Соціально-економічне становище області

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–лютий 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2017р. становила 965 тис. осіб. Упродовж січня 2017р. чисельність населення зменшилася на 731 особу. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 998 осіб. Порівняно із січнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 94 особи.

Природний рух населення в січні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих –  40 живонароджених.

У січні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 16458 домогосподарствам,    з них у міських поселеннях – 13189 домогосподарствам, у сільській  місцевості – 3269 домогосподарствам.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у січні 2017р., становила 37,7% домогосподарств області. Серед домогосподарств,   які отримують субсидії, 38,7% – домогосподарства з однієї особи, 32% – з двох, решта – із трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам   для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2017р., становила 23234,8 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 19456 тис.грн, у сільській місцевості – 3778,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2017р. становив 1411,8 грн.

Крім того, у січні 2017р. 1568 домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 459 домогосподарствам, у сільській місцевості – 
1109 домогосподарствам.

За січень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 3486,5 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 1170,4 тис.грн, у сільській місцевості – 2316,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2017р. на одне домогосподарство становив 2223,5 грн.

У січні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 14466 тис.грн.

У січні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 107085,8 тис.грн (47,5% нарахованих за цей період сум).

На кінець січня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила – 126190,4 тис.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26023,2 тис.грн, за вивезення побутових відходів – 1682,8 тис.грн, за електроенергію – 47041,9 тис. грн.  У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець січня 2017р. була відсутня.

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець лютого 2017р. перебувало 20,3 тис. безробітних громадян області, що на 3,4% більше ніж на кінець січня. Допомогу по безробіттю отримували 78% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2017р. склав 3,46% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в лютому 2017р. становила 16,3 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1791 грн, що на 44% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець лютого 2017р. становила 2,8 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області зменшилося з 11 осіб на кінець січня  до 7 осіб на кінець лютого 2017р.

Доходи населення

За січень–лютий 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 4961 грн., що на 49,2% вище ніж за січень–лютий 2016р.

Рівень заробітної плати в області становив 81,2% середнього рівня в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–лютому 2017р. були працівники транспорту, фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–1,7 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури,  наукових досліджень та розробок, будівництві, сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сільському господарстві, сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сфері інформацій та телекомунікацій, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах економічної діяльності до середнього по області становило 54,3–99,8%.

У січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 29,4% (у січні–лютому 2016р. порівняно з січнем–лютим 2015р. – зменшення на 12,6%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня–лютого 2017р. збільшилася на 3,9% і  на 1 березня 2017р. становила 31 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 3,5% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–лютого 2017р. збільшилася на 8,2% і на 1 березня 2017р. становила 6,9 млн.грн. або 22,3% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня–лютого 2017р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 27% і на 1 березня 2017р. становила 1,4 тис. осіб або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 5 тис.грн, що становить 99,6% розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за лютий 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 березня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, збільшилася на 2,7% і на 1 березня 2017р. становила 24,1 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (74,8%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2017р. відсутня.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–лютого 2017р. обліковано 3678 кримінальних правопорушень.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 38,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–лютого 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 14, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 7.

Кількість випадків крадіжок становила 2298, шахрайств – 240, грабежів – 69, розбоїв – 24, хабарництва – 12.

У загальній кількості злочинів 75% становили злочини проти власності, 9,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, по 1,3% – злочини проти правосуддя та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

Правоохоронними органами за цей період виявлено 10 осіб, які скоїли злочини у складі 2 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–лютому 2017р. становила  2676 осіб, з числа яких 1030 – жінки, 214 – особи похилого віку та інваліди  1 і 2 груп, 13 – неповнолітні та 11 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (76,3%) від крадіжок та шахрайств, серед яких 39,5% – жінки.У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 28 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 44 особи, із числа яких 22,7% – умисно вбито; 11,4% – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 2,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 330, з них жінок – 31, неповнолітніх – 22. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 33,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 14,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,7% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 61,8%, безробітних – 18,5%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. становив 2020,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 3,6% більше обсягу січня–лютого 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. склав 1369,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4% більше обсягу січня–лютого 2016р.

 Сільське господарство

У січні–лютому 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–лютим 2016р. становив 97%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 86,3%, господарствах населення – 102,2%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій  у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–лютому 2017р. склало 10,7 тис.т та залишилося на рівні січня–лютого 2016р. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 87% (у січні–лютому 2016р. – 85,6%), великої рогатої худоби – 12,8% (14,2%), овець та кіз – 0,1% (0,1%), птиці свійської – 0,1% (0,1%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–лютому 2017р. становив 3,5 тис.т,  що на 7,9% менше ніж у січні–лютому 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 0,5 тис.т (на 16,7% менше), свиней – 3 тис.т (на 6,2% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації   на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 109,9% (у січні–лютому 2016р. – 118,2%).

У січні–лютому 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–лютим 2016р. зменшилося на 1,6% і склало 31,5 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 2,1% (23,2 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – залишилося на рівні січня–лютого 2016р. і склало 8,3 тис.т.

