Статус професійних спілок

Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських. Даний статус визначений зокрема статтею 11 Закону України «Про професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності».

Усі профспілки  рівні  перед законом і мають рівні права щодо здійснення представництва  та  захисту  прав  і  інтересів  членів профспілки.

Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах,  в установах, організаціях або у фізичних осіб.

 Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні  профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища).

 Статус обласних мають профспілки, організації яких є в
більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області,
міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.

 Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей.

 Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:

 1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних  одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України;

  2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.

  Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.

  Профспілки та  їх  об'єднання  відповідно  до своїх статутних цілей і завдань мають право вступати до міжнародних  профспілкових та  інших міжнародних організацій та об'єднань, які представляють інтереси працівників, і брати   участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

 

 

 

Кількість переглядів: 232