019р. – 94,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–лютим 2018р. індекс промислової продукції становив 67,1%, переробній – 106,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 95,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. випуск продукції зменшився на 32,9%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 34,1%, добуванні каменю піску та глини – на 16,4%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–лютому 2019р. проти січня–лютого 2018р. індекс промислової продукції збільшився на 6,5%.У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–лютим 2018р. збільшився на 15,5%, у т.ч. у виробництві напоїв – у 2 рази, молочних продуктів – на 27,6%, олії та тваринних жирів – на 18,9%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 54,5%, м’яса та м’ясних продуктів – на 3,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів та інших харчових продуктів – на 2,5%, готових кормів для тварин – на 0,9%.

У січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 20,9 тис.т, олії соняшникової та її фракцій, рафінованої (крім хімічно модифікованих) – на 5,5 тис.т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби – на 70 т, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 50 т, ковбас напівкопчених – на 46 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 22 т, свинини свіжої чи охолодженої ­ туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 4 т.

Водночас зменшилось виробництво борошна пшеничного чи пшенично-житнього на 1570 т, зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених – на 721 т, виробів кондитерських з цукру, інших – на 394 т, виробів ковбасних варених, сосисок, сардельок – на 251 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 131 т, яловичини і телятини, свіжих
чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 53 т, кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свиней – на 46 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 15 т, ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених, сирокопчених (уключаючи “салямі”) – на 14 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 5 т.  

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції у січні–лютому 2019р. збільшились на 19,7%, у т.ч. у виробництві одягу – на 22,4%, текстильному виробництві – на 7,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–лютому 2019р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 21,4%, у т.ч. у поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних з нею послуг – на 29,8%, виготовленні виробів з паперу та картону – на 23,2%, виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – на 22,4%, лісопильному та стругальному виробництві – на 17,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–лютому 2019р. скорочення випуску продукції становило 25,1%, у т.ч. у виробництві фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 40,5%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 15,5%. При цьому на підприємствах з виробництва іншої хімічної продукції обсяги збільшились на 14,4%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. збільшився на 38,6%, найбільше – у виготовленні абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів – у 6,6 раза, виробів із бетону, гіпсу та цементу –у 1,8 раза, гумових виробів – у 1,6 раза, виробництві іншої продукції з фарфору та кераміки – на 12,3%. Водночас у виробництві пластмасових виробів випуск продукції зменшився на 14,2%, різанні, обробленні та оздобленні декоративного та будівельного каменю – на 0,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск промислової продукції у січні–лютому 2019р. збільшився на 25,6%, у т.ч. у металургійному виробництві – у 2 рази. При цьому у виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, обсяги виробництва зменшились на 14,3%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. зменшився на 1,3%, у т.ч. на підприємствах з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 49,7%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 46,4%, інших машин і устатковання спеціального призначення – на 35,2%. Разом із цим у виробництві електричного устатковання випуск промислової продукції збільшився у 1,6 раза, виробництві машин і устатковання загального призначення – на 31,5%, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 24,3%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва зменшились на 4,4%.

 Сільське господарство

У січні–лютому 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–лютим 2018р. склав 101,4%, у т.ч. у підприємствах – 104,4%, у господарствах населення – 100,1%.

Тваринництво. У господарствах усіх категорій у січні–лютому 2019р. загальний обсяг виробництва м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) склав 11 тис.т та порівняно з січнем–лютим 2018р. збільшився на 0,2 тис.т або на 1,9%.

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у підприємствах у січні–лютому 2019р. становив 3,6 тис.т, у т.ч. великої рогатої худоби – 0,6 тис.т, свиней – 2,9 тис.т. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 107,4% (у січні–лютому 2018р. – 112,7%).

Загальне виробництво молока порівняно з січнем–лютим 2018р. зменшилося на 0,9% і склало 31,9 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,8% (22,4 тис.т), у підприємствах – збільшилося на 1,1% (9,5 тис.т).

Порівняно з січнем–лютим 2018р. у підприємствах середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2019р., збільшився на 9 кг (на 1%) і становив 931 кг.

У січні–лютому 2019р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–лютим 2018р. зросло на 20% і склало 51,1 млн.шт. Виробництвом яєць займалися підприємства 4 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби станом на 1 березня 2019р. становила 94,9 тис. голів (на 7,2% менше ніж на 1 березня 2018р.), у т.ч. корів – 51 тис. голів (на 4,9% менше), свиней – 218,3 тис. голів (на 2,6% менше), овець і кіз – 39,6 тис. голів (на 6,4% менше) та птиці свійської – 4166,4 тис. голів (на 11,6% більше).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. зменшилися на 5,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,2%, тваринництва – на 6,1%.

Наявність культур зернових та зернобобових і насіння соняшнику. На 1 березня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1153,3 тис.т зерна (на 20,2% більше проти 1 березня 2018р.), у т.ч. 174,3 тис.т пшениці (на 37,8% менше). У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 562,4 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 102,3 тис.т пшениці, 397,4 тис.т кукурудзи, 35 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 590,9 тис.т зерна (на 28,8% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 525,2 тис.т (на 40,1% більше ніж на 1 березня 2018р.), із них у підприємствах, які здійснюють його виробництво, зберігалося – 280,5 тис.т (в 1,5 раза більше), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням, – 244,7 тис.т (на 29,4% більше, ніж торік).