Порівняно з січнем–лютим 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., зменшився на 9 кг (на 1,1%) і становив 843 кг.

У січні–лютому 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–лютим 2016р. зменшилося на 26,5% і склало 40,7 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 40 разів   (0,4 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,3% (40,3 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 5 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 109,1 тис. голів (на 2,2% менше ніж на 1 березня 2016р.), у т.ч. корів – 56,6 тис. голів (на 1,7% менше), свиней – 237,2 тис. голів (на 8,1% менше), овець та кіз – 43,6 тис. голів (на 1,8% менше), птиці свійської – 3685,2 тис. голів (на 7,7% менше).

Порівняно з показниками на 1 березня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 3%, свиней – на 6,2%, овець та кіз – на 4%, птиці свійської – у 15,5 раза, кількість корів збільшилася на 1,6%.

На початок березня 2017р. населенням утримувалося 74,8% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 березня 2016р. – 74,6%), у т.ч. корів – 81,6% (82,3%), свиней – 43,3% (44,4%), овець і кіз – 85,1% (84,7%), птиці свійської – 99,3% (90,5%).                              

Реалізація сільськогосподарської продукції.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у 2016р. порівняно з 2015р. збільшилися на 15,6%,  у т.ч. на продукцію рослинництва – на 16,1%, на продукцію тваринництва – на 6,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. зросли на 15,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 14,7%, тваринництва – на 32,7%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 січня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися їхнім зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1590 тис.т зерна (на 14,7% більше порівняно з 1 січня 2016р.), у т.ч. 432,4 тис.т пшениці, 104,7 тис.т ячменю,  989,6 тис.т кукурудзи, 0,8 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 837,7 тис.т культур зернових  та зернобобових (на 8,8% більше порівняно з 1 січня 2016р.), у т.ч. 263,9 тис.т пшениці, 449,9 тис.т кукурудзи, 87,2 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових мали в наявності 752,3 тис.т зерна (на 22,2% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 664,9 тис.т (на 26,7% більше порівняно з 1 січня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 313 тис.т (на 12,8% більше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 331,9 тис.т (на 43,5% більше).

На 1 березня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1204,6 тис.т зерна (на 31,6% більше проти 1 березня 2016р.), у т.ч. 364 тис.т пшениці (на 2,5% більше). Безпосередньо   в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 671,1 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 228,7 тис.т пшениці, 343 тис.т кукурудзи,  66,4 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 533,5 тис.т зерна (на 33,3% більше).

Запаси соняшнику становили 487,5 тис.т (на 48,2% більше проти 1 березня 2016р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 239,7 тис.т (в 1,6 раза більше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 247,8 тис.т (на 37% більше).

 Промисловість

У лютому 2017р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2016р. індекс промислового виробництва становив відповідно 103,2% та 97,6%, за підсумками 2 місяців 2017р. – 108%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився       на 1,1%, у т.ч. у добуванні каменю піску та глини – у 1,7 раза.

На підприємствах переробної промисловості у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 10,8%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшився на 16,2%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – у 1,8 раза, інших харчових продуктів – на 41,1%, олії та тваринних жирів – на 15%, готових кормів для тварин – на 5,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 4%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 20,8%, м’яса та м’ясних  продуктів – на 6,4%.

У січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 16203 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, – на 593 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 481 т, круп – на 276 т, горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший  спосіб – на 42 т, печива солодкого і вафель – на 33 т, сирів сичужних та плавлених – на 22 т. Водночас зменшилось виробництво борошна на 2976 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 295 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 259 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 143 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 60 т, виробів ковбасних – на 41 т.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–лютому 2017р. спостерігалося  збільшення випуску продукції на 11,5%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону –    в 1,6 раза. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві скорочення обсягів виробництва становило 17,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–лютому 2017р. випуск продукції зріс на 44,6%, у т.ч. на підприємствах з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – у 1,6 раза, водночас у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах скорочення обсягів виробництва становило 35%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшився  в 1,6  раза, у т.ч.   у виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – в 1,9 раза, виробництві пластмасових виробів – на 36,8%. Разом із цим зменшення випуску продукції спостерігалось на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю на 81,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 54,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 89,8%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, 94,5%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 8,5%.

Будівництво

У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 84 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 208,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 72,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 15,2% та 12,5% відповідно.

Транспорт

У січні–лютому 2017р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 0,8% більше ніж у січні–лютому 2016р., вантажооборот зменшився на 1%.

Залізницею у січні–лютому 2017р. перевезено 999,5 тис.т вантажів,  що на 17,4% більше ніж у січні–лютому 2016р. Збільшилося перевезення брухту чорних металів (на 46,9%), зерна і продуктів перемолу (на 25,4%), будівельних матеріалів (на 22,1%). Разом з цим зменшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив (на 83,3%), нафти і нафтопродуктів (на 33,3%).

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2017р. перевезено  584,5 тис.т вантажів, що на 18,8% менше порівняно з січнем–лютим 2016р., вантажооборот зріс на 29,4% і становив 111,3 млн.ткм.

