Стан ринку праці та зайнятості населення

В Олександрівському районі заходи щодо сприяння зайнятості населення та запобігання масовому безробіттю здійснюваються в рамках Програми зайнятості населення Олександрівського району на період до 2017 року, яка затверджена рішенням двадцять першої сесії шостого скликання Олександрівської районної ради від 09 квітня 2013 року № 218.

У січні-листопаді 2013 року на обліку в районному центрі зайнятості з перехідними минулого року перебували 1931 безробітний громадянин, з них: 903 особи, або 46,7% – жінки та 792 особи, або 41,0% – молодь віком до 35 років. Рівень охоплення незайнятих громадян соціальними послугами становив 81,0%.

За допомогою районного центру зайнятості працевлаштовано 826 осіб.                 Із загальної чисельності працевлаштованих осіб мешканців сільської місцевості – 456; осіб, які відносяться до соціально-незахищених категорій населення та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, – 212. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 42,7%.

З метою сприяння самозайнятості населення та зниження напруги на ринку праці шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю за рахунок фонду по безробіттю працевлаштовано 23 особи.

Професійне навчання пройшли 265 безробітних осіб. Рівеньзалучення незайнятих громадян до участі в професійному навчанні – 14,7%..

В оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 454 безробітних осіб. Рівень залучення незайнятих громадян до участі в громадських роботах – 23,5%.

Профорієнтаційні послуги отримали 1818 безробітних осіб району.

В районі також проводиться профорієнтаційна робота з молоддю, надано 2970 таких послуг.

Протягом 11 місяців 2013 року 179 роботодавців зареєстрували в службі зайнятості 1044 вакансії, серед яких актуальних – 47 одиниць, вакансій для робітників – 30, для службовців – 17, осіб, які не мають професії або не потребують спеціальної підготовки, – 0.

Особлива увага в районі приділяється працевлаштуванню на нові робочі місця. З метою розширення сфери застосування праці районним координаційним комітетом сприяння зайнятості населення розроблено схему створення робочих місць у 2013 році в розрізі району, галузей економіки, населених пунктів району, враховуючи потреби кожного населеного пункту. Програмою економічного та соціального розвитку району на 2013 рік та відповідно Програмою зайнятості населення на період до 2017 року  передбачено створити у 2013 році 390 нових робочих місць.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.06 № 512 “Деякі питання моніторингу створення робочих місць” управлінням соціального захисту населення щомісячно проводиться моніторинг працевлаштування осіб на новостворені робочі місця.

За даними моніторингуза 11 місяців 2013 року в Олександрівському районі на нові робочі місцяпрацевлаштовано осіб 619, або 159% програмногорічного завдання

Крім того, районною робочою групою з питань легалізації заробітної плати та “тіньової” зайнятості населення за 11 місяців 2013 року проведено                     24 рейди, в результаті чого обстежено 316 суб’єктів підприємницької діяльності. Під час обстежень у 30 суб’єктів підприємницької діяльності виявлено 39 “тіньових” робочих місць, які легалізовано.

Кількість переглядів: 107