Будівництво

У січні–лютому 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 108 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2019р. порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 84,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 73,1% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 17,1% та 9,8% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

У січні 2019р. обсяг експорту товарів становив 46,3 млн.дол. США, імпорту – 14,3 млн.дол. Порівняно з січнем 2018р. експорт товарів збільшився на 36,8%, імпорт скоротився на 5,3%. Позитивне сальдо становило 32 млн.дол. (у січні 2018р. – 18,7 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (19,5 млн.дол.), зернові культури (9,9 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (8,3 млн.дол.), машини обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (1,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні 2019р. становив 3,23
(у січні 2018р. – 2,24).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 78 країн світу.

Загалом область експортувала товари до 65 країн світу.

У січні 2019р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 8,8 млн.дол. (19% загального обсягу експорту) та збільшився на 12,1% порівняно з січнем 2018р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Нідерландів, Польщі, Німеччини, Іспанії, серед інших країн – до Таїланду, Тунісу, Туреччини, Індії. Водночас зменшилися поставки до Італії, Молдови, Республіки, Лівану, Російської Федерації, Єгипту.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 24,8% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Білорусі – 8% (залишки і відходи харчової промисловості), Туреччини – 7% (залишки і відходи харчової промисловості), Іспанії – 6,5% (продукти рослинного походження), Тунісу – 4,9% (продукти рослинного походження).

У січні 2019р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 19,5 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 10,2 млн.дол., готових харчових продуктів – на 9,1 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 4,7 млн.дол.

Імпорт товарів у січні 2019р. здійснювався з 48 країн. Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 4,5 млн.дол. (31,4% загального обсягу) та проти січня 2018р. зменшився на 1,5%.

Імпортні поставки порівняно з січнем 2018р. зросли зі Швеції, Бразилії, Китаю, скоротилися – з Російської Федерації, Білорусі, Узбекистану.

Найбільші надходження товарів здійснювались з Китаю – 32,8% загального обсягу імпорту (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби), Узбекистану – 9,9% (продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості), США – 8,5% (продукти рослинного походження, механічні машини), Швеції – 8,1% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Німеччини – 7,3% (засоби наземного транспорту, крім залізничного).

У січні 2019р. до області надійшло засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів на суму 3,8 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 2,8 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 2,1 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них та продуктів рослинного походження – по 1,2 млн.дол.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2019р. становив 2711,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,6% більше обсягу січня–лютого 2018р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2019р. становив 1912,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,8% більше обсягу січня–лютого 2018р.

Транспорт

У січні–лютому 2019р. підприємствами транспорту перевезено 3001,6 тис.т вантажів, що на 7,9% менше ніж у січні–лютому 2018р., вантажооборот збільшився на 2,7% і становив 4392,3 млн.ткм.

У січні–лютому 2019р. залізницею перевезено 891,4 тис.т вантажів, що на 12,1% менше ніж у січні–лютому 2018р. Це спричинено зменшенням перевезення брухту чорних металів на 76,1% та будівельних матеріалів –на 25,3%. Натомість у 3,1 раза збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів – на 15,4%, зерна і продуктів перемолу – на 2,3%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту збільшився на 1,6% і становив 4208,2 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2019р. перевезено 2109,8 тис.т вантажів, що на 6% менше порівняно з січнем–лютим 2018р., вантажооборот зріс на 36,8% і становив 184 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–лютому 2019р. перевезено 0,4 тис.т вантажів, що на 9,3% більше порівняно з січнем–лютим 2018р., вантажооборот зменшився на 21,2% і становив 0,1 млн.ткм.

У січні–лютому 2019р. послугами пасажирського транспорту скористалися 12,6 млн. пасажирів, що на 16,4% більше ніж у січні–лютому 2018р., пасажирооборот зріс на 10,2% і становив 360 млн.пас.км.

Залізницею у січні–лютому 2019р. перевезено 345,1 тис. пасажирів, що на 4,9% більше ніж у січні–лютому 2018р., пасажирооборот зріс на 12,4% і становив 227,6 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2019р. перевезено 8401,9 тис. пасажирів, що на 9,4% більше порівняно з січнем–лютим 2018р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту збільшився на 3,4% і становив 109 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів, виконаних фізичними особами–підприємцями у січні–лютому 2019р., зменшились на 6,6% та становили 1391,8 тис. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–лютому 2019р. перевезено 6,4 тис. пасажирів, що на 3% менше порівняно з січнем–лютим 2018р., пасажирооборот зменшився на 20% і становив 3,2 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–лютому 2019р. перевезено 3801,9 тис. пасажирів, що на 37,3% більше ніж у січні–лютому 2018р.

  Головне управління статистики у Кіровоградській області

Кількість переглядів: 864