У січні–лютому 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 9,7 млн. пасажирів, що на 4,4% більше ніж у січні–лютому 2016р., пасажирооборот збільшився на 3,4% і становив 329,6 млн.пас.км.

Залізницею у січні–лютому 2017р. перевезено 0,5 млн. пасажирів,  що на 29,1% менше ніж у січні–лютому 2016р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2017р. перевезено  7,3 млн. пасажирів, що на 3,9% менше порівняно з січнем–лютим 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 6,3%    і становив 119 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–лютому 2017р. зменшились на 18,1% та становили 2 млн. пасажирів.

 Зовнішньоекономічна діяльність

У січні 2017р. обсяг експорту товарів склав 37,8 млн.дол. США,   імпорту – 11,5 млн.дол. Порівняно з січнем 2016р. експорт збільшився у 2,3 раза, імпорт – у 2,1 раза. Позитивне сальдо становило 26,3 млн.дол.  (у січні 2016р. – 11,1 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: зернові культури (14,1 млн.дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження (12,4 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (2,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні 2017р. склав 3,29 (у січні 2016р. – 3,02).

У цілому область експортувала товари до 57 країн світу.

У січні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 7,1 млн.дол. (18,7% загального обсягу експорту) та збільшився на 21,4% порівняно з січнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки   до Італії, Іспанії, Литви, серед інших країн – до Індії, Ізраїлю, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Білорусі, Китаю, Німеччини, Туреччини, Нідерландів.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 25,8% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 10,3% (механічні машини), Єгипту – 10% (продукти рослинного походження), Іспанії – 5% (продукти рослинного походження), Іран, Ісламська Республіка – 4,8% (продукти рослинного походження).

У січні 2017р. з області експортовано продуктів рослинного походження на суму 14,7 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 12,4 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 4,9 млн.дол., готових харчових продуктів – на 3 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 42 країн-партнерів. У січні 2017р.    обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 3,5 млн.дол. (30,7% загального обсягу) та збільшився у 2,4 раза проти січня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем 2016р. зросли з Бельґії, Білорусі, Китаю, США, Польщі, Німеччини, скоротилися – з Російської Федерації.

Найбільші надходження здійснювались з Китаю – 27,5% загального обсягу імпорту (взуття, головні убори, парасольки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), США – 19,9% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 11,3% (продукти рослинного походження, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Німеччини – 9,4% (механічні машини), Білорусі – 4,9% (засоби наземного транспорту, крім залізничного).

У січні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 3,4 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 2,8 млн.дол., взуття, головних уборів, парасольок – на 1,1 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів  з них – на 1 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 0,9 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 0,7 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених  в економіку області з початку інвестування, на 31 грудня 2016р. склав  59,1 млн.дол. США, що на 12,6% більше обсягів інвестицій на початок 2016р., та у розрахунку на одну особу населення склав 61,3 дол. З країн ЄС унесено 39,6 млн.дол. інвестицій (67,1% загального обсягу акціонерного капіталу),  з інших країн світу – 19,5 млн.дол. (32,9%).

У 2016р. в економіку області іноземними інвесторами унесено  9,9 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу  на 3,3 млн.дол. відбулося переважно за рахунок курсової різниці. 

Інвестиції надійшли з 35 країн світу, з них 15 – країни Європейського Союзу. До четвірки основних країн-інвесторів, на які припадає 79,3% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 19,4 млн.дол., Кіпр – 13,6 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол. та Нідерланди – 3,4 млн.дол.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості – 26,4 млн.дол. (44,6% загального обсягу), будівництва –  11,7 млн.дол. (19,8%), організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 4,7 млн.дол. (8%), підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 4,3 млн.дол. (7,3%), організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,1 млн.дол. (6,9%), підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 3,4 млн.дол. (5,8%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2016р. становила 1,8 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 31 грудня 2016р. становив 60,8 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2016р. склав 5,4 тис.дол. і був спрямований в інші країни світу.

 Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у лютому 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 102,5%.

На споживчому ринку в лютому 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. На 4,1–1,1% зросли ціни на овочі, хліб, сметану, молоко, рибу та продукти з риби, фрукти, сири, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з цукру, масло, м’ясо та м’ясопродукти, інші продукти харчування, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби. Водночас (на 20,8%) знизились ціни на яйця.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,9%,   у т.ч. тютюнові вироби – на 4,1%, алкогольні напої – на 0,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,9%, зокрема, взуття – на 5,9%, одяг – на 2,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,4% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 28,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,7% відбулося в основному за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому транспорті на 4,6%, палива та мастил – на 2,1%, Разом з цим на 7,7% знизились ціни на пасажирські перевезення залізничним транспортом.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,2%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 1,7%. Водночас на 0,2% знизились ціни на фармацевтичну продукцію.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,1% в основному через подорожчання послуг кабельного телебачення на 9,3%, туристичних послуг – на 3,3%, газет – на 2,1%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Кількість переглядів: